Erdoğan: “Vi anerkender ikke EU’s afgørelser i Kavala- og Demirtaş-sagerne”

Erdoğan: “Vi anerkender ikke EU’s afgørelser i Kavala- og Demirtaş-sagerne”

Tyrkiets præsident Recep Tayyip Erdoğan har udtalt, at beslutningerne fra Europarådets ministerudvalg vedrørende gennemførelsen af ​​ECHR-domme i sagerne om Selahattin Demirtaş og Osman Kavala “efter Tyrkiets mening er ugyldige”.

På en pressekonference med den Tyrkiske præsident Erdoğan d. 8. december fremlagde repræsentanterne for forskellige medier markante synspunkter, da de stillede Erdoğan spørgsmål, hvilket han gav igen på med hårdtslående svar.

Før hun stillede sit spørgsmål, bemærkede en vis Cansın Helvacı: “Vi kan sige, at vi befinder os på det gunstigste tidspunkt i Tyrkiets historie hvad angår vores kamp mod PKK [Kurdistans Arbejderparti].”

Først efter at have udtalt dette, fortsatte hun med sit spørgsmål: “Du har gennem de seneste måneder fremlagt udtalelser, der er blevet tolket som et signal om en grænseoverskridende militæroperation. Har du sådan en operation på din dagsorden? USA yder militær træning til terroristerne fra YPG*/PKK. Hvad er dine kommentarer til dette?”

Erdoğan svarede: “Jeg mødtes for nylig med Biden. Min udenrigsminister har også talt med sin kollega om disse ting. Men desværre fører USA stadig en forkert politik i regionen. (…) På den anden side siger den person, der er fængslet i Edirne**: ‘Kom sammen, organiser fælles møder.’ Nå, hvorfor organiserer du ikke dit eget stævne i stedet for at sige sådanne ting? Henvend dig først til dine egne tilhængere. Har dine tilhængere overhovedet nogen styrke tilbage i sig til at organisere møder?”

En Murat Çiçek sagde derefter med henvisning til Erdoğans bemærkning om ‘den person, der er fængslet i Edirne’: “Vi står over for et EU***, der støtter den person, der giver instruktioner fra fængslet.”

Først efter at have sagt dette, fortsatte han med at spørge: “Ministerkomiteen, der opfattes som EU’s udøvende organ, sagde, at den straffede Tyrkiet for dets krænkelse i sagen om Osman Kavala. Det indikerede, at en lignende beslutning kan træffes vedrørende Selehattin Demirtaş. Hvad er dine kommentarer?”

Den tyrkiske præsident svarede: “Der er ingen grund til at kommentere dette. Vi anerkender ikke de beslutninger, som EU har truffet i sagerne Kavala, Demirtaş eller nogen anden. Det er så enkelt. De er efter vores opfattelse ugyldige. Vi har forklaret det mange gange før, uanset om de kan forstå det eller ej. Vi anerkender ikke en EU-beslutning om vores retsvæsens afgørelse. De kan gøre, hvad de vil.”

En Sami Dadağlıoğlu startede også sit spørgsmål med en bemærkning, hvori han sagde: “Det republikanske folkeparti og LYI-partiet**** besluttede på Selahattin Demirtaş’ opfordring at organisere et forenet møde”. Først efter at have udtalt dette, spurgte han Erdoğan, hvad han mente om niveauet for deltagelse i fælles møder både blandt oppositionen og hans egen gruppering.

Erdoğan svarede: “Stemmerne blandt masserne i forskellige forsamlinger fortæller mig: ‘Lad Retfærdigheds- og Udviklingspartiets herredømme fortsætte mod den lyse fremtid.”

Kilde: Anonymous, 2021: Erdoğan: ‘We do not recognise the decisions of the EU in the Kavala and Demirtaş cases’. Medyanews. 8. December 2021. https://medyanews.net/erdogan-we-do-not-recognise-the-decisions-of-the-eu-in-the-kavala-and-demirtas-cases/

Oversættelse og kommentarer: Jesper Brandt

Kommentarer:

* YPG: People’s Defense Units i Nord- og Østsyrien, der leverer hovedparten af ​​de væbnede styrker i de syriske demokratiske styrkers (SDF) kamp mod Islamisk Stat.

** En henvisning til Selahattin Demirtaş, den fængslede tidligere medformand for det pro-kurdiske People’s Democratic Party (HDP), som har den tredjestørste parlamentariske gruppe i den tyrkiske nationalforsamling.

***Det er fortrinsvist Europarådet (som Tyrkiet er medlem af), støttet af Den europæiske Menneskerettighedskommission, der har ført sager mod Tyrkiet, men EU har også i en række erklæringer støttet op om dette, se ikke mindst Europaparlamentets omfattende beslutning fra 21. januar 2021 om ’menneskerettighedssituationen i Tyrkiet, navnlig sagen om Selahattin Demirtaş og andre samvittighedsfanger’, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0028_DA.html , samt EU’s ministerråds opfordring fra marts 2021 til Tyrkiet om at efterleve Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols afgørelser.

****LYI-partiet, ”Det gode parti”, er et nationalistisk centrum-højre parti, der hovedsageligt har afspaltet sig fra Kemalist-partiet CHP, men samtidigt er et anti-Erdogan-parti, der ønsker at få genetableret et retstatssamfund i Tyrkiet.

MENNESKERETTIGHEDER NYHEDER Udland