Tyrkiet vil ramme kurdiske politikere i Europa

Det schweiziske politi udmeldte i en officiel pressemeddelelse, at den tyrkiske efterretningstjeneste (MIT) har haft et bestemt mål med at være efter de kurdiske politikere i Schweiz. Efterretningstjenesten har blandt andet gennem deres arbejde i de tyrkiske moskeer og ambassader haft til mål at ramme den kurdiske diaspora i Vesten.

MIT har først og fremmest skabt sine rammer i Tyskland og nu ønsker man også at præge dagsordnerne i resten af Europa, heriblandt i Schweiz.

Nyhedsmediet ANF har blandt andet haft kontakt med en ansvarlig hos det schweiziske politi, som udtrykte sig om den tyrkiske efterretningstjenestens indblanding i de schweiziske forhold. Den ansvarlige person vil kun tale med den betingelse, at persons navn ikke blev nævnt.

Der blev blandt andet i interviewet nævnt, at MIT havde haft de samme målsætninger i Schweiz som man havde i Tyskland, nemlig at ramme de kurdiske politikere i Europa og dermed påvirke den kurdiske dagsorden. Der blev pointeret, at MIT på dette felt samarbejdede målrettet med den tyrkiske ambassade og de tyrkiske ambassader i Schweiz. Det schweiziske politi følger nøje den tyrkiske efterretningstjenestes færden i Schweiz. Det er dog vanskeligt at gøre noget konkret ved dette, da en del af disse såkaldte agenter er registeret på lovligvis enten gennem ambassaden eller moskeerne, samt man har brug for konkret bevismateriale.

Endvidere blev der tilføjet, at den tyrkiske stat nøje følger kurdernes politiske og kulturelle færden i Schweiz. I tilfælde af at man får direkte trusler eller mener, at man bliver overvåget af den tyrkiske efterretningstjeneste, så skal man kontakte det schweiziske politi. Så længe at man ikke oplyser politiet om sådanne handlinger, så er det svært for os at handle på det.

Det schweiziske politi arbejder ihærdigt på at finde de personer, som er ansvarlige og er allerede i gang med at tilbageholde og hjemsende dem, så snart at det bliver opdaget. Endvidere er den AKP-støttede UETD under observation fra de schweiziske myndigheders side.

Det schweiziske politi er umiddelbart klar over, at de imamer som er registeret af den tyrkiske stat også med stor sandsynlighed kan være agenter for efterretningstjenesten. Den politi ansvarlige kilde udtrykte, at man ligeledes havde sendt rapporter til regeringen om den seneste udvikling, hvor man blandt ytrede sine bekymringer. Endvidere er det ikke politimyndighedernes ansvar at handle på det, da det er det politiske embede der skal handle, eftersom det er deres bord, men det går ikke hurtigt nok tilføjede kilden til ANF.

 

Indland NYHEDER