AANES udgiver erklæring om en løsning i Syrien

AANES udgiver erklæring om en løsning i Syrien

Den autonome administration i Nord- og Østsyrien (AANES) afslørede sit program for en løsning på den syriske krise.

På et tidspunkt, hvor der afholdes firepartsmøder i russisk regi, og Damaskus-regeringen fortsætter sine forhandlinger med de arabiske landes regeringer, har den autonome administration i Nord- og Østsyrien (AANES) udsendt sit program for en løsning på den syriske krise.

Erklæringen, som omfatter en række forslag og måder at løse problemerne i landet på og til opbygningen af et demokratisk Syrien, blev offentliggjort på en pressekonference foran mødesalen for den autonome administrations eksekutivråd i Raqqa.

AANES medpræsident Hamid El Mihbaş afgav en erklæring til pressen og sagde følgende:

“I 2011 startede en revolutionær folkelig bevægelse i Syrien som følge af eksklusion og marginalisering, hvilket førte til en politisk krise, som endnu ikke er løst efter 12 år. Med udgangspunkt i vores ansvar over for det syriske folk i al dets mangfoldighed og ifølge principperne og den politiske vision for Det Syriske Demokratiske Råd, der sigter mod at finde en politisk løsning på den syriske krise, udsender den autonome administration i Nord- og Østsyrien (AANES), som består af demokratiske institutioner, administrationer, politiske partier, styrker og organisationer, denne erklæring om at opnå en fredelig og demokratisk løsning, der kan sætte en stopper for millioner af syreres lidelser.

Den syriske krise har haft politiske, økonomiske og sociale konsekvenser. Hundredtusindvis af syrere har mistet livet. Millioner fra Afrin, Serêkaniyê, Idlib, Azaz, al-Bab, Jarablus, Girê Spî og andre syriske områder er blevet tvunget til at forlade deres hjem og blive enten internt fordrevne eller flygtninge. Et stort antal syrere har været udsat for umenneskelig praksis i nogle flygtninge-værtslande. Det ødelæggende jordskælv, der ramte Tyrkiet og Syrien den 6. februar 2023, forværrede lidelserne for de syriske internt fordrevne og flygtninge.

Den tyrkiske regering, ledet af Retfærdigheds- og Udviklingspartiet (AKP) og Nationalist Bevægelsens Parti (MHP), har diskrimineret de syriske flygtninge i ydelsen af ​​humanitær hjælp. På tværs af Syrien oplever mennesker vanskelige levevilkår og står over for alvorlige problemer, såsom fattigdom, arbejdsløshed, racisme, usikkerhed og ustabilitet, som blev yderligere forværret af jordskælvet. Det syriske folks forskelligartede samfundsgrupper må ikke fortsætte med at lide under den katastrofale humanitære situation. De afventer en presserende fredelig løsning, der garanterer sikkerhed, stabilitet og en demokratisk fremtid, der sikrer et frit og anstændigt liv i deres land.

Derfor skal alle ansvarlige politiske kræfter arbejde sammen og tage de nødvendige skridt for at finde en fælles løsning baseret på grundlaget for dialog, samarbejde og konsensus.

AANES er bevidst om sit ansvar over for alle syrere. Derfor vil den Autonome Administration bestræbe sig på at tage de nødvendige skridt til at løse krisen og skabe fred og stabilitet på baggrund af, at de internationale og regionale platforme og initiativer, såsom Genève, Astana, forfatningsudvalget og andre, hidtil ikke har givet nogen væsentlige resultater i forbindelse med at finde en løsning på den syriske krise. Dette kan have følgende hovedårsager:

1. Manglende korrekt analyse og diagnose af den syriske krise;

2. Manglende program for en fredelig og demokratisk løsning;

3. Udelukkelse af nogle syriske bevægelser fra dialogprocessen og insisteren på eksterne løsninger.

Derudover har den syriske regering ikke formået at spille en positiv og effektiv rolle, der kunne føre til en politisk løsning på den syriske krise. Den burde fra begyndelsen have søgt efter en fredelig løsning på krisen og opfordret alle parter til at finde en vej ud, men den befandt sig konstant uden for denne vej, hvilket forsinkede løsningen og forlængede krisen, hvad der førte til yderligere lidelser for syrerne . 

Løsningen på den syriske krise skal søges inden for landet, og den syriske regering skal udvise en ansvarlig holdning, for det haster med at gennemføre foranstaltninger, der kan bidrage til, at det lykkes at finde en intern løsning.

Det er afgørende, at alle politiske kræfter, herunder politiske partier og kvinde- og ungdomsorganisationer, uanset om de er store eller små, får en stemme i udformningen af ​​fremtiden for Syriens administration. Dette er af yderste vigtighed for at opnå fred og stabilitet.

Syrien er et multietnisk og multireligiøst land. Enhver holdbar løsning skal involvere alle grupper i beslutninger om deres fremtid for at kunne løse Syriens krise.

For at opnå dette skal følgende punkter afklares:

1. AANES bekræfter de syriske landområders enhed og mener, at de problemer, som Syrien oplever, kun kan løses inden for rammerne af Syriens enhed. I denne sammenhæng og for at opnå en løsning bekræfter AANES, at det er rede til at mødes og føre dialog med den syriske regering og alle syriske parter i form af konsultationer og drøftelser for at skabe initiativer til at finde en løsning på den syriske krise.

2. Den syriske krise skyldtes manglen på demokratiske og sociale politikker og marginaliseringen af ​​Syriens forskellige etniske og religiøse samfund. Hver etnisk og religiøs gruppe har sine egne karakteristika og retten til statsborgerskab og lighed. Der er nationale fællestræk mellem alle syrere og forskellige kulturer, der skal anerkendes og respekteres for at berige Syriens nationale struktur. Derfor bør enhver demokratisk løsning anerkende alle religiøse og etniske samfunds legitime rettigheder, såsom araberne, kurderne, de syriske assyrere og andre. De kollektive rettigheder i Syriens samfund skal beskyttes, og de demokratiske værdier og mekanismer skal udvikles for at opbygge et administrativt politisk system baseret på demokrati, pluralisme og decentralisering, der sikrer lige rettigheder for alle syrere.

3. Det demokratiske politiske system i Nord- og Østsyrien har sikret lige rettigheder for alle mennesker. Folk kan leve frit i en atmosfære af sikkerhed og stabilitet. De kan løse deres problemer gennem autonome forvaltninger, som giver folk mulighed for at styre deres egne anliggender og overvinde eventuelle forhindringer og udfordringer, der måtte opstå.

Det er bevist ud over enhver tvivl, at socialdemokratisk harmoni og stabilitet er blevet opnået gennem deltagelse af alle politiske, kulturelle og sociale grupper i forvaltningerne.

Vi mener, at den sociale, demokratiske og miljømæssige model for regeringsførelse i Nord- og Østsyrien, som er baseret på ligestilling mellem kønnene og miljømæssig bæredygtighed, er i stand til at danne et fundament og en byggesten for at nå en løsning på den syriske krise. Det kan give succesfulde løsninger på alle problemer, som det syriske samfund lider under.

4. AANES understreger, at økonomisk rigdom og ressourcer skal fordeles retfærdigt mellem alle syriske regioner. Ressourcerne i Nord- og Østsyrien, såsom olie, gas og landbrug, tilhører ligesom andre ressourcer i andre regioner i Syrien alle syrere. AANES understreger behovet for at nå til enighed med den syriske regering om at dele ressourcer gennem dialog og forhandling.

For at imødekomme befolkningens basale behov og levere hjælp til alle områder, skal Al-Yarubiyah (Til Koçer) grænseovergangen samt andre overgange genåbnes. Hovedansvaret i denne forbindelse ligger hos den syriske regering. Der kan kun findes en rimelig løsning, som passer alle parter og tjener syrernes interesser.

5. For at reducere og begrænse de problemer og risici, som det syriske folk står over for fra alle de grupperinger, som er blevet fordrevet fra deres regioner eller har søgt tilflugt i andre lande, udtrykker AANES sin vilje til at omfavne og modtage dem inden for den Autonome Administrations tilgængelige ressourcer, da det har modtaget andre syrere siden begyndelsen af ​​AANES’ oprettelse. Den vil derfor træffe de nødvendige foranstaltninger i denne henseende.

6. AANES bekræfter, at dets kamp og indsats i kampen mod terrorisme vil fortsætte for at afskrække terrorisme fra Daesh (ISIS) og andre terrorgrupper og for at eliminere deres trusler mod Syrien, regionen og hele verden. AANES har mistet tusindvis af sine mænd og kvinder i kampen mod terrorisme, og har ydet store ofre for at befri verden fra terrorisme på vegne af hele verden.

 7. Den tyrkiske regering har forstærket den syriske krise, demonteret landets territorium og dets enhed og støttet terrorgrupper, såsom ISIS og andre. Den tyrkiske regerings intervention i Syrien har til formål at aflede opmærksomheden fra sine interne kriser og at eksportere sine problemer til sine naboer gennem sin aggression og brug af terror- og lejesoldatergrupper for at nå sine mål. Den tyrkiske stats aggressive praksis har ført til menneskelige tragedier og menneskerettighedskrænkelser, som ikke kan tolereres, hvilket har ført til ændring af den demografiske sammensætning af vores region.

Årsagerne til alle problemerne ved den syrisk-tyrkiske grænse kan tilskrives AKP- og MHP-koalitionsregeringens aggressive politik, som har til formål at påvirke Syriens interne politik og omforme den politiske situation i overensstemmelse med koalitionsregeringens interesser. De påskud og argumenter, som AKP og MHP fremfører for at retfærdiggøre deres fjendtlighed over for AANES, er absolut langt fra sandheden. Forsøget på at myrde den øverstkommanderende for de syriske demokratiske styrker (SDF) i Sulaymaniyah er det klareste bevis på dette. AANES har ikke fjendskab mod befolkningen i Tyrkiet. Den tyrkiske stat må afslutte sin besættelse af syriske landområder. Vores folk ønsker at leve i fred med Tyrkiet og alle nabolandene, men vi bekræfter, at vi vil udøve vores ret til legitimt forsvar, i tilfælde af en hvilket som helst tyrkisk aggression mod vores land og folk.

8. For at udvikle en demokratisk og fredelig løsning i Syrien vil vi gerne henvende os til de arabiske lande, FN og alle aktive internationale organer, hvad angår det syriske spørgsmål, og bede dem om at spille en positiv og konstruktiv rolle i bestræbelserne på at finde en fælles løsning med den syriske regering, AANES og de nationale demokratiske kræfter.

9. For at løse krisen inden for rammerne af Syriens enhed og integritet og for at udvikle og implementere en politisk løsning, der beskytter og sikrer det syriske folks interesser, har AANES en klar tilgang til en rimelig løsning, som den foreslår som grundlag for dialog og fremtidige aftaler for alle parter. AANES foreslår dette initiativ som et nationalt grundlag og opfordrer alle parter til at deltage og bidrage til det ved at fremskynde indsatsen og bestræbelserne på at afslutte konflikten på en måde, der ikke er i modstrid med Sikkerhedsrådets resolution (2254) og alle relevante FN-resolutioner. AANES er også klar til at diskutere alle synspunkter og løsningsprojekter og til at træffe de nødvendige foranstaltninger til at føre forhandlinger for at opnå en national løsning.

For at løse den syriske krise har AANES påtaget sig sit historiske og humanitære ansvar, fuldt ud klar over, at hundredtusindvis af syrere har mistet livet, og millioner lever i en alvorlig humanitær situation. På baggrund af dette ansvar opfordrer AANES den syriske regering og alle nationale demokratiske kræfter til at reagere på dette initiativ og arbejde hen imod at finde en fælles løsning, der afslutter krisen og syrernes lidelser for at bygge vores hjemland op igen.”

Kilde: Anonymous, 2023: AANES releases declaration for a solution in Syria, Firat News Agency (ANF), Amsterdam, 18. April 2023.

Dansk oversættelse: Jesper Brandt

NYHEDER Udland