Piri: ”Den kurdiske konflikt skal først løses”

Piri: ”Den kurdiske konflikt skal først løses”

Europaparlamentets Tyrkiet observatør Kati Peri understregede fornylig, at den kurdiske konflikt skal løses inden, at der kan blive tale om Tyrkiets EU-medlemskab. Piri vil de kommende dage i EU-parlamentet fremlægge den seneste udvikling fra Tyrkiet og presset på civilbefolkningen, som i visse dele af Tyrkiet er under et enormt politisk pres. Endvidere sagde Piri, at hun ville fremlægge en redegørelse om angrebene på de historiske værker i Diyarbakir, da disse værker er vores alles fælles værker og historie.

Kati Piri: ”At se hvad der sker nede i Diyarbakir angående udgangsforbuddet i visse bydele synes jeg personligt er meget bekymrende og det skaber en frygt for, hvad det kan udvikle sig til. Når vi snakker om Tyrkiet og deres medlemsskab, så kommer man først og fremmest i tanke om den uløste kurdiske konflikt, som er et must for Tyrkiet at løse. Det at våbenhvilen er erklæret afsluttet gavner selvfølgelig ikke demokratiseringen og fredsprocessen i landet, tværtimod skader den.” Kati Piri opfodrede til, at man omgående genoptog fredsprocessen for landets videre demokratisering og at fortsætte dialogen angående et EU-medlemsskab i fremtiden.

Selvstyreområder bør komme på dagsordenen

Kurdernes ønske om etablering af selvstyreområder bør komme på dagsordenen. En sådan tanke vil gavne reformeringen af Tyrkiet i en mere demokratisk retning, fortsatte Piri. Men det kræver, at parterne genoptager fredsprocessen, for uden den ser det ikke for godt ud.

Piri: ”Vi har i EU bedt begge parter om, at fredsprocessen genoptages, men det kræver at den nuværende undtagelsestilstand stoppes, så der kan skabes grobund for freden. Endvidere skal der være en samarbejdsvillighed og lydhørhed for hinanden. Alle som kan gavne fredsprocessen skal have mulighed for at deltage i processen og dialogen, deriblandt også Öcalan, som der ikke har været en dialog med siden april 2015. Vi vil fortsat følge udviklingen i regionen nøje og håber på en løsning snarest.”

Indland NYHEDER