Åbent brev til den iranske ambassadør i Danmark

Åbent brev til den iranske ambassadør i Danmark

Til: Afsaneh Nadipour

Vi skriver til dig som medlemmer af Enhedslisten og det danske Folketing for at udtrykke vores bekymring og afsky over den alvorlige menneskerettighedssituation i Iran. Vi beder venligst om, at du videresender vores budskab til alle relevante myndigheder i republikken.

Som du er klar over, har det chokerende drab på Mahsa Jina Amini – en 22-årig kurdisk-iransk kvinde, der blev anholdt i september 2022 for utilstrækkelig overholdelse af den obligatoriske hijab-lov – udløst vidtrækkende protester fra tusindvis af iranere fra alle samfundslag. Det er tydeligt, at Aminis brutale skæbne har ramte en nerve dybt i det iranske samfund.

Men i stedet for at lytte til de folkelige krav om forandring og frihed, påbegyndte staten en hård nedkæmpelse og fortsat forfølgelse af demonstranterne med det åbenlyse formål at undertrykke legitime klager og håb om forandring. Velansete menneskeretsorganisationer har rapporteret om mere end 500 dødsfald, inklusiv 68 børn, og mere end 18.000 anholdelser.

Denne adfærd minder om tidligere blodbad i Den Islamiske Republik rettet imod dens egen befolkning, f.eks. under massehenrettelserne i 1980’erne, studenterprotesterne i 1999, den “grønne bevægelse” i 2009, og de store offentlige protester mod økonomisk nød i 2017 og 2019. Dette mønster af vold og forfølgelse skal stoppe omgående.

Vi skriver til dig i fuld solidaritet med de modige iranske kvinder og piger, og deres kammerater, mænd og drenge, der tager et modigt standpunkt for deres frihed og menneskerettigheder over for utrolige odds og til stor personlig risiko. Vi støtter helhjertet demonstranternes krav om frihed og ligestilling i Iran. Vi kan ikke andet end at beundre deres overmenneskelige demonstration af heltemod.

Således fordømmer vi myndighedernes fortsatte nedkæmpelse og voldelige forfølgelse af demonstranterne. Vi er særligt beskæmmede over de talrige rapporter om vilkårlige anholdelser, tortur, grusomme tilfælde af voldtægt og seksuelle overgreb begået af fængselsbetjente og sikkerhedsagenter, udenretlige henrettelser, tvungne tilståelser og skueprocesser, der fører til dødsstraf.

Vi vil gerne minde dig om, at Iran begår alvorlige overtrædelser af sine borgeres grundlæggende menneskerettigheder, og at staten udviser åbenlys mangel på respekt for sine internationale forpligtelser.

Vi, underskriverne af dette brev, opfordrer den islamiske republik til straks at ophøre med yderligere overgreb og at sikre beskyttelse af demonstranternes, journalisternes, advokaternes, fagforeningsfolkenes og menneskerettighedsforkæmpernes basale rettigheder. Vi kræver løsladelse af alle dem, som er anholdt for at udøve deres grundlæggende ret til at protestere, og vi kræver, at alle dødsdomme, udstedt til personer for deltagelse i protester, omgøres.

Det er aldrig for sent at forpligte sig til elementære menneskelige værdier.

Mai Villadsen, Medlem af Folketinget, Enhedslisten

Trine Pertou Mach, Medlem af Folketinget, Enhedslisten

Søren Søndergaard, Medlem af Folketinget, Enhedslisten

Rosa Lund, Medlem af Folketinget, Enhedslisten

Victoria Velasquez, Medlem af Folketinget, Enhedslisten

Pelle Dragsted, Medlem af Folketinget, Enhedslisten

Jette Gottlieb, Medlem af Folketinget, Enhedslisten

Peder Hvelplund, Medlem af Folketinget, Enhedslisten

Søren Egge Rasmussen, Medlem af Folketinget, Enhedslisten

Nikolaj Villumsen, Medlem af Europa-Parlamentet, Enhedslisten

Kilde: Enhedslisten.dk

DEBAT NYHEDER