Hvad kan man frygte nu, hvor HDP mister sin immunitet?

Hvad kan man frygte nu, hvor HDP mister sin immunitet?

Mithat Sancar fra HDP mener, at fjernelsen af HDP-parlamentarikernes immunitet er et slag mod demokratiet og ikke mindst HDP’s demokrati-projekt. Et projekt som handler om at demokratisere Tyrkiet gennem grundlovsændringer, hvor der bl.a. skal fokuseres på de enkelte etniciteters rettigheder, såsom accept af kulturelle og religiøse forskelle. I stedet for at bakke op om disse tanker som har til mål at skabe et stærkere og mere mangfoldigt og demokratisk Tyrkiet, prøver man med fjernelsen af immuniteten at forhindre disse ideer.

Nu hvor HDP-parlamentarikernes immunitet er fjernet, har staten mulighed for at kører retssager mod de enkelte parlamentsmedlemmer og i værste tilfælde kan de fører til fængselsstraffe. HDP-parlamentarikerne har kun verbalt udtrykt sig om, at styrke demokratiet i landet gennem nye reformer. Man har fra HDP et ønske om at etablere selvstyreområder, hvor man magten bliver decentraliseret ud til de enkelte regioner.

I et interview med nyhedsmediet DIHA udtalte HDP-medlemmet MIthat Sancar, at man ikke frygtede, hvad der ville ske med dem personligt, for sagen om demokratisering og retfærdig behandling af de undertrykte folk var vigtigere. Mithat Sancar: ”Hvad enten der sker vil vi fortsat fører vores politik, fordi vi kæmper en retfærdig kamp mod undertrykkelse og for demokrati. Vælger man at tilfangetage nogle fra vores parlamentsgruppe, så kæmper vi andre videre. Afhængig af udviklingen, så overvejer vi klart, at gøre EU og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol opmærksomme på den udemokratiske behandling og hetz der føres mod os”.

Mithat Sancar frygter, at eventuelle anholdelser af HDP-parlamentarikere ikke vil gavne en kommende fredsproces og at den nuværende uacceptable situation med belejring og bombning af de kurdiske områder kun vil blive værre.

Mithat Sincar: ”Man prøvede med noget lignende tilbage i 1994, hvor man anholdte HADEP’s medlemmer (Det daværende kurdiske parti, som senere blev lukket ned af myndighederne) og hvad løste det? Intet blev løst, tværtimod blev kampene intensiveret. Når den demokratiske dialog forsvinder, så stiger volden og løsningen til freden bliver vanskeligere at se. Derfor siger vi i HDP stadig, at tingene skal løses gennem dialog og forsoning, samt at fredsprocessen skal genetableres som tilbage i februar 2015”.

Indland NYHEDER