Tyrkiets Nationale Sikkerhedsråds seneste terrorisme: En oversigt

Tyrkiets Nationale Sikkerhedsråds seneste terrorisme: En oversigt

Af Jesper Brandt

Det tyrkiske lokalvalg d. 31. marts, blev ikke bare et hårdt nederlag for Præsident Erdogans part AKP og hans fascistiske regeringspartner MHP, men sikrede også DEM (efterfølger af det kurdiske HDP) flertallet i alle større byer i de kurdiske områder, trods voldsom valgsvindel fra regeringens side. Siden har præsident Erdogan på alle måder søgt at bevare sin magt, først og fremmest gennem en aggressiv skræmmekampagne over for den kurdiske bevægelse i Tyrkiet.

Terroren bag Kobane-sagen

Det har vist sig i afslutningen af den såkaldte Kobanesag, hvor en række kurdiske politikere er blevet anklaget for at være ansvarlige for en række uroligheder i tyrkiske byer på grund af Tyrkiets åbenlyse støtte til Islamisk stats forsøg på at indtage Kobane under deres angreb på byen i 2015. Detmest absurde i disse anklager var, at langt de fleste døde eller sårede under urolighederne var civile kurdere, oftest medlemmer af HDP, ligesom langt de fleste raseredebygninger og butikker under urolighederne var ejet af kurdere. Det var for alle tydeligt, at begivenhederne var gennemført som en provokation af ’den dybe tyrkiske stat’sJITEM-lejemordere og andre håndlangere. Da anklagerneviste sig håbløse at forsvare, blev dommen, der faldt d. 16. maj, erstattet af mere generelle anklager om støtte til terrorisme mv. Ifølge menneskerettigheds-organisationen Human Rights Watch bekræfter dommen, at ’de tyrkiske myndigheder instrumentaliserede det strafferetslige system for at sikre politikernes langvarige vilkårlige tilbageholdelse på grundløse anklager og fjerne dem fra det politiske liv som valgte repræsentanter’. NUDEM bringer her på dansk Human Rights Watch’ gennemgang af retssagen i artiklen HRW: Kurdiske politikere dømt i uretfærdig masseretssag.

Men truslerne er blevet optrappet yderligere efter Tyrkiets nationale sikkerhedsråds møde i Ankara d. 28 maj, hvor rådet under ledelse af Erdogan gentog Tyrkiets beslutsomhed om at ’eliminere terrororganisationer, der er målrettet mod landets nationale sikkerhed i regionen’, (der altså ikke blot omfatter Tyrkiet, men også uspecificerede dele af Syrien og Irak). 

Terror mod folkevalgte kurdiske borgmestre

Det næste skridt kom få dage senere, hvor Erdogan besluttede at fortsætte de seneste års praksis med at erstatte valgte kurdiske borgmestre med ulovligt regeringsudpegede administratorer. Erdogan startede med den nyvalgte medborgmester i Colemberg (Hakkari), Memet Sıddık Akış. I en ekstremt hurtig retssag (kun 2 dage!) blev han dømt til 19,5 års fængsel på grund af hemmelige falske anklager mod ham, der var rejst 14 år tidligere, men som hidtil aldrig havde ført til en retssag. Det medførte store protester, ikke blot i Hakkari, men også andre steder (se artiklerne i Nudem; Kurdistans Nationale Kongres (KNK):Stop Erdoğans politiske kup – valgt medborgmester i Colembêrg (Hakkari) fængslet på grundlag af falske påstandehttps://www.nudem.dk/47892-2/,  artiklen: Kalkan: AKP-MHP-regeringen forsøger at skræmme alle gennem psykologisk krigsførelse, men det mislykkessamt Zeki Akils artikel: Åben kolonialisme i Hakkari).

I forlængelse af fængslingen af Memet Sıddık Akış antydedeErdogan åbent, at dette kun var første skridt i fjernelse af flere kurdiske borgmestre i andre kurdiske byer.

Terror mod demokratiet i Nordsyrien

Endeligt var et hovedpunkt på Det Nationale Sikkerhedsråds møde d. 28. maj annonceringen af åbne trusler mod at gennemføre lokalvalg i Nordøst-Syrien.

I regeringsmediet Hurriyet daily news blev den denne afgørende del af mødet refereret sådan her:

“Ethvert fait accompli i strid med vores nationale sikkerhed og vores naboers territoriale integritet vil ikke blive givet en mulighed,” sagde erklæringen, der blev frigivet efter MGK-mødet, og henledte opmærksomheden på PKK’s valgplan i Syrien.

I strid med en resolution fra FN’s Sikkerhedsråd opfordrede PYD/YPG, en udløber af terrororganisationen PKK, til ulovlige lokalvalg i Syrien, hvor en borgerkrig har raset siden 2011.

Det fire timer lange møde gentog Tyrkiets beslutsomhed om at eliminere terrororganisationer, der er målrettet mod landets nationale sikkerhed i regionen.

Det blev erklæret, at PKK/KCK-PYD/YPG, som har forvandlet de landområder, det tilranede sig i Irak og Syrien, til en rede for terrorisme, og den støtte, der ydes til det, vil blive elimineret sammen med alle dets elementer i regionen.”

Denne beslutning skabte stor uro og vrede i NØ-Syrien, der benægtede, at lokalvalgene på nogen måde var udtryk for en separatistbevægelse, men tværtimod var en bestræbelse på at sikre et lokalpolitisk grundlag for borgerinddragelsen i administrationen af denne del af Syrien, se Nudem-artiklen: 33 politiske partier og grupperinger afviser Tyrkiets påstande om valg i det nordlige Syrien. Men som det fremgår af en efterfølgende artikel: Kommunevalget i det nordøstlige Syrien er udsat, fandt en række partier og grupper dog efterfølgende anledning at anbefale en udsættelse af valget til august for at sikre bedre diskussion og deltagelse fra international overvågning af valget. Presset fra Tyrkiet (og måske andre kræfter?) har formentlig også spillet ind. 

Terror mod Nordirak

Hurriyet daily news’ referat af beskrivelse af planerne for det nordlige Irak lød således: 

”Mødet understregede også, at Tyrkiets koordinering og samarbejde med Irak ville blive styrket yderligere ved udvidelsen af landenes pagtgrundlag, og at konkrete sikkerhedsskridt ville “styrke vores fælles indsats for udviklingen af vores region.

Tyrkiet øgede sin samarbejdsindsats med den irakiske hær for at bekæmpe PKK, hvor Ankara ydede teknisk bistand til Irak for at sikre sine grænser og forhindre PKK i at bevæge sig rundt i regionen.

PKK har flyttet en betydelig del af sine operationer til det nordlige Irak, herunder en højborg i Qandil bjergene, da tyrkiske operationer har reduceret sin indenlandske tilstedeværelse i regionen.”

PKK trak sig tilbage til Qandilbjergene i forbindelse med fredsforhandlingerne med Erdogan omkring 2013. Når der har været væbnede konflikter med det tyrkiske militær siden, skyldes det en voldsom udbygning af Ryrkietsmilitære tilstedeværelse i det nordlige Irak. Trods denne indsats har Tyrkiet ikke kunne bekæmpe PKK, men har tværtimod lidt meget store tab under disse bestræbelser.

Løgnen om PKKs ansvar for ’40.000 menneskers død, herunder kvinder, børn og spædbørn’

Regeringsorganet Hurriets journalist Haberin Devamislutter sit referat af de terror-orienterede planer under sikkerhedsrådets møde d. 28 maj af med følgende ideologiske standardsvada:

”I sin mere end 35-årige terrorkampagne mod Tyrkiet har PKK, der er opført som en terrororganisation af Tyrkiet, USA og EU, været ansvarlig for mere end 40.000 menneskers død, herunder kvinder, børn og spædbørn.”

Den historiske omgåelse af sandheden bag netop disse formuleringer er allerede indgående analyseret i en artikel af Thoreau Redcrow: 40.000 døde? En analyse af Tyrkiets “store løgn” om Kurdistans guerillaer, se Nudem, https://www.nudem.dk/47671-2/.

Kilder:

Human Rights Watch (2024): Kurdiske politikere dømt i uretfærdig masseretssag. Nudem, 25. juni 2024

Kurdistans Nationale Kongres (KNK), 2024: Stop Erdoğans politiske kup – valgt medborgmester i Colembêrg (Hakkari) fængslet på grundlag af falske påstandehttps://www.nudem.dk/47892-2/

Anonymous, 2024: Kalkan: AKP-MHP-regeringen forsøger at skræmme alle gennem psykologisk krigsførelse, men det mislykkesNudem, juli, 2024.

Zeki Akil, 2024: Åben kolonialisme i Hakkari, Nudem, juli, 2024.

Haberin Devami, 2024: The National Security Council addresses terrorism, Gaza-crises. Hurriet daily news, May 29, 2024

Anonymous, 2024: 33 politiske partier og grupperinger afviser Tyrkiets påstande om valg i det nordlige Syrien.Nudem, juli, 2024.

Anonymous, 2024: Kommunevalget i det nordøstlige Syrien er udsatNudem, juli, 2024.

Thoreau Redcrow, 2024: 40.000 døde? En analyse af Tyrkiets “store løgn” om Kurdistans guerillaer, Nudem, 28. maj 2024, https://www.nudem.dk/47671-2/

NYHEDER Udland