FN-rapport: Menneskerettighedskrænkelser i tyrkisk-kontrollerede områder i Syrien udgør krigsforbrydelser

FN-rapport: Menneskerettighedskrænkelser i tyrkisk-kontrollerede områder i Syrien udgør krigsforbrydelser

FN’s uafhængige internationale undersøgelseskommission om Syrien har afsløret igangværende krænkelser af menneskerettighederne i det krigshærgede land, herunder områder under tyrkisk kontrol. Ifølge Kommissionen kan tyrkisk-støttede fraktioner have begået krigsforbrydelser mod kurdiske personer med formodede bånd til YPG, SDF eller den syriske regering.

FN’s uafhængige internationale undersøgelseskommission om Syrien har beskrevet igangværende alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i Syrien, herunder områder, der kontrolleres af den tyrkisk-financierede Syriens Nationale Hær(SNA), i en rapport, der blev offentliggjort i midten af september.

Rapporten afslører et foruroligende mønster af vilkårlig tilbageholdelse, tortur og mishandling, primært rettet mod kurdiske personer, der mistænkes for at have bånd til Det kurdiske folks beskyttelsesenheder (YPG), De Syriske DemojratiskeStyrker (SDF) eller den syriske regering.

Kommissionen fandt rimelig grund til at antage, at medlemmer af SNA fortsat vilkårligt har frihedsberøvet enkeltpersoner, og har formodninger om, at der er begået krigsforbrydelser mod dem i form af tortur og grusom behandling.

Desuden efterforskes drabet på fem kurdiske civile i byen Jindires (Cindirês) i Afrin-distriktet (Efrîn) i marts som en potentiel krigsforbrydelse i form af mord.

På trods af iværksættelsen af foranstaltninger, der kan placere et ansvar for hændelserne, herunder undersøgelser af Jindires-drabene, dødsfaldene under tilbageholdelse og en række voldtægtssager, fremhæver rapporten manglen på oplysninger om hvorvidt ofrene er blevet gjort bekendt med kendskabet til undersøgelserne.

FN-kommissionen mindede Tyrkiet – som den nation, der støtter SNA-fraktionerne – om, at det fortsat er bundet af sine forpligtelser i henhold til internationale menneskerettigheder og humanitær lov, herunder forebyggelse af tortur.

Rapporten kaster også lys over eskalerende militære aktiviteter og bombardementer mellem SDF og de tyrkiske væbnede styrker, der er steget kraftigt efter en pause i forlængelse af de store regionale jordskælv i februar. Konflikterne resulterede i civile tab og skader, især i provinserne Aleppo, Hasakah og Raqqah. Ayn al-Arab og nærliggende landsbyer, herunder Tall Tamr, var hyppige slagmarker.

FN-rapporten beskriver en foruroligende hændelse den 18. januar, hvor et tyrkisk styret luft-til-jord-missil, tilsyneladende affyret fra en drone, sandsynligvis ramte en pickup uden for et landligt supermarked på Qamishli-Malkiyah vejen. Angrebet kostede to mænd inde i bilen og en civil mand samt en 11-årig dreng livet inde i butikken. Flere andre civile, herunder børn, pådrog sig skader.

En anden hændelse den 20. juni, som stadig efterforskes, drejer sig om et lignende angiveligt tyrkisk angreb, der dræbte tre civile, herunder to kvinder og en mand, og sårede en anden.

Rapporten hævder, at luftangrebet den 18. januar stemmer overens med tidligere tyrkiske droneangreb, og i betragtning af tidspunktet og stedet for angrebet burde den ansvarlige part have været klar over, at civile kunne være til stede. Angriberen undlod at tage de nødvendige forholdsregler for at undgå eller minimere tilfældige tab af civile liv, skade på civile og skader på civile genstande, sagde FN-kommissionen.

Kilde: 

Anonymous, 2023: Human rights abuses in Turkish-controlled areas of Syria amounts to war crimes: UN report

Medyanews,  13th September 2023.

Oversættelse: Jesper Brandt

NYHEDER