Öcalan: “Alle bør støtte den kommende proces”

Öcalan: “Alle bør støtte den kommende proces”

Den 10. december blev der afholdt den 11. internationale konference om EU, Tyrkiet, Mellemøsten og kurderne. Konferencen blev afholdt af EU (EUTCC) og foregik i Europa-Parlamentet i Bruxelles.

Den kurdiske folkeleder Abdullah Öcalan havde sendt en meddelelse til konferencen, som blev læst op af Nelson Mandelas advokat, Essa Mossa.

I sit budskab henledte Abdullah Öcalan opmærksomheden på det faktum, at fredsprocessen nu havde varet i to år og at man nu var nået til en fase af forhandlingerne, hvor man opfordrede alle til, først og fremmest og ikke mindst instanser i Europa om, at støtte processen.

Öcalan sagde, at processen var væsentlig for skabelsen af demokrati og fred i Mellemøsten. Endvidere blev der sagt, at for at få skabt en retfærdig og varig løsning, skal der andre til at bakke op om processen.

Tyrkiske og europæiske fredsønskende organisationers bidrag er nødvendige for at opnå det bedste resultat, og ikke mindst EU’s bidrag er vigtigt. Europa-parlamentet kan spille en vigtig rolle i denne ærefulde kamp for menneskeheden og i jagten på fred.

En løsning af den kurdiske problematik vil absolut gavne den demokratiske udvikling i Mellemøsten, havde Öcalan meddelt ud.

Öcalan understregede også, at han forventede, at europæere som troede på frihed og demokrati bør støtte kampen for demokrati og frihed i de lande, hvor man stadig har problemer.

En hæderlig kamp udkæmpes i Kobanê og Sengal

Öcalan påpegede, at Kobanê og Sengal var en sammenfatning af det kurdiske spørgsmål og Mellemøsten. Han opfordrede folk til at forstå vigtigheden af den kamp, der føres dér, hvor kvinder har vist, at et folk ikke kan frigøres uden kvinders fulde deltagelse i kampen.

Kilde: Yeniozgurpolitika.org

Indland NYHEDER Udland