Den norske udenrigsminister har udtalt sig om menneskerettighedssituationen i Tyrkiet

Den norske udenrigsminister har udtalt sig om menneskerettighedssituationen i Tyrkiet

I forbindelse med en forespørgsel i det norske Storting, har Norges udenrigsminister Ine Eriksen Søreide (partiet Høyre) d. 8. januar 2021 givet følgende redegørelse for Norges vurdering og behandling af menneskerettighedssituationen i Tyrkiet:

Udenrigsminister Ine Eriksen Søreide: “Menneskerettighedssituationen i Tyrkiet er bekymrende. Som medlem af Europarådet er Tyrkiet forpligtet til at respektere den europæiske menneskerettighedskonvention og grundlæggende demokrati og retsstatsprincippet. For vores del har vi udtrykt en stærk forventning om, at Tyrkiet vil opfylde sine internationale forpligtelser på dette område, herunder under mit møde med Tyrkiets udenrigsminister i Oslo i august 2019. Under høringen om Tyrkiet for FN’s Menneskerettighedsråd i 2020 fremsatte Norge også klare henstillinger til tyrkiske myndigheder til at forbedre menneskerettighedssituationen i landet. Dette omfattede en klar opfordring til at styrke retsvæsenets uafhængighed og sikre retsstaten i overensstemmelse med Tyrkiets internationale forpligtelser og standarder.

Europarådet overvåger nøje situationen i Tyrkiet og behandler den i flere af dets organer, herunder Den Europæiske Komité for Forebyggelse af Tortur (CPT). Under sit ad hoc-besøg i Tyrkiet 6. – 17. maj 2019 besøgte CPT bl.a. Imrali-fængsel og havde samtaler med Abdullah Öcalan og de tre andre fanger, der afsonede livstidsdomme dér. Sidste gang CPT besøgte dette fængsel var i 2016. CPT’s rapport fra besøget i Tyrkiet i 2019 blev offentliggjort af de tyrkiske myndigheder. Dette betragtes som positivt, selvom rapporten først blev offentliggjort den 5. august 2020.

CPT karakteriserer de foranstaltninger, der er gennemført af de tyrkiske myndigheder vedrørende Imrali-fængslet siden maj 2019, som et vigtigt skridt i den rigtige retning, men at der er behov for meget mere for at de indsatte kan acceptere situationen. Dette gælder især regelmæssige besøg af en advokat og familie ud over medfangeres kontakt med hinanden under gårdture og andre aktiviteter. CPT opfordrer også de tyrkiske myndigheder til at foretage en fuldstændig gennemgang af reglerne for den dagligdagen for indsatte, der afsoner livstidsdomme.

Regeringen har styrket sin støtte til civilsamfundet i Tyrkiet som følge af den forværrede menneskerettighedssituation. I 2018 blev der givet 11,5 millioner NOK til organisationer i Tyrkiet, der arbejder med menneskerettigheder. I 2020 steg denne støtte til 23 millioner. Disse midler går til at støtte menneskerettighedsorganisationer i Tyrkiet og projekter inden for områderne ytringsfrihed, pressefrihed, religionsfrihed og tro, arbejde mod tortur, kvinders rettigheder, ligestilling mellem kønnene, LGBTI og rapportering om menneskerettighedssituationen i landet. Norge har også ydet støtte til organisationer, der arbejder for at forbedre situationen i tyrkiske fængsler og sikre, at fanger behandles i overensstemmelse med internationale krav og forpligtelser.

Regeringen vil fortsat opfordre Tyrkiet til at respektere den europæiske menneskerettighedskonvention, grundlæggende demokrati og retsstatsprincippet. For regeringen er det vigtigt, at Öcalan og andre fangers rettigheder beskyttes, og Norge vil fortsat stille spørgsmål om menneskerettighedssituationen i landet.”

Kilde: Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til utenriksministeren: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=82712

(på dansk v/Jesper Brandt)

NYHEDER