Emine Osê: Den autonome administration forbereder sig til 2022

Emine Osê: Den autonome administration forbereder sig til 2022

I et interview med ANF vurderer Eminê Osê, næstformand for Executive Council of the Democratic Autonomous Administration of Northern and Eastern Syrien/Rojava, administrationens arbejde i 2021 og giver et perspektiv på det kommende år.

Hvordan har året 2021 været?

Med hensyn til vores arbejde har der været mange gode resultater i 2021, men også mange udfordringer. Det har været et år med embargo mod det nordlige Syrien. Flere angreb har fundet sted i regionen. Der er selvfølgelig også sket store fremskridt. Vi har haft mange diplomatiske samtaler med diverse lande, hvilket har givet gode resultater.

Hvad er jeres strategi med hensyn til de politiske relationer for 2022?

Vores hovedstrategi er at styrke forbindelserne mellem befolkningen i regionen og udvikle stærkere diplomatiske forbindelser med mellemøstlige lande end med europæiske lande. 

Hvilke trusler ser du, og hvilke forberedelser vil du gøre for at imødegå dem?

I 2022 vil lande som Tyrkiet bestræbe sig på at ødelægge vores demokratiske projekt. Vi giver ikke op på vores demokratiske projekt. Vores mål er at samle befolkningen i området, og at vi stræber hele tiden efter dialog og en varig løsning.

Det ser ud til, at de militære og politiske angreb vil fortsætte. Hvordan modvirker man dem?

Vi vil forhindre disse angreb. Vi har styrken til at gøre det. Fjenden skal ikke tro, at de kan påvirke os. Både økonomisk og militært.

Hvad kan du sige om dine øvrige mål og projekter for 2022?

Der er afsat et specifikt budget til sundhed, erhvervsliv og uddannelse. Alle vores institutioner og udvalg har offentliggjort deres mål for 2022. Vi vil fuldføre alle de opgaver, vi har foran os, med stor succes.

NYHEDER PORTRÆT Udland