Udskamning af minoriteter kan ikke stoppe smittespredningen

Af Ibrahim Benli

At henvise til etnicitet og kultur som årsagsforklaring på det høje smittetryk kan ikke udrydde epidemien, men den kan nå udrydde sammenhængskræften i dette land. Det skal vi ikke finde os i.

Det er svært ikke at forholde sig til højrefløjens sidste mange dages udskamning af minoritetsborgere ved at henvise til det høje smittetal i Århus.

Det må være enhvers ansvar at sige fra over for dette dybt diskriminerende politiske klima og fortælle højrefløjen, at det ikke er den enkeltes kultur, der er årsagen til smittespredning men deres mulige udsatte positioner i samfundet, herunder adgang til sundhedssystemet, adgang til informationskilder, deres boligforhold og job, de varetager kunne have forårsaget dette.

At bruge borgernes etniske kultur som årsagsforklaring på alt, der ikke går godt, har sådan set været højrefløjens velkendte og bevidste strategi i mange år. Men det er simpelthen usmageligt og lavt, at højrefløjen nu også adresserer til etnisk kultur og rødder, når smittetrykket af en epidemi stiger i et udsat boligområde. Niveauet er så lavt at DF, De Nye Borgerlige, Venstre og en række andre politikere står i kø for at komme med en række kontroversielle forslag i form af at indføre tvungen isolation og mundbind for folk, der bor i udsatte boligområder. Forslagene giver desværre associationer til de regimer, der behandler sine minoritetsgrupper som andenrangsborgere.

De politikere, der har travlt med at gøre borgere med somaliske rødder, skydeskiver for corona-bebrejdelser må derfor forholde sig til uligheden og den stigende diskrimination i dette samfund. De smitter og spreder had, hvilket vi skal fra over for, for der ikke findes en vaccine mod ulighed og diskrimination.

Forfatteren er selv ansvarlig for sine holdninger.

DEBAT NYHEDER