Henrettelsen af frihedskæmperne d. 9. maj var hævn mod den iranske og kurdiske befolkning i Øst Kurdistan

Henrettelsen af frihedskæmperne d. 9. maj var hævn mod den iranske og kurdiske befolkning i Øst Kurdistan

Læs PJAK’s seneste pressemeddelelse vedrørende henrettelser i Iran.

“Apioismens frihedskæmpere forvandlede maj måned til heltenes og frihedskæmperne mål på sandheden

Henrettelsen og martydommen over Farzad Kamangar, Shirin Alam Holi, Ali Heydarian og Farhad Vakili i Maj måned blev symbolet på modstand for en absolut frigørelse af den kurdiske nation og nationens undertrykkelse af det iranske præstestyr – og samtidigt er den sande begyndelse for en fremtrædende kamp mod menneskehedens natur.

Henrettelsen, som det iranske præstestyre begår mod mennesket, er blevet slettet for evigt i historien. Vi opfordrer derfor på det kraftigste til at fordømme dette modbydelige regime, som begår bevidst og kontinuerligt undertrykkelse og henrettelse mod mennesket.  

I mellemtiden, mindes vi 11 års dagen, som mærkedag for henrettelse af Farzad Kamangar og vore revolutionskammerater. Deres kamp er klarerer end den heroiske sol i den kurdiske nations kamp.

Maj måned, er måneden med historisk modstand og historisk skabelse, der har forplantet den kurdiske historie blandt folket over alt i verden. Denne måned er historien om vores nation og de ofringer, som frihedskæmperen Haqi Qarar i den nordlige Kurdistan og Zagros britan, som er haqi Qarar af den østlige Kurdistan, nåede sin top, samt tabet af Kamangar og hans kammerater. Disse store tab er netop et sandt bevis og direkte legitimitet af den kurdiske nation i Iran og den østlige Kurdistan.

Kamangar, Alam Holi, Hedaryan, Vakili og Islamiyans modstand i det iranske fascistregimes mørke fængsler, er forvandlet til fængselsarena fra en tilstand af overgivelse til et felt fyldt op med modstand til deres sidste åndedrag af frihed. Disse mennesker står over for de mest brutale torturer, der utvivlsomt har fremkaldet håbet om frihed i vores folks hjerter. Indtil d 9. maj 2010, havde ingen modstand, som den modstand fra Farzad og hans kammerater kæmpet, nogensinde fundet sted i det fascistiske iranske fængsler. Denne modstand og modige kamp i de mørke fængsler gav genlyd udenfor præstestyrets fængsler og dannede grundlaget for folk til at turde at håbe igen. Den modige kamp har givet folket en del af livet tilbage.

Den landsdækkende strejke i Iran og den østlige Kurdistan, der havde til formål at fordømme henrettelser af disse frihedskæmpere blev også samtidigt vendepunkt for inspiration til at øge det undertrykte folks mod, som vi har observeret i den åbenlyse manifestation af oprøret i december 2017 og oktober 2019.

Frihedskæmperen hengivenhed d. 9. maj kan rive den mur bygget på frygt for det iranske rædselsfulde system og øge modet hos alle klasser til et fælles opgør mod undertrykkelse af det iranske præstestyr. Dette gælder ikke kun den kurdiske kamp eller den kurdiske nation – kampen er for alle undertrykte nationer både i Iran, men også alle de mennesker der er draget på flugt og har bosat sig andre lande, men stadig står op for kampen mod det fascistiske iranske system.

Farzad Kamangar og hans kammerater har virkelig besejret folkedrabspolitikken mod den kurdiske nation og alle andre undertrykte nationer i Iran. Sejren for det øgede mod hos vores folk til at finde gaderne og den demokratiske linjes genopstanden, er takket været disse kæmperes indsats.

Frihedskæmper Shirin Alam Hooli, er symbolet for kvinder kamp og kvinders ret til frihed. Marty Kamangar, er symbolet på folkets kamp. Marty Hedarian er symbolet på modstanden fra Guerilla-styrke i fængslet. Frihedskæmper Farhad Vakili er symbolet på folks oprør på gaderne og fængslerne, der danner en sammenhængende union og håb. De har banet vejen for nutiden kampene og fremtidens håb om forandring af Iran og det Østlige Kurdistan. Apoismekarakter, er en omskiftningshistorie, der har tranformeret fængslet fra passivitet til en lidenskabelig slagmark, der har placeret frygt i fascistiske statsmænd, fordi de frygter denne politik, bliver pacemaker for frihedskæmpere i Mellemøsten.

Netop derfor, er henrettelse af apoismekæmpere en hævn mod det kurdiske folk, for den øgede opbakning og tilslutning til kampen mod fascisme. Denne tilslutning bliver mere magtfuld, på baggrund af samtlige af de iranske minoriteter og den kurdiske nation.

Vi i Fredoom Life party of Kurdistan (PJAK) fordømmer henrettelse og folkedrabspolitik i det fascistiske regime i Iran, mens der skal mindes om demonstranterne i feltet og skyttegravene i fængslerne, samt fordømmelse af det tyrkiske angreb på Haftanin, Zab, Avashin, der er kurdiske områder.

Vi kalder det kurdiske folk og det iranske folk til at kulminere den demokratiske kamp ved at deltage i alle felter i løbet maj måneden. Det er folket, der kan bane vejen for en kontinuerlig kamp og til at stole på søjlerne for oprør på vej mod fuldstændig frihed. Dette ansvar hviler på alle, som ønsker frihed. Dem som ønsker kvinders kamp. For os alle sammen. For vejen til frihed og demokrati er vigtigere end nogensinde.”

NYHEDER