Star women i Van provinsen: Vi vil afskaffe det regeringsudpegede forvaltersystem

Star women i Van provinsen: Vi vil afskaffe det regeringsudpegede forvaltersystem

Rojbin Bor, en af grundlæggerne af Star Women’s Association i provinsen Van i det østlige Tyrkiet, beskriver systemet med regeringsudpegede kommunale forvaltningssystem som systematisk ødelæggelse og beskriver, hvordan det kan overvindes.

Forvaltningsregimet, der blev etableret i næsten alle kurdiske byer i det sydøstlige Tyrkiet under den to år lange undtagelsestilstand efter det påståede kupforsøg i 2016, blev stemt ud ved lokalvalget i 2019. Men blot få måneder efter afstemningen tilsidesatte den tyrkiske stat endnu en gang folkets vilje og genindførte dette ulovlige system. De demokratisk valgte medborgmestre blev fjernet, og “forvaltere”, der var loyale over for regimet, blev indsat i deres sted. Under disse forvaltere blev sociale institutioner og især kvindeinstitutioner i de lokale forvaltninger lukket, og en politik med korruption og tyrkificering blev massivt fremmet.

Den 31. marts er der nye lokalvalg i Tyrkiet og dermed en chance for at slippe af med bestyrelsesmedlemmerne. I et ANF-interview talte Rojbin Bor, medstifter af Star Women’s Association, om det regeringsudpegede forvaltersystems praksis i provinsen Van, tæt på Tyrkiets grænse til Iran Hun redegjorde også for perspektiverne i modstanden mod systemet.

Fra 2016 herskede der undtagelsestilstand i Van-provinsen. Hvilken indvirkning har det haft på civilsamfundet?

Undtagelsestilstanden i Van havde en betydelig indvirkning på civilsamfundet. Faktorer som den stigende lukning af foreninger, fonde og medier/publikationer, et stigende antal krænkelser af menneskerettighederne og udnævnelsen af bestyrelsesmedlemmer i kommunerne, har alvorligt begrænset civilsamfundets aktiviteter i Van.

Siden 2019 har der været indsat regeringsudpegede forvaltere til at styre omkring 100 kurdisk styrede kommuner i Øst-Tyrkiet, bl.a. i Van-provinsen, der ligger op ad grænsen til Iran.

Undtagelsestilstanden satte ikke bare civilsamfundets aktiviteter i stå i regionen, Afskedigelsen og retsforfølgelsen af offentligt ansatte begrænsede også lokalsamfundets effektivitet alvorligt. I denne proces blev demokratisk deltagelse og udtryk for pluralistiske perspektiver vanskeliggjort, og civilsamfundet i Van blev massivt påvirket.

Hvilken indflydelse har den administratorstyrede administration haft på kvindekampen?

Udnævnelsen af bestyrelsesmedlemmer har haft en særlig negativ indvirkning på kvindekampen. I betragtning af de regeringsindsatte forvalteres ubarmhjertige angreb på kvinders præstationer kan dette regime bestemt beskrives som kvindefjendsk. Alene i Van har forvalterne lukket 52 kvindefaciliteter. Kvinderådgivningscentre og kvindekrisecentre i alle byer blev lukket. Mænd blev udnævnt til afdelingen for kvindepolitik. Nødtelefonen til bekæmpelse af vold mod kvinder er blevet nedlagt. Kvindecentre og erhvervsuddannelsescentre blev sat ud af drift. Kvinder blev tvunget til at blive i de huse og værelser, hvor de blev udsat for vold. De blev trukket ind i en endnu dybere voldscyklus.

Udnævnelsen af bestyrelsesmedlemmer har gjort det vanskeligt for kvinde- og civilsamfundsorganisationer at fortsætte deres kamp for kvinders rettigheder. Udnævnelsen af bestyrelsesmedlemmer begrænsede den demokratiske deltagelse og begrænsede kvinders aktiviteter i det offentlige liv. Derudover havde repressalierne rettet mod kvinders forenings- og ytringsfrihed, kriminaliseringen af kvinders arbejde, især i Kurdistan, og den gradvise arrestation og de hårde straffe til kvinderettighedsaktivister til formål at stoppe og afslutte kvinders kamp. Disse forhold har i høj grad svækket kvinders evne til at blive hørt og kæmpe effektivt for deres rettigheder. På trods af alt dette er kvinders kamp for frihed for stærk til at blive afsluttet eller endda bremset af forvaltere. Alle disse hindringer og fjendens lov har ikke skræmt kvinderne, men har tværtimod også ført til udviklingen af andre former for organisering. I dag ser vi, at uanset hvor voldsomme angrebene er, så vokser vores modstandsdygtighed.

Hvad skal kvinders opgave være?

Vores mission mod formynderregimet er klar: Vi vil ikke tillade, at dette undertrykkende regime skubber kvinder yderligere tilbage. Vi vil kæmpe beslutsomt for at styrke ligestillingen mellem kønnene, forsvare kvinders rettigheder og sikre, at kvinder spiller en aktiv rolle i den lokale forvaltning. Vores vigtigste opgave bliver at modsætte os de regeringsudpegede forvaltere og kæmpe for demokrati og frihedsrettigheder ud fra et kvindefrigørelsesperspektiv.

Van er den vigtigste by i Serhad-regionen. Hvordan vurderer du de regeringsudpegede forvalteres arbejde?

Det er helt klart, hvad forvalterne laver her i Van; besættelse! Van er blevet plyndret, ødelagt og solgt. Hvorfor? Fordi de ved, at de aldrig kan vinde gennem valg. Ødelæggelserne fortsætter, efterhånden som valget nærmer sig. Men denne by har også sine sande ejere. De er her, og de vil blive her. De vil helt sikkert sætte en stopper for trustee-regimet og dets destruktivitet og gøre Van til en retfærdig og håbefuld by. Byen fortjener det.

Steg risikoen for kvindemord og vold mod kvinder under formynderregimet?

Det tomrum, som bestyrelsesmedlemmerne har skabt ved at lukke kvindeorganisationer, kvindekrisecentre, nødhotlines og fjerne kvindepolitikken, har efterladt kvinder ubeskyttede og uden støtte i de områder, hvor de oplever vold. Dette har den virkning, at kvinder trækkes endnu længere ind i voldscyklussen. Administratorernes fjernelse af støttetjenester for kvinder har alvorligt begrænset kvinders evne til at klare og undslippe vold og øget risikoen for kvindemord og vold mod kvinder. Med andre ord er forvalterne og deres praksis blevet en vigtig faktor, der direkte baner vejen for kvindemord og vold mod kvinder.

Hvordan skal den sociale opposition håndtere dette? Hvordan vurderer du dine handlinger i den seneste tid?

Den sociale opposition bør være baseret på enhed og solidaritet, baseret på demokratiske værdier, menneskerettigheder og princippet om social retfærdighed. Tidligere har den sociale opposition forsøgt at hæve stemmen mod undertrykkende politik og krænkelser af rettigheder, men der råder en vis uenighed omkring succesen i denne kamp, og om vi har taget den rigtige vej. I betragtning af dagens politiske miljø er selv det at engagere sig i oppositionen en vanskelig proces. Et kig på tidligere kampe viser, at en forenet og effektiv opposition kan få succes. Der er mange faktorer, der bestemmer succesen ved social opposition. På dette tidspunkt er det vigtigt, at politiske aktører mødes og prioriterer enhed og solidaritet, at de når ud til offentligheden og den unge generation med effektive kommunikationsstrategier, og at de bruger de sociale medier på en mere gennemtænkt måde. Desuden bør de støttes af juridiske kampe i overensstemmelse med demokratiske værdier og lade deres stemme høre på den internationale scene. Hver politisk proces er unik, og for at få succes er det vigtigt konstant at tilpasse sig den skiftende dynamik og udvikle sig i denne ånd.

Har du andet at tilføje?

Generelt har oppositionen ikke spillet en effektiv rolle over for de regeringsudpegede forvaltere. Der kunne ikke skabes seriøs offentlig omtale af konsekvenserne, virkningerne og de politiske, sociale og institutionelle ødelæggelser forårsaget af trustee-regimet. På alle områder, fra universiteter til civilsamfundsorganisationer, fra kvindeforeninger til advokatsamfund, brugte regimet den fordel, det opnåede gennem trustee-regimet, til sin egen politiske overlevelse og selvbeskyttelse. For at forklare forvaltningssystemets politik skal det først forstås og overvindes korrekt. Vores folk og vores tradition har formået at overvinde mange forhindringer i fortiden gennem politisk intelligens og organisation. Vi var i stand til at overvinde alle mulige forhindringer, der gradvist blev lagt i vejen for vores folk: tærsklen på ti procent, politiske forbud, brutal vold. I den forstand har jeg stor tillid til vores folk og vores tradition. For os er forvalterne en parentes, der skal lukkes, en hindring, der skal overvindes Forvaltersystemet (trustees) er navnet på en dårlig forvaltning, der skal høre fortiden til. Forvaltere betyder benægtelse, forbud mod vores sprog og identitet, korruption, fattigdom og misbrug. Det har vi forklaret vores befolkning. Vi ønsker at tjene vores folk. Vi ønsker at bruge den indflydelse, vi vil skabe i de lokale myndigheder, til at overvinde det uretfærdige system, der er opstået som en naturlig konsekvens af den ulige behandling af borgerne, ogvi ønsker hurtigt at ændre dette. Vi elsker og stoler dybt på vores medarbejdere. Vi ser folks behov, og vi kender løsningerne, både på det politiske niveau og på serviceniveauet. Vi har projekter og en ledelsestilgang, der vil overvinde dette uretfærdige system. Vi har et koncept, der vil styrke vores boligområder og opbygge ægte demokrati på lokalt plan med en retfærdig og deltagelsesbaseret styringstilgang.

 Kilde:

Rojbin Bor, 2024: Bor: We will get rid of the trustee system. ANF News, 24. Jan. 2024Oversættelse: Jesper Brandt

NYHEDER TEMA: DEM parti og valget