Internationalister verden over marcherer for Abdullah Öcalan

Internationalister verden over marcherer for Abdullah Öcalan

Den 1. februar startede en stormarch fra Luxembourg mod Strasbourg i protest med tilfangetagelsen af den kurdiske folkeleder Abdullah Öcalan den 15. februar 1999.

Op mod 70 internationalister gik med sloganet ”Frihed for Öcalan – Status for Kurdistan”. Målet er at trække internationale opmærksomhed med isolationen af Abdullah Öcalan, der ikke har set sine advokater i flere år, mens fredsprocessen partner mellem er ophørt og krigen har taget sin fulde fart.

Optog fra Karlslunde Station mod Rådhuspladsen

For første gang har en så stor gruppe aktivister med en international karakter marcheret i sådan et omfang for Abdullah Öcalan. Rundt omkring i Europa har lignende optog været i gang hen over sidste uge. I Danmark startede et optog i fredags fra Karlslunde Station og fortsatte lørdag fra Brøndby Strand Station mod Rådhuspladsen, hvor de blev modtaget med folkedans, musik og talere.

Abdullah Öcalan er fredens garant

Abdullah Öcalans rolle og indflydelse blev bedst åbenbaret i forbindelse med fredsprocessen, der var i gang mellem PKK og den tyrkiske stat med Folkets Demokratiske Parti (HDP) som parlamentarisk medaktør. I perioden 2013-2015 blev en heftig trafik afviklet parterne mellem, hvor særligt Abdullah Öcalans udtalelse og breve til såvel staten som PKK udgjorde den ideologisk og sociale ramme omkring fredsprocessen. En ramme som alle parterne prissatte og tillagde vigtig og politisk betydning. Ligeledes opleves en historisk forbedring i den demokratiske takt og tone, debatkulturen samt troen på en varig fred. Abdullah Öcalan havde overbevist partner om en demokratisk løsning.

Krigsmekanismen holder Abdullah Öcalan isoleret

En udelukkelse af Abdullah Öcalan fra den offentlige debat og en isolationspolitik, som der ikke findes en fortilfælde af – hverken juridisk eller politisk – er således en kæp i hjulet på den demokratiske proces og dermed en fredelig løsning på det kurdiske spørgsmål. Den internationale kampagne ”Free Kurdistan – Freedom for Öcalan” har over en lang årrække igangsat store internationale kampagner og underskriftsindsamlinger med millioner af underskrifter. Kurderne insisterer på Abdullah Öcalan som deres primær fredsforhandler og enhver politik omkring Abdullah Öcalan bliver af kurderne fortolket som en politik for det kurdiske spørgsmål.

Indland NYHEDER