Biden-administrationen udsender de første erklæringer om Tyrkiet omkring Demirtaş og Kavala

Biden-administrationen udsender de første erklæringer om Tyrkiet omkring Demirtaş og Kavala

Af Ilhan Tanir, Ahval

Biden-administrationen udsendte lørdag sine første erklæringer om Tyrkiet, der drejede sig om to højt profilerede fanger i landet.

I en e-mail til Ahval omtalte USAs Udenrigsministerium den fængslede kurdiske politiker og tidligere leder af Folkets Demokratiske Parti (HDP), Selahattin Demirtaş, samt den fængslede filantrop Osman Kavala, hvis frifindelse i Gezi Park-sagen blev omstødt fredag.

En talsmand for det amerikanske udenrigsministerium, der kommenterede Kavala-dommen, skrev, at “USA fortsætter med at følge denne sag meget nøje” og tilføjede, “Vi er fortsat alvorligt bekymrede over denne og en række andre anklager mod civilsamfundet, medier, politikere og forretningsledere i Tyrkiet og deres langvarige tilbageholdelse før appelsagen”.

Udtalelsen pointerede også, at “Retten til ytringsfrihed, fredelig frihed til forsamling og foreningsfrihed er grundlæggende for ethvert sundt demokrati.”

“Vi fortsætter med at opfordre Tyrkiet til at respektere disse grundlæggende friheder og bringe denne sag til en hurtig og retfærdig løsning,” sagde Bidens udenrigsministerium.

Retten beordrede fredag ​​at fortsætte retssagen mod Kavala og 8 andre tiltalte efter at have fremlagt de manglende beviser, rapporterede tyrkisk lokal presse. Sagen sendes tilbage til den nederste lokale domstol.

En U.S. talsmand kommenterede også sagen om Demirtaş, den tidligere medformand for oppositionens pro-kurdiske Folkets Demokratiske Partis (HDP).

Fredag ​​opfordrede medlemmer af Europa-Parlamentet Ankara til øjeblikkelig og ubetinget løsladelse af Demirtaş i overensstemmelse med afgørelser truffet af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMRK).

USAs Udenrigsministerium gentog Europa-Parlamentets beslutning d. 21. januar og noterede sig ”Vi har taget Europa-Parlamentets beslutning d. 21. januar til efterretning samt Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols bindende afgørelse fra december om frigivelse af Selahattin Demirtaş”. ”Vi har behandlet hans sag i vores årlige menneskerettighedsrapport og har offentligt bemærket vores bekymring på tidspunktet for hans anholdelse i november 2016 og derefter, da han første gang blev dømt og modtog en lang dom i 2017”, tilføjede talsmanden.

Demirtaş blev tilbageholdt sammen med andre HDP-repræsentanter den 4. november 2016 over påståede forbindelser til det forbudte Kurdistans Arbejder Parti (PKK), en forbudt militant gruppe, der har været involveret i en intern konflikt med Tyrkiet siden 1984.

Europæiske lovgivere opfordrede fredag ​​den siddende tyske EU-præsident og EUs permanente repræsentation i Europarådet til at forfølge Demirtaş-sagen og mindede om den endelige dom, der blev meddelt af Europadomstolen den 22. dec. og mindede om, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols afgørelser var bindende for Europarådets medlemslande.

Beslutningen drejede sig om Menneskerettighedssituationen i Tyrkiet, især tilfældet med Selahattin Demirtaş og andre samvittighedsfanger og blev vedtaget med flertallet af stemmerne.

Demirtaş’ midlertidige tilbageholdelse havde været ”lang og ulovlig”, bemærkede lovgiverne i samme beslutning.

”Politisk motiverede retsforfølgelser kvæler politisk pluralisme og begrænser fri politisk debat. Det er vigtige begreber i et demokratisk samfund” skriver det amerikanske udenrigsministerium. ”At undergrave oppositionspolitiske partiers evne til fuldt ud at deltage i demokratiske processer underminerer ethvert demokratis sundhed. Vi opfordrer Tyrkiet til at overholde sine internationale forpligtelser og opretholde de grundlæggende friheder, der er garanteret i dets forfatning”.

Kilde: Ilhan Tanir (2021): Biden administration issues first statements on Turkey regarding Demirtaş, Kavala. Ahval, 23. Januar 2021

Oversættelse: Jesper Brandt

NYHEDER