Grøn omstilling, solidaritet og revolutionen i Rojava

Af Ibrahim Benli

I mandags var jeg til et forrygende arrangement, som Enhedslisten Roskilde og Foreningen Økologisk Rojava stod for.

Jeg havde til opgave at holde et oplæg om krigen i Syrien og revolutionen i Rojava (selvstændige kurdiske områder i Syrien), imens Enhedslistens økologiske landmand Jørgen Holst holdt et oplæg om et grønomstillingsprojekt i Rojava.

Nikolaj Villumsen, som ellers skulle holde oplæg var savnet denne aften, men han blev hurtig tilgivet af publikum, da man fik oplyst, at han var nede i Vestindiske Øer for at udvise solidaritet med vestindiske folk, der fortsat er plaget af konsekvenserne af 175 års slaverihistorie. Man skylder da også en stor tak til Group Eftelya, der med sine musiknumre fik bragt en lidt melankolsk kurdisk stemning i Byens Hus i Roskilde.

Den grønne omstilling og internationale solidaritet

Den grønne omstilling og bæredygtig produktion udgør i dag en vigtig del af revolutionen i Rojava. Kvindefrigørelse og demokratisk repræsentation på græsrodsniveau udgør de to øvrige vigtige dele af revolutionen, som kaldes for demokratisk konføderalisme.

Jørgen Holsts oplæg var på mange måder tankevækkende. Landbrugsjorden i Rojava er i dag svækket som følge af den udbredte tørke i regionen, imens infrastrukturen i landbrugsproduktion er blevet ødelagt i kraft af 6 års lange borgerkrig i Syrien. Men den største ødelæggelse mod naturen er sket i kraft af mange års konventionelle jordbrugsproduktion med pesticider og kunstig gødning. Det vil ifølge Jørgen tage minimum 25 år, før jorden genvinder kræfterne og frigøre sig for konsekvenserne af konventionelle jordbrugsproduktion. Men håbet er der fortsat, såfremt man vælger at omstille produktionen grønt. Som Jørgen Holsts siger: “Vi mennesker kunne overleve med økologisk produktion i sidste 5000 år, og det vil stadig kunne lade sig gøre”. Det er muligt at producere både effektivt og bæredygtigt, hvis vi anvender de naturlige ressourcer, som naturen er besiddelse af. For eksempel skulle kløvergræs efter sigende være den mest effektive og naturlige gødning, der samtidig sikrer fugtigheden i jorden. Ifølge af min kammerat Necati Xweser Kobane som er repræsentant for Kobane Reconstruction Board er befolkningen i Rojava fuld i gang med grøn omstilling ved hjælp af over 200 landbrugskooperativer, men succesen afhænger fortsat af, at de får adgang til den teknologi og viden, de har brug for.

Danmark med sine 40 års økologiske produktion besidder i denne sammenhæng en kæmpe videnspotentiale. Og det ser ud til, at denne potentielle om ikke så længe vil blive gjort tilgængeligt for landmændene i Rojava. Foreningen Økologisk Rojava har nemlig allerede planlagt et landbrugsskoleprojekt i samarbejde med Højskolen Kalø, der skal uddanne befolkningen i Rojava de økologiske jord- og landbrugsproduktion. Det hele går og venter på, at foreningen får lov til at komme ind i Rojava, som lige i øjeblikket lider under massiv embargo på grund af lukkede grænser.

Det internationale samfund skal øge presset på Tyrkiet og på KDP-lederen Barzani, der fortsat insisterer på en massiv embargo mod Rojava, som mangler de helt basale fornødenheder.

*Forfatteren er selv ansvarlig for sine holdninger, som ikke nødvendigvis repræsenterer redaktionens synspunkter.

INFO: Ibrahim Benli er folketingskandidat for Enhedslisten.

DEBAT NYHEDER