Analyse af Cemil Bayik om det palæstinensiske spørgsmål

Analyse af Cemil Bayik om det palæstinensiske spørgsmål

Cemil Bayik, medformand for eksekutivrådet for KCK (Community of Kurdistan Societies), kommenterede det palæstinensiske spørgsmål i et interview med ANF. 

Gaza-striben med over to millioner indbyggere bliver kraftigt bombet fra luften. Der er en massiv flygtningebevægelse, og den israelske hær er kommet ind i Gazas centrum. En israelsk folkedrabsplan er ved at blive implementeret i Gaza. Israel siges at have mange muligheder på bordet, herunder affolkning af Gaza-striben og udvisning af palæstinensere til Sinai-ørkenen eller andre lande. Hvordan vurderer du krigens gang?

Krigen mod palæstinenserne er ikke noget nyt. Der har været en politik med krig og folkedrab i årtier. Det, der sker nu, er en del og en fortsættelse af denne politik.

Det palæstinensiske folk har gjort modstand mod besættelse og folkedrab og kæmpet for frihed i årtier. Ligesom kurderne har det palæstinensiske folks kamp stået på i et århundrede. Der har været krig i Palæstina i et århundrede, og den krig er aldrig sluttet. Nu er der selvfølgelig sket en ny udvikling, og det betyder en ny situation. Efter vores opfattelse er den generelle konklusion, at manglen på en løsning ikke længere kan opretholdes. Løsningen på problemet er indlysende i enhver henseende. Dette kan ikke ignoreres. Denne virkelighed kan ikke elimineres ved at erklære krig og uddybe de igangværende massakrer og folkedrab. Globale og regionale magter, især staten Israel, undlader at håndtere denne realitet. Den kapitalistiske modernitets kræfter gør problemerne værre og gør dem sværere at løse. Politiken for den kapitalistiske modernitets kræfter er roden til problemerne i Mellemøsten, især de kurdiske og palæstinensiske spørgsmål.

Israels mål er klare. Det er sletningen af ​​palæstinensere fra deres historiske områder. De nuværende angreb på Gaza-striben er rammen for dette mål. Til dato har den israelske stat ikke afveget fra denne politik, fordi den nuværende mentalitet ikke tillader det.

Det palæstinensiske folk har aldrig været antisemitisk. Den har kæmpet mod staten og den mentalitet, der gav anledning til og fastholdt besættelsen og folkedrabet, og den har set forløsning i at overvinde denne mentalitet.

Man kan se, at en demokratisk tilgang, der anerkender virkeligheden, gradvist er ved at opstå blandt den israelske befolkning. Man kan endda sige, at denne tilgang er blevet meget stærk. Der har været protester mod Netanyahu-regeringen og dens politik i flere måneder. Disse handlinger fra det israelske folk, som prioriterer løsningen af ​​det palæstinensiske spørgsmål, er ekstremt vigtige. Det er kendt, at holdningen i befolkningen ikke har ændret sig. Den israelske stat og Netanyahu-regeringen forsøger at bruge Hamas’ handlinger, som har været målrettet civile og fremkaldt reaktioner, til at ændre denne populære holdning. Men på trods af dette og midt i denne krig og krigsmageri, er det meget vigtigt, at folk ikke ændrer deres holdning og fastholder deres holdning til fordel for en demokratisk løsning.

Det palæstinensiske folks retfærdige sag støttes af alle undertrykte folk, socialistiske, demokratiske og frihedsbevægelser. Imidlertid har staters handlinger og de kræfter, de påvirker, den modsatte effekt. De forværrer problemet og gør det svært at finde en løsning. De nærmer sig problemet ikke med en demokratisk tilgang, men ud fra politiske, økonomiske og andre interesser og blander sig. Dette er tilgangen fra USA og europæiske stater samt regionale stater, især Tyrkiet og Iran. 

Desuden har både de arabiske stater og andre regionale stater ikke en demokratisk mentalitet. I en sådan situation er de ude af stand til at behandle det palæstinensiske spørgsmål på den rigtige måde, vise en ægte interesse for det og samle viljen til at realisere en løsning på problemet. Det gælder ikke kun de arabiske stater, men alle magter og stater. Hvis man ikke har en demokratisk mentalitet, har man ikke kræfterne til at finde en løsning.

Det billede, der viser sig i dag, er meget smertefuldt. En meget smertefuld og brutal massakre finder sted i Gaza. Vi kritiserer og fordømmer dette hårdt. Vi kritiserer og fordømmer også de kræfter, der støtter og tolererer den israelske stats folkemordspolitik. Vi udtrykker den samme holdning til de magter, der indtager falske holdninger og hævder at være på det palæstinensiske folks side. De er hverken venner af det israelske folk eller det palæstinensiske folk. Hver af dem nærmer sig spørgsmålet for at opretholde deres egen politik. Disse tilgange er uacceptable. Alle bør vælge den rigtige tilgang, ingen bør modsætte sig folkenes kamp, ​​især det palæstinensiske og kurdiske folks retfærdige bekymringer. Den israelske stat og regering skal øjeblikkeligt ændre deres nuværende tilgang og stoppe deres angreb. De må opgive deres politik med krig, folkedrab og massakrer.

De mulige scenarier, du nævnte, er forfærdelige og uacceptable. Ingen mennesker eller samfund må fortrænges. Dette er bogstaveligt talt folkedrab. Det palæstinensiske folk blev fordrevet, og deres land blev besat og annekteret. Millioner af palæstinensere lever i eksil i dag. Nu bliver det samme pålagt befolkningen i Gaza. Det samme bliver påtvunget det kurdiske folk. Det er, hvad den tyrkiske stat forsøger at gøre i Rojava. Det er en situation, der aldrig kan accepteres. Det, vi går ind for for det kurdiske folk, går vi også ind for for det palæstinensiske folk. Uanset hvad der sker, må folk ikke tvinges til at forlade deres hjem.

Palæstinensiske organisationer har forskellige holdninger til den igangværende krig. Den dag i dag er der en modsætning mellem Fatah og Hamas og en dobbeltregering. Hvordan påvirker denne situation og de palæstinensiske organisationers modsætninger det palæstinensiske folks kamp? Et andet vigtigt spørgsmål er den såkaldte “kontrollerede” krig mellem Libanons Hizbollah og Israel. Hizbollah-leder Nasrallah sagde, at Hamas tog beslutningen om 7. oktober-angrebene på egen hånd, men efter de israelske angreb på Gaza har han åbnet en ny front Hvad betyder Hizbollahs involvering, hvordan vil det påvirke krigens forløb?Er der risiko for, at krigen mellem Israel og Hamas vil udvide sig til en regional krig?

Der har altid været en regional krig i Mellemøsten. Regionen har været i krig i over et århundrede. Det skyldes, at problemerne er både talrige og forbundne. Der er ikke noget problem, der ikke har en regional indvirkning. Alt er tæt sammenvævet og påvirker hinanden. I det 20. århundrede oplevede verden to store krige – Første Verdenskrig og Anden Verdenskrig. Bagefter var der færre krige i Europa, men sådan var det ikke overalt i verden. Krigene er aldrig stoppet, især i Mellemøsten. Krigene mellem stater og mod folk fortsatte. En statspålagt folkemordskrig har raset i Kurdistan og Palæstina i over et århundrede. Der er modstand og folkets kamp mod dette. Derfor vil det efter vores mening være mere korrekt at tale og vurdere, hvordan Mellemøsten kan komme ud af denne situation, og ikke hvordan det vil blive trukket ind i en regional krig. Men så længe problemerne løses med den eksisterende mentalitet og ikke løses, vil krig og konflikt ikke ende, og Mellemøsten vil ikke kunne undgå en regional krig, der også involverer resten af ​​verden.

Selvfølgelig har de palæstinensiske organisationers manglende evne til at opnå stærk enhed indbyrdes en negativ indvirkning på det palæstinensiske folks kamp. Men det er vigtigt at vide og forstå, hvorfor det er tilfældet, og hvordan det opstod. Problemet ligger ikke kun i modsætningerne mellem Hamas og Fatah. Den palæstinensiske bevægelse generelt er svækket og fragmenteret. Fatah og andre grupper er internt fragmenterede og i en svag position. Denne situation skyldes ikke kun statens undertrykkelse. Der er ideologiske, politiske og historiske årsager til denne situation. Kun ved at forstå og eliminere årsagerne kan den palæstinensiske bevægelse overvinde den nuværende situation. Det er vigtigt, at vi ved dette for at forstå situationen for det palæstinensiske folk og den palæstinensiske bevægelse.

Der er mange grunde til, at palæstinensiske organisationer er så svage og splittede i dag. Her skal du huske på, hvorfor de plejede at være så stærke, og hvad der skete med dem. Grundlæggende var det, der gjorde den palæstinensiske bevægelse så stærk og udbredt, dens tilknytning til socialistisk ideologi. Det faktum, at Palæstina opnåede udvikling og fremskridt i 1960’erne og 70’erne, hænger i det væsentlige sammen med dette. Selvfølgelig fulgte ikke alle bevægelser i denne periode det socialistiske paradigme, men selv de, der repræsenterede en anden ideologi, blev på den ene eller anden måde påvirket af socialismen og nød godt af det politiske og sociale grundlag, den skabte. En sådan udvikling fandt også sted i andre mellemøstlige lande, herunder Kurdistan. Der er ingen tvivl om, at denne globale udvikling, især i Mellemøsten, udgjorde en stor trussel mod den kapitalistiske modernitets eksistens. For at bremse socialismens udbredelse rundt om i verden støttede især USA organisationer, der fulgte religiøse ideologier eller etablerede dem på steder, hvor de ikke tidligere fandtes. Som et resultat af denne politik opstod grupper, der tilsluttede sig radikal islam, i Mellemøsten. Gennem dem ønskede de at forhindre socialismens videre udvikling. Efter at sovjetblokken brød sammen, og den traditionelle socialisme mistede indflydelse, blev de radikale islamiske gruppers mission gennemført.

Som mange andre religiøse grupper opstod Hamas som et resultat af disse politikker. Den har fået frit spil til at splitte og svække den palæstinensiske bevægelse. Dens oprettelse blev støttet af USA og Israel. Ud over målet om at svække den eksisterende palæstinensiske bevægelse, handlede det også om at få den palæstinensiske sag til at afvige fra sin kernebekymring. Med udviklingen af ​​den religiøse ideologi blev det palæstinensiske folks kamp mod undertrykkelse og folkedrab sat på sidelinjen. Kampen for frihed fik en religiøs dragt og blev forvandlet til en kamp for religion. Staten Israel selv har en religiøs mentalitet. Til gengæld blev Hamas skabt som en organisation baseret på religiøs ideologi for at distrahere det palæstinensiske folk fra en retfærdig kamp for deres rettigheder. Nu tales der om en religionskrig, Harmagedon og lignende ting. Den israelske premierminister Netanyahu dukker op foran kameraerne og erklærer, at dagens begivenheder er skrevet i Toraen, dukker den iranske præsident op for FN og erklærer, at Mahdi er vendt tilbage til jorden. Dette viser, hvor langt vi har forvildet os fra stien. Bag disse taler og tilgange ligger en interessekonflikt mellem stater. Desværre har den palæstinensiske bevægelse mistet sin uafhængighed ved at bringe Hamas på banen og svække den palæstinensiske sag. Den nuværende situation er ikke styret af den palæstinensiske bevægelse, men primært af ydre dynamik.

Et andet aspekt, der svækker den palæstinensiske bevægelse, er troen på, at problemet kun kan løses gennem diplomati. Det var en historisk fejl, at bevægelsens ledelse valgte diplomati med staten i stedet for det palæstinensiske og israelske folks demokratiske enhed og fælles kamp. Denne forkerte tilgang har forårsaget stor skade. Hvis man havde stolet på den demokratiske alliance og det israelske og palæstinensiske folks kamp i stedet for at stole på diplomati, ville både en løsning på det palæstinensiske spørgsmål og en demokratisering af Israel have været mulig. Disse bestræbelser lykkedes dog ikke, og den palæstinensiske bevægelse blev i sidste ende gjort passiv af Oslo-forhandlingerne. Dette gjorde det muligt for undertrykkelsen og folkedrabet at udvikle sig yderligere.

Det, der blev gjort mod det palæstinensiske folk, blev også gjort mod det kurdiske folk og den kurdiske frihedsbevægelse. For at stoppe den kurdiske kamp for frihed fremmede den tyrkiske stat religiøse ordener, dannede modstrukturer under navnet JITEM og indførte landsbyvagtsystemet. En af disse modstrukturer i religiøs dragt var Hizbulkontra. Denne struktur støttes stadig af den tyrkiske stat i dag for at udvide sit styre i Kurdistan. Der er udtalelser fra den tidligere indenrigsminister, der tegner et klart billede af dette spørgsmål.

Som med den palæstinensiske bevægelse blev der gjort forsøg på at overtale den kurdiske frihedsbevægelse til at give op under betegnelsen samtaler og dialoger. Dette blev dog forhindret af den løsning, som Rêber Apo fremlagde inden for rammerne af en demokratisk nation, kampen blev placeret på et nyt grundlag af demokratiske alliancer og folkenes fælles demokratiske kamp. Dette gjorde det muligt for kampen for frihed og demokrati at udvikle sig yderligere. Håb om frihed i Kurdistan og Mellemøsten blev forsvaret, og vigtige skridt blev endelig taget i Tyrkiet og Syrien. I Tyrkiet blev den demokratiske alliance, som det kurdiske folk grundlagde sammen med de demokratiske kræfter i Tyrkiet, vigtig. En revolution fandt sted i Rojava. Forholdet mellem den kurdiske og arabiske befolkning blev fornyet på et demokratisk grundlag. Meget vigtig udvikling fandt også sted i Østkurdistan og Iran.

For at vende tilbage til spørgsmålet: Udviklingen i Mellemøsten hænger sammen. Mange forskellige regionale og internationale styrker er involveret i denne krig. Den såkaldte Israel-Hamas-krig er for længst blevet en regional krig. Det er også sådan, Hizbollahs situation i Libanon og spørgsmålet om dets involvering i denne krig skal ses. Den indflydelse, som Iran har på Libanons Hizbollah og andre lokale styrker, er velkendt. Den iranske indflydelse på Hamas er heller ingen hemmelighed. I denne henseende er Hizbollahs og de andre styrkers adfærd ikke uafhængig af Iran. Den tyrkiske stats forhold til Hamas er også kendt. AKP/MHP-regeringen og Tayyip Erdoğan har altid forsøgt at bruge Hamas og den palæstinensiske sag til deres egen fordel. Tyrkiet er den stat, der mest misbruger og bruger den palæstinensiske sag. Israel er under indflydelse af USA og andre velkendte magter i den kapitalistiske modernitet. Alle disse styrker bruger den israelsk-palæstinensiske konflikt til deres egne interesser. I denne henseende er der en sandsynlighed og fare for, at denne krig vil sprede sig regionalt. Under alle omstændigheder kan man sige, at den aktuelle udvikling er en del af den tredje verdenskrig. Det er en kamp om magt og dominans mellem den kapitalistiske modernitets kræfter. En kamp om energikilder, handelsruter, vand, jord osv. For at svække hinanden er de klar til at bruge alle midler og udnytte ethvert problem til deres egne interesser.

Kilde: Firatnews.com

MENNESKERETTIGHEDER NYHEDER PORTRÆT