Landbruget i Nordsyrien – Dansk projekt vil støtte økologisk jordbrug

Landbruget i Nordsyrien – Dansk projekt vil støtte økologisk jordbrug

Landbrugets fremtid er afgørende for udviklingen i Nordsyrien.

Mulighederne er gode, men der er behov for store ændringer, hvis den skævvridning og økologiske nedbrydning af de nordsyriske landbrugsområder, der udviklede sig under Assads styre skal overvindes økologisk, økonomisk og socialt. De syriske kurdere satser på udvikling af lokale landbrugskollektiver, der kan sikre deres autonomi gennem udvikling af en alsidig økologisk produktion. Opbygningen af kvindekollektiver, der kan sikre kvindernes uafhængige økonomiske status i samfundet indgår også som en væsentlig del af strategien.

I samarbejde med de Nordsyriske myndigheder på Kanton-niveau arbejder det danske projekt Økologisk Rojava på at etablere en økologisk landbrugsskole i Nordsyrien. Kærnen er etablering af forsøgsmarker med kvælstoffikserende afgrøder, etablering af en maskinstation og mindre dyrehold samt slagteri og mejeri, der kan vise, hvordan et økologisk sædskifte og gødningshåndtering kan sikre et stabilt højt udbytte uden udpining af jorden.

På længere kan det også tænkes at inddrage landskabsøkologiske erfaringer med udvikling af landbrugslandskabet for at sikre mikroklimaet, undgå erosion og tilsaltning samt forbedre forholdene for den vilde natur og sikre en alsidig udvikling af landskabets udnyttelse til bosætning, rekreation og mange andre funktioner. Som planerne ser ud for tiden tegner det til at projektet vil blive etableret omkring den nordøstlige by Qamishlo, i tilknytning til det nyoprettede universitet i byen.

Du kan læse mere om Økologisk Rojava på projektets hjemmeside http://www.eco-rojava.dk/

Kilde: geografinfo.dk

Natur / Bæredygtigehed