Interview med Ibrahim Benli – folketingskandidat for Enhedslisten

Interview med Ibrahim Benli – folketingskandidat for Enhedslisten

Nudem har interviewet Ibrahim Benli for Enhedslisten, der stiller op til folketingsvalget i Københavns Storkreds. Vi har blandt andet spurgt ham om, hvilke mærkesager han vil kæmpe for.

Kan du fortælle om dig selv?

Jeg hedder Ibrahim Benli og er medlem af kommunalbestyrelsen i Herlev, hvor jeg har boet siden 2011. Jeg har kurdiske rødder og har en videregående uddannelse inden for journalistik, kommunikation og kultur. Jeg er desuden folketingskandidat for Enhedslisten Københavns Storkreds, hvor jeg har Brønshøj, Husum og Vanløse som lokal opstillingskreds. 

Hvad er dine mærkesager?

– En bæredygtig byudvikling med plads til natur og mennesker frem for boligspekulanter 
– Et opgør med børnefattigdom og ulighedsskabende reformer for mennesker uden for arbejdsmarkedet 
– København skal være bannerfører for grøn omstillingen og kampen for klimaet 
– En human og anstændig behandling af flygtninge og landets minoriteter

Hvordan står dit parti i forhold til det kommende folketingsvalg?

Når jeg står ude på gaden eller sidder til paneldebatter oplever jeg, at der er stor opbakning til Enhedslisten og vores politiske budskaber. Jeg håber bare, at den opbakning afspejler i valgresultaterne. Ifølge meningsmålinger står mit parti til at bevare de mandater, partiet har i dag. Men jeg håber, at vi som parti går frem. Dette kræver, at flere stemmer på os, ikke kun i København, hvor vi står stærkest til, men i hele landet. Fordi enhver stemme til Enhedslisten uanset man bor, vil forbedre min og andre kandidaters chance for at blive valgt. Fordi vi er listeopstillet i vores parti. Men man må meget gerne stemme på mig personligt, hvis man bor i Brønshøj, Husum, Tårnby, Dragør, Valby eller på Amager, Frederiksberg, Østerbro, Vesterbro, Bispebjerg og på Nørrebro 

Hvorfor er det vigtigt for dig, at vi ikke får en borgerlig regering?

I løbet af mit liv i Danmark i de sidste 21 år har vi desværre kun oplevet, at vores velfærd er blevet udhulet, imens den akutte klimakamp ofte er blevet gjort til et spørgsmål om industriens konkurrenceevne med henvisning til skrækscenariet om at vores arbejdspladser vil flytte til udlandet. Hvis vi skal styrke klimakampen og kampen mod stigende ulighed i vores land, så skal vi undgå et borgerligt flertal, der udelukkende er optaget af skattelettelser til landets rigeste. Jeg synes, at det er nødvendigt med et målrettet opgør med uligheden i Danmark, som er en konsekvens af de politiske beslutninger i de sidste mange år. Som et rigt land skal vi ikke tillade, at børn vokser op i fattigdom og dermed risikerer ulige og hårde livsvilkår i fremtiden. Dette kræver blandt andet, at vi skal sikre bedre økonomiske vilkår for mennesker uden for arbejdsmarkedet. Ligeledes skal vi sikre en human og anstændig udlændinge- og flygtningepolitik, der tager ansvar for alle mennesker i nød og behandler alle lige, uafhængigt af deres etnicitet, køn og/eller religiøs overbevisning.

Så er der vælgere, som ikke gider at stemme. De mener, at det ikke nytter noget, da der ikke er forskel på rød og blå blok. Hvad er din holdning til det?

Jeg synes, at det vil være en stor fejltagelse, hvis man vælger ikke at stemme. Det kan i det værste fald betyde, at højrefløjspartier kommer styrket ud af valgkampen, som bestemt ikke vil være gavnligt for klimakampen, kampen mod ulighed og kampen for en menneskelig flygtninge- og udlændingepolitik. Så skal de også tænke på tusindvis af borgere i dette land, der ikke har mulighed for at stemme ved folketingsvalget, fordi de mangler dansk statsborgerskab. 

Danmark og resten Europa befinder sig i en stor krise som følge af krigen mellem Ukraine og Rusland. Hvordan tror du, at Danmark kommer bedst ud af krisen?

Danmark skal sammen med resten af Europa frigøre sig for russiske eller saudiske fossilbrændsler. Vi skal give fart på den grønne omstilling og investere i flere vedvarende energikilder. Ligeledes skal vi fortsætte med målrettede sanktioner mod Putin-regimet og dets oligarker, således at de mærker konsekvensen af deres uprovokerede krig mod det ukrainske folk. 

Derudover er det vigtigt, at Danmark husker at hovedløs militæroprustning ikke kan være garanten for etablering af fred både i Ukraine og andre steder i verden, hvor der er krig og ødelæggelser. Vi som land skal også huske tage aktiv del i fredsforhandlingerne mellem parterne, hvis ikke flere civile skal miste livet.

Indland NYHEDER PORTRÆT