Status og aktuelle problemer i nordøstlige Syriens flygtningelejre – især Al-Hol-Lejren

Status og aktuelle problemer i nordøstlige Syriens flygtningelejre – især Al-Hol-Lejren

Af Jesper Brandt

Der er ganske mange flygtningelejre i det Nordøstlige Syrien, der udgør et de facto autonomt område styret af en række lokalt ledede koalitioner af kurdere, arabere, syriakker (syriske kristne), armeniere og andre befolkningsgrupper. De beskyttes militært af De Syriske Demokratiske Styrker, SDF, der fortrinsvis består af syriske kurdere, arabere og syriakker.

En stor del af de flygtningelejre, der ligger nord for Aleppo, er fyldt op af især de ca. 120.000 lokale kurdere, der er blevet etnisk udrenset fra deres hjemstavn i Afrin af tyrkiske styrker og tyrkisk finansierede syriske lejetropper, ofte med tæt tilknytning til resterne af Islamisk Stat. Det startede i foråret 2018. Lignende lejre er blevet oprettet for ca. 300.000 lokale civile flygtninge fra grænseområdet mod Tyrkiet mellem byerne Serêkaniyê og Girê Spî, som Tyrkiet erobrede i efteråret 2019. En del søgte tilflugt hos pårørende andre steder, eller flygtede helt til de kurdiske områder i Nordirak. Andre søgte mod distriktshovedstaden Hesekê. Efter først at have været indkvarteret i skoler i Hesekê fik Nord- og Østsyriens Autonome Administration oprettet Wasûkanî-lejren 12 km. øst for Hesekê, der kom til at rumme 12.000 civile fra Serêkaniyê.

Serêkaniyê-lejren, der blev åbnet i august 2020

På grund af det fortsatte pres på Hesekê’s skoler har man i august 2020 indviet en ny lejr, Serêkaniyê-lejren, i nærheden, hvor man startede med at rejse 2660 telte på et 6000 m2 stort byggemodnet areal. Det er bygget af den Autonome Administration, der har appelleret til internationale organisationer om at bistå ved arbejdet med lejren.

Lejre for krigen imod Islamisk Stat

Men andre lejre i Nord-Østsyrien har stået overfor en langt mere kompliceret opgave, idet de er oprettet i forbindelse med SDFs samarbejde med den internationale koalition mod Islamisk Stat, hvor SDF har været den helt afgørende styrke på landjorden, og hvor det har været nødvendigt at oprette interneringslejre for tilfangetagne medlemmer af Islamisk Stat.

Tidligere Islamisk Stat-tilknyttede personer har hverken kunnet sendes til Irak (hvor mange af dem kommer fra), den syriske regerings områder i Syrien eller til Tyrkiet: For Islamisk stat opererer fortsat fra et ganske stort område af Irak øst for grænsen til Syrien, samt fra (et stigende antal mindre områder af) den Syriske ørken i de ellers Assadkontrollerede områder vest for Eufrat. Og det har vist sig, at Tyrkiet (især gennem dets efterretningsvæsen MIT) temmelig konsekvent indrullerer tidligere IS-medlemmer som Tyrkisk-finansierede lejesoldater i de tyrkisk-besatte områder, ikke blot i Syrien, men også andre steder. Den største af disse lejre er Al-Hol-lejren, der ligger 45 km øst for byen Hesekê, og især omfatter pårørende familier for Islamisk Stat-medlemmer. En af de mindste er Al Roj-lejren, der ligger i det nordøstligste hjørne af Syrien. Der bor under 2000, hvoraf 600 er udenlandske kvinder og børn.

Ifølge de seneste statistikker fra administrationen af ​​Al-Hol-lejren (fra begyndelsen af januar 2021) er der nu 62.287 mennesker i lejren fordelt på 17.177 familier. Af disse var næsten halvdelen, 30.706 mennesker fordelt på 8.284 familier, fra Irak. En tredjedel var syrere (22.616 mennesker fordelt på 6.268 familier), mens Islamisk Stat-familier fra andre lande udgjorde en syvendedel (8.965 børn og kvinder fordelt på 2.625 familier). Al-Hol-lejren er ikke blot fortsat den største lejr, men betragtes også som den farligste blandt verdens lejre netop på grund af tilstedeværelsen af ​​pårørende til Islamisk Stat-lejesoldater.

Der er imidlertid store forskelle indenfor Al Hol-lejren: Den er opdelt i 9 sektorer. 8 af disse omfatter Islamisk-stat-pårørende og andre flygtede og fordrevne syrere og irakere. Tre af disse 8 sektorer, den tredje, fjerde og femte, anses for særligt farlige, idet de især indeholder flygtninge og fordrevne fra Islamisk Stats sidste højborg Al-Baghouz, der ligger, hvor floden Eufrat i det sødøstligste Syrien løber ind over grænsen til Irak. Al-Baghouz blev befriet af SDF efter et langvarigt og vanskeligt forløb i marts 2019. Den 9., sidste sektor i Al-Hol-lejren er forbeholdt næsten 9000 familier og børn af ISIS-lejesoldater fra 57 forskellige andre lande.

Aktuelle uroligheder i Al-Hol lejren

Trods isolation og et samtidigt voldsomt pres udefra, har de Nord- og Øst-syriske myndigheder hidtil nogen lunde formået at opretholde sikkerheden og forsyningssituationen i Al Hol-lejren. Indimellem har situationen dog været delvist ude af kontrol, især på grund af tyrkiske angreb og efter sigende også infiltration ikke blot fra Islamisk Stat-tilhængere udefra, men også fra det tyrkiske efterretningsvæsen MIT, der har været organisatorisk involveret i indsmugling af våben og finansiel støtte til IS-medlemmer i lejren. Det har på det seneste især vist sig i forekomsten af en række skud-drab (i alt 10) i lejrens sektor tre, fire og fem i begyndelsen af januar i år. De blev først stoppet gennem en razzia gennemført af lejrens interne sikkerhedsstyrke i midten af januar, efter at formanden for Det Syriske Råd, Abu Ahmad al-Shammari og hans søn Ahmed, var blevet dræbt i den fjerde sektor. Et medlem af sikkerhedsstyrken, Dersem Hasan, har udtalt til nyhedsmediet Hawernews, at ”De kvinder og mænd, der er blevet ramt af skudepisoderne i Al-Hol lejren er kvinder og mænd, der har fordømt Islamisk Stats ideologi”.

Børnenes situation i Al Hol lejren

De, der administrerer Al Hol-lejren har længe appelleret til det internationale samfund om at engagere sig i børnenes situation i lejren. Der bor tusinder af ISIS-familier i lejren med deres børn, og udover periodiske uroligheder i lejren, bliver børnene også indoktrineret med Islamisk Stat-ideologi. Så der er en reel trussel om at en ny generation af jihadister kan vokse op i lejren.

Børn i Al Hol lejren. En stor del er forældreløse, som endnu ikke er registrerede. De står over for en særlig usikker fremtid.

Som Lejr-ledelsen har udtrykt det: ”Alle børns fremtid i lejren er usikker”. De fleste forældreløse er ikke engang blevet registreret endnu, da de er blevet placeret sammen med andre familier eller pårørende, der ofte fortsætter med at uddanne dem i overensstemmelse med Islamisk Stats regler. Lejrledelsen har især peget på en række farer, som børnene er udsat for.

Især er traumatisering på grund af Islamisk Stats massakrer og tortur et voldsomt problem ifølge lejr-ledelsen: ”Disse børn blev fjernet fra deres familie af Islamisk Stat og fik militær træning. De er bange for deres fremtid og er hjælpeløse i enhver henseende. Særligt de forældreløse finder livet i lejren svært og de nægter at gå i skole og deltage i sociale aktiviteter. De børn, der er indoktrinerede med Islamisk Stats ideologi, opfatter de andre børn som vantro.

En stor del af børnene er syge. Da der er få specialister, og sundhedscentrene er stærkt overbelastede, er udbredelsen af smitte stigende.

Da børnene ikke bliver sendt i skole, og der ikke er nogen infrastruktur, der kan sikre, at de kommer i skole, mangler børnene adgang til uddannelse.

En stor andel af de forældreløse børn er tre år eller yngre. Da de, der tager sig af dem ikke ved, hvem børnene er, og hvor de kommer fra, er det vanskeligt at etablere en frugtbar samtale om deres fremtid.

Nogle af børnene lever sammen med pårørende, der tager sig af dem, eller med familier, der tager dem til sig. Men da disse arrangementer kun er foreløbige, vil de have brug for et børnehjem senere.

Lejrledelsen fortsætter: Vi er meget bekymrede for de forældreløses fremtid. Da vi ikke har nok børnehjemspladser her, er det vanskeligt for os at etablere kontakt med børnene. De, der tager sig af dem, er ikke professionelt uddannede. Disse teams kan godt informere børnene om helbredsforhold, men de er ikke i stand til at yde børnene psykologisk støtte, hvilket de har presserende behov for.

Den Autonome Administration har påtaget sig ansvaret for børnene, og foreslår at åbne adskillige børne- og ungdomscentre med støtte fra organisationer og foreninger, for at kunne stille professionel behandling til rådighed. Det tager sigte på at opfordre børnene til at opbygge relationer til andre børn, og derigennem ændre deres perspektiver. Derudover er det intentionen, at børnenes fremtid skal sikres.

Lejrledelsen sender følgende appel til det internationale samfund:

”Derudover opfordrer vi som lejrledelse regeringer og stater om at tage kontakt til den Autonome Administration, især hvad angår børnene. Vi tror, at den nuværende situation i lejren påvirker børnenes personlige udvikling, også selv om det kun sker midlertidigt. Den Autonome Administration har gentagne gange understreget, at de leder efter løsninger for de udenlandske børn. Den bedste løsning er at sende dem hjem til deres egne lande.”

FN opfordrer alle medlemslande til at hjemtage børn fra Al Hol lejren.

Sent i januar 2021 opfordrede De Forenede Nationer det internationale samfund til i det mindste at vedkende sig sit ansvar for børnene i Al-Hol lejren og sende dem til deres hjemlande. På et uformelt møde i FNs sikkerhedsråd i slutningen af januar tilkendegav lederen af FNs kontor for terrorbekæmpelse, Vladimir Voronkov, at ”den forfærdelige situation for børnene i Al Hol lejren er et af de mest presserende spørgsmål i verden i dag. De 27 000 børn  er fortsat strandet, overladt til deres skæbne. De er sårbare over for at blive bytte for Islamisk Stats håndhævere, og står i fare for at blive radikaliseret inden for lejren”.

Ansvaret for børnene, sagde han, ligger ikke hos Syrien eller de styrker, der kontrollerer Al Hol og andre lejre i regionen, men hos deres hjemlande. De sikkerhedsproblemer, der fremføres af stater mod beslutning om hjemtransport, er ubegrundede, og tidligere erfaring med hjemvendte folk fra Al Hol lejren har vist det, sagde Voronkov.

Dette krav er taget op af politikere i Frankrig, der appellerer til den franske regering om at repatriere de ca. 200 børn af fransk oprindelse, der bor i lejre i det nordlige Syrien. Politikerne hævder, at de mindreåriges interesser skal beskyttes på trods af deres forældres forbrydelser.

Virginia Gamba, der er FNs særlige repræsentant for børn under væbnede konflikter, fortalte sikkerhedsrådet, at børn, der er registreret som værende knyttet til væbnede grupper som Islamisk Stat og al-Qaida, ender som de børn, der bliver vraget i konflikter, som skibsvrag i havet. Men de bør først og fremmest behandles som ofre, ikke som sikkerhedstrusler. Tilbageholdelse af dem bør være en sidste nødvej og for den kortest mulige periode. Det drejer sig om det mentale helbred, og den overordnede udviklingsvej hos udenlandske børn, der er blevet tilbageholdt under dramatiske betingelser i Nordøst-syrien og Irak. Det er dem, det drejer sig om. De er udsat for yderligere traumer og stigmatisering, og er i en risikabel situation på grund af deres nærhed til udpegede terrorgrupper. Men børn har ret til en nationalitet og en identitet, og skal ikke have lov til at forblive statsløse. Repatriering af udenlandske børn bør prioriteres med den største interesse for barnet, og de skal bistås i reintegrationen og have uddannelse, sundhedspleje og arbejde. De skal have deres barndom tilbage i et sikkert miljø, hvor de kan opbygge en fremtid fri for vold, sagde Gamba. De fortjener en chance i livet, ligesom ethvert andet barn.

Syriske internt fordrevne flygtninge kan forlade Al Hol-lejren.

Aktive medlemmer af Islamisk Stat, især sådanne, der har begået krigsforbrydelser, befinder sig kun i begrænset omfang i Al Hol, men er fængslede i andre lejre. Al Hol lejren indeholder familie- og pårørende til sådanne, men også andre flygtninge og fordrevne.

Syriske flygtninge har i oktober 2020 fået tilladelse til at forlade Al Hol-lejren

D. 10. oktober 2020 besluttede den Autonome Administration i Nord- og Øst Syrien at tillade syriske familier at forlade Al Hol lejren. Det tilbud var der i løbet af den næste måned 120 syriske familier, med i alt 515 mennesker, der tog imod. Det var især kvinder og børn fra området omkring distriktshovedstaden Deir-ez-Zor og dets østlige landdistrikter, der ønskede at komme afsted.

Faktisk har næsten 5000 mennesker, der dokumenteret ikke har deltaget i kriminelle handlinger, gennem de sidste 1½ år allerede inden denne beslutning forladt lejren gennem et ”hjemrejseprogram” sponsoreret af stammeældste og klannotabiliteter, der har resulteret i 27 korteger af ”returrejser” for fordrevne fra Deir ez-Zor, Raqqa og Tabqa. Yderligere 1000 personer blev i forlængelse heraf tildelt amnesti, så de kunne forlade lejren.

Men reelt er der i dag kun tale om et begrænset ønske om at ville forlade lejren. Det har vist sig mange familier er meget tilbageholdende med at ville rejse. Det er der mange grunde til: De kan have store vanskeligheder med at kunne opretholde tilværelsen udenfor. Har de overhovedet et hus, de kan komme hjem til? Har de muligheder for at skaffe sig et arbejde? Hvis de f.eks. kommer fra byen Deir-Ez-zor, der ligger i den Assad-kontrollerede del af Syrien, vil de så få problemer med sikkerheden?

Hammad Ali kommer oprindeligt fra byen Al-Mayadeen, der ligger i Deir ez-Zor provinsen, lige vest for Eufratfloden. Byen kontrolleres af Assads syriske regeringsstyrker. Han har været i lejren i to år, og er bange for at komme tilbage til sit område: Ali peger på, at hans hus ligger i ruiner, han har ikke noget job. Og derudover kontrollerer regeringsstyrkerne og forskellige væbnede grupper hans by.

Nogle er også bange for, om beslutningen vil have efterdønninger omkring den hjælp som de modtager. Men lejr-ledelsen understreger, at ingen familier vil blive tvunget til at forlade lejren, og at de, der bliver, ikke vil blive påvirket af resolutionen, hvad angår den hjælp, som de modtager.

Kilder:

Anonymous, 2020: Future of the children in Hol Camp in danger. ANF, 27. January 2020. https://anfenglish.com/rojava-syria/future-of-the-children-in-hol-camp-in-danger-41171

Anonymous, 2020: Autonomous Administration opens new refugee camp in Hesekê. ANF, 16. August 2020. https://anfenglish.com/rojava-syria/autonomous-administration-opens-new-refugee-camp-in-heseke-45982

Anonymous, 2020: Syrian families torn between leave and not Al-Hol camp. ANHA, 25. October, 2020. https://www.hawarnews.com/en/haber/syrian-families-torn-between-leave-and-not-al-hol-camp-h20149.html

Anonymous, 2020: 120 Syrian families leave al-Hol Camp. ANHA, 16. November 2020. https://anfenglish.com/rojava-syria/120-syrian-families-leave-the-hol-camp-48009

Anonymous, 2020: 6000 Syrian nationals have left the Hol Camp. ANF, 21. November 2020. https://anfenglish.com/rojava-syria/6000-syrian-nationals-have-left-the-hol-camp-48122

Anonymous, 2021: UN urges countries to repatriate 27,000 children from Hol Camp. ANF, 30. January 2021. https://anfenglish.com/news/un-urges-countries-to-repatriate-27-000-children-from-hol-camp-49674

Anonymous, 2021: French politicians call for repatriation of children from Syria. ANF, 20. February 2021. https://anfenglish.com/news/french-politicians-call-for-repatriation-of-children-from-syria-50143

Barakat, Akram, 2021: Repeated murders in Al-Hol camp. How do weapons enter the camp? ANHA, 13. January 2021. https://www.hawarnews.com/en/haber/repeated-murders-in-al-hol-camp-how-do-weapons-enter-the-camp-h22178.html

Brandt, Jesper, 2019: Flygtningestrømmen fra Baghouz er en stor og internationalt underprioriteret opgave.  Nordsyrien.dk, 1. marts 2019. https://geografinfo.dk/index.php/2019/03/01/1-marts-2019-flygtningestroemmen-fra-baghouz-er-en-stor-og-internationalt-underprioriteret-opgave/  

Franzman, Seth J.: NYT accused of whitewashing Turkey’s Afrin occupation. The Jerusalem Post, 17. Februar 2021. https://www.jpost.com/middle-east/nyt-accused-of-whitewashing-turkeys-afrin-occupation-659199?fbclid=IwAR2uFunFbHmSNJu8D7PAJhQPiF8cV4yD50qhB-7CWsK20avGIMtKEP3mJtw

DEBAT