PKK som borgerne i Nord Øst Syrien ser det

PKK som borgerne i Nord Øst Syrien ser det

Nationale tal indikerede, at folket er blevet mere organiseret 12 år efter den syriske krise og Rojava-revolutionen, og alt dette er takket være Kurdistans Arbejderpartis og lederen Abdullah Öcalans tanke og filosofi, og de bekræftede, at lederens og partiets tanke: “en human og moralsk tanke, der ikke skelner mellem araberne og kurderne, assyrere og armenere, er rigtig”.

Af Ahmed Samir 

Befolkningerne i Rojava har talt om årsdagen for grundlæggelsen af Kurdistans Arbejderparti den 27. november under ledelse af Abdullah Öcalan (PKK), som falder sammen med årsdagen for revolutionen i Nordøst-Syrien. De talte om den mentale forandring, han satte i gang med Rojava-revolutionen.

Hanna Soumi, fra det assyriske samfund, og forsker i oprindelige folks problemer og beskyttelse; Han lærte Kurdistans Arbejderparti at kende i 1990’erne gennem nogle af sine kammerater på sportshold, men også gennem fremtrædende assyriske personligheder.

Hanna forklarede: “Vi lærte også partiet at kende gennem vores læremester John Ibrahim, der var biskoppen i Eufratprovinsen i 1993. Vi besøgte ham, og han fortalte os om Abdullah Öcalans tanker og personlighed. De havde mødtes i 5 timer, og han sammenlignede Abdullah Öcalan med en af vor Herre Kristi disciple. Om de tanker han fik, tolerance og kærlighed til alle nationer sagde han: “Jeg fandt ingen kurdisk eller religiøs fanatisme hos ham. Jeg så i ham en person, der beskyttede alle ideer, talte om kristendom, islam og yazidier og talte om alle nationaliteter, som om han var en far til alle. På det tidspunkt havde de taget et foto sammen, og vores biskop John gav os billederne, og vi delte ud i Qamishli.

Soumi understregede, at Kurdistans Arbejderpartis tankegang er anderledes og ny og ikke bygget på grundlag af nationalisme og religion, og han sagde: “Enhver idé baseret på disse to tanker er bestemt til at forsvinde og dø, men religioner og nationaliteter må forenes, som Abdullah Öcalan siger, inden for rammerne af dethumanistiske menneskesyn,  Den demokratiske nation, der beskytter alle.”

Med hensyn til konsekvenserne af Kurdistans Arbejderpartis tanker, forklarede Hanna: “Kurdistans Arbejderparti er et sekulært parti, og de kristne, armenske og assyriske folk søger altid efter sekularisme, fordi alle vores lidelser kommer fra politiseringen af religion. I 1915 blev vores landsbyer og hjemlande ødelagt, og millioner af mennesker blev dræbt.” Vores folk, og en større demografisk forandring fandt sted, alt sammen i religionens navn, fordi osmannerne forfulgte den politik, at de kun accepterede tyrkere og kun deres religion, og derfor udryddede de os.

Han berørte leder Abdullah Öcalans tanker: “Når du læser civilisationens manifest eller den bøn, han skrev ned i fængslet, bemærker du, hvordan han taler om det syrisk-kurdisk-assyrisk-armenske forhold. Han taler om, hvordan kurderne blev påvirket af armenierne, og samtidig taler han om, at alle befolkningsgrupperne, der eksisterer, skal forene sig mod denne dværg af en ånd i flasken (det tyrkiske regime). Det er ånden i flasken.  Men det er også en dværg. Den er svag, fordi den ikke ejer jorden, mens vi, chaldonerne, armenierne, assyrerne og kurderne, har forhistoriske rødder i området Bet-Nahrain og Mesopotamien.”

Hanna fremhævede Kurdistans Arbejderpartis kamp og sagde: “Vi var helt sikre på, at Kurdistans Arbejderparti, med denne ideologi, ville nå ud til alle nationer. Derfor, når du finder krigere fra alle kontinenter i dag, der kæmper mod denne hadefulde besætter, er det fordi de i Abdullah Öcalans person fandt en anden Che Guevara, Han var i stand til at eliminere myten om det osmanniske imperium, om den næstmest magtfulde hær i NATO, og begrave storsnudetheden i snavs under operationen i 1984.

Han bemærkede, at: “Kurdistans Arbejderparti, med sin sekulære ideologi, var i stand til at inkludere yazidi-muslimske kristne og endda jøder for at støtte denne store tanke skabt til veje af Abdullah Öcalan, tanken om den demokratiske nation, hvorigennem vi kan nå alle.”

Soumi velsignede fødslen af Kurdistans Arbejderparti og bemærkede: “Det er en velsignet og hellig fødsel. Vi kan ikke sameksistere med chauvinistisk nationalistisk tænkning og med radikal islamisk Pan-turkistisk tænkning. Vi sameksisterer med Öcalans tænkning, fordi det er en human og moralsk tanke, der ikke skelner mellem arabere, kurderne, assyrere og armenierne. Alle er lige i deres rettigheder.”

Medformanden for Martyrernes Familieråd i byen Qamishlo, Masoum Hassan, lærte om Kurdistans Arbejderpartis ideologi i 1986, da han var studerende, gennem nogle af sine skolekammerater og magasinet “Kurdistans stemme”.

Gennem ham lærte Masum Hassans familie om Kurdistans arbejderpartis ideer, og familien blev påvirket af den tanke og åbnede dørene for partiet. Med hensyn til den indflydelse, som Kurdistans Arbejderparti havde, sagde Hassan: “Hans ideer påvirkede ikke kun Rojava, men han havde også indflydelse på Kurdistan-niveauet, som blev meget præget af hans tanker.” Det kurdiske samfund varforsvundet. Hans idé genoplivede det kurdiske folk og fik det til at udvikle en solid vilje. Han anerkendte kurderne for, hvem de er, og gjorde dem stærke til at modstå de historiske forandringer, der finder sted i dag i vores region, og til at opbygge revolutionen i Rojava og Nord- og Østsyrien.

Hassan erklærede, at befolkningen i Rojava er bedre organiseret her 12 år efter den syriske krise og Rojava-revolutionen, alt sammen takket være Kurdistans Arbejderpartis tanker og filosofi. Han sagde: “Hvis det ikke var for disse tanker, ville befolkningen i regionen og kurderne have været i krise. Regionen ville have været i hænderne på ISIS-lejesoldater, Jabhet al-Nusra, og de ville starte en stor krig mellem kurderne og araberne.”

Han bemærkede godmodigheden hos befolkningen i regionen, og at det kurdiske folk står i gæld til Kurdistans Arbejderparti og leder Abdullah Öcalan og understregede: “Takket være dem er vi blevet et eksempel og en model, der vil blive efterlignet i verden ved at opbygge institutioner, råd og en militær styrke, der var stærk nok tilbesejre ISIS-lejesoldaterne,  mens lande som Irak, Libyen og andre lande ikke kunne konfrontere Islamisk Stat.”

Hassan pegede på fjendernes forsøg på at skabe splittelse og adskillelse mellem samfundet og partiet og understregede: “Dette er ikke blevet skrevet ind i historien og vil heller ikke blive skrevet, da Kurdistans Arbejderparti er folket, og folket er Kurdistans Arbejderparti. Folket og partiet er sammenflettet som kød og blod.”

Hassan understregede: “Vi vil fortsætte revolutionen indtil sidste åndedrag. Vi vil styrke vores forbindelse med martyrerne og lederen endnu mere. Vi tror på, at uden lederens frihed vil vi være i krise. Vi vil ikke være et frit samfund. Vores personligheder vil ikke være frie, hvis leder Öcalan ikke er fri.”

Han understregede, at Kurdistans Arbejderpartis ideologi medførte en stor indflydelse og ændring i personligheden hos kvinder og unge i regionen, som anerkendte deres sande jeg og var i stand til at organisere sig og være mennesker med vilje og modstand.

Hassan forklarede de rænkespil og sammensværgelser, der påvirkede Kurdistans Arbejderparti: “De forsøgte at likvidere og afslutte Kurdistans Arbejderparti, da lederen Abdullah Öcalan blev arresteret, men de opnåede det aldrig. Partiet organiserede sig igen, og det største eksempel på dette er Rojava-revolutionen, som var i stand til at være et eksempel og en model for hvordan man kan udforme “verdens øjne og folket i regionen.”

Kilde:

Ahmed Samir, 2023: PKK in the eyes of the citizens of NE, Syria. ANHA, Hawar News Agency, 27. November 2023

Oversættelse: Jesper Brandt

Forfatteren er selv ansvarlig for sine holdninger.

NYHEDER Udland