Rojava Universitet regner med at optage 850 nye studerende i år

Rojava Universitet, en af Rojava revolutionens største præstationer, blev grundlagt i 2016.

Rojava Universitet startede sine akademiske aktiviteter med ganske beskedne midler. Universitetet danner grundlaget for en uddannelsesinstitution med store muligheder indenfor både den akademiske og administrative verden og skaber akademiske og videnskabelige forbindelser til internationale institutioner.

Fra 252 til 720 studerende på 2 år

Takket være de akademiske medarbejdere, har Rojava Universitet styrken til at vejlede studenter og lærere, gennemføre videnskabelig forskning og fremskaffe ressourcer. Universitetet igangsætter også omfattende projekter til forbedring og udvikling af undervisningssystemet. Antallet af studerende ved universitetet var 252 i det første år, men nåede 720 i 2018.

8 fakulteter og planer for flere nye

Der er otte fakulteter ved universitetet: Det lægevidenskabelige fakultet, fakultetet for olieteknologi, fakultetet for ingeniørvidenskab, fakultetet for uddannelsesforskning, landbrugsfakultetet, sprogfakultetet og fakultetet for samfundsvidenskab. Derudover planlægger universitetet at etablere et juridisk fakultet og et teologisk fakultet, samt at oprette en højskole for mekatronik (en kombination af mekanik, elektronik og robot- og computerteknologi) og en skole for finans- og forvaltningsvidenskab.

Uddannelsessystemet ved Rojava Universitet adskiller sig fra universiteterne i Syrien og Mellemøsten. De undervisningssprog, der bruges ved universitetet, er kurdisk og arabisk, og det afspejler sig også i fakulteternes ’Co-chair’-ledelsesstruktur. Rektoratet for Rojava Universitet fortæller, at de arbejder på at skabe det mest velegnede miljø for uddannelserne. Det eksperimentelle arbejde udvides, og der lægges vægt på videnskabelig forskning. De største problemer, som administrationen står overfor, er finansielle og logistiske.

Universitetets mission er at opbygge et demokratisk, frit samfund.

Universitetets mission er at opbygge et demokratisk, frit samfund, at etablere stærke forbindelser mellem lærere og studenter, samt opbygge relationerne mellem studenterne og administrationen, og mellem lærerne og administrationen.

Gennem de sidste år er der skabt vigtige ændringer i universitetets evalueringssystem. Mange videnskabelige metoder, der erudviklet forskellige steder i verden, er blevet afprøvet, og de mest velegnede er blevet valgt. På denne måde begyndte RojavaUniversitetet at udvikle sit eget særpræg. 

Aktiv fremdrift (studenterdeltagelse) er en nøglebetingelse, og kan man ikke leve op til den krævede tilstedeværelse, betyder det, at man dumper. Deltagelse i gruppearbejde, kreativitet og aktivisme er også en vigtig del af evalueringen af studenterne. Standpunktskarakterer er fastlagt for forskning, hjemmearbejde, eksperimentelt arbejde, videnskabsteori og projektarbejde, og dertil er tilføjet erfaring med skriftlig formidling.

Nye aftaler med universiteter rundt omkring i verden.

I år er der blevet tilføjet en basisuddannelse. Studerende, der er optaget ved universitetet, går på en basisuddannelse det første år. Året efter begynder de at beslutte sig for deres hovedfag. Beslutninger, der vedrører universitetsforvaltningen, tages af konsistorium, universitetsrådet, kvindernes råd og studenterrådet.

Ifølge konsistorium blev der sidst på sommeren 2019 indgået en aftale om ’fællesforståelse og udveksling’ med University of California. Underskrivelsen af aftalen fortsætter med rækkevidden af projektet. En lignende aftale blev lavet med universitetet i Parma i Italien.  

En gruppe fra universitetet prøver at skabe forbindelse med universiteter i USA, og knytte forbindelse til kurdiske akademikere gennem online møder over Zoom. Denne gruppe har også udviklet et fælles program for koordinering af samarbejde indenfor områder som videnskabelige analyser, bogproduktion ogworkshops.

Repræsentanter for universitetet har også deltaget i internationale workshops. En af disse workshops havde titlen ”Den fare, som samfundsvidenskaben står overfor”, hvor akademikere fra USA, Frankrig, Brasilien, Sydafrika og andre lande deltog. En anden var ”Bevarelse af verdens kulturarv”, der blev afholdt ved Bagdads tekniske universitet. 

Internationale online møder

Universitetsledelsen fortæller, at det seneste projekt, de har sat i gang, understøtter den proces, som universitetet satte i gang med revolutionen. Med dette skridt byder universitetet velkommen til mere end 100 akademikere fra Australien, Brasilien, Italien, Frankrig, England, Canada og Albanien. Ledelsen udtaler: ”De akademikere, der har besøgt os, har vist deres støtte til vores institutioner. Nogle af dem tilbød at tage del i universitetets akademiske arbejde som gæstemedlemmer, ved at holde seminarer, gennemlæse specialer, købe bøger og yde finansiel støtte”.

Universitetets bestræbelser på at komme i kontakt med andre ledende universiteter i verden fortsætter også. Blandt dem er Dresden Universitet i Tyskland, og Washington i USA.

Studenternes behov imødekommes af universitetet

Studenternes mest basale behov er sikret gennem universitetets forvaltning. Studieboliger stilles også til rådighed, hvor der sikres prioritet for studerende, der ikke kommer fra Qamishlo. Udgifter til mad dækkes også af universitetet. Stipendier gives til studenter fra Afrin, Serêkaniyê og Girê Spî.

Universitetets administration har til hensigt at forhøje stipendierne til de studerende i stedet for at give madpenge. Samtidigt er bygningen af et nyt kollegium blevet et af universitetets nye projekter.

Optagelsen af nye studerende er startet igen

I samarbejde med den Autonome Administrations institutioner udvikler universitetsadministrationen projekter, der kan tilbyde jobmuligheder til de studenter, der bliver uddannet.

Hidtil er 223 studerende blevet uddannet fra universitetet. 1460 studerende fortsætter deres uddannelse. Indskrivningen til universitetet startede d. 25. august. Ca. 850 studerende forventes at blive optaget ved universitetet i år.

Kilde: Anonymous, 2020: Enrolment to Rojava University begins today. ANF, 25. August 2020.

Oversættelse: Jesper Brandt

Indland NYHEDER