Belgien har erklæret, at PKK ikke er en terrororganisation

Belgien har erklæret, at PKK ikke er en terrororganisation

Sagen mod 36 kurdere om, at PKK var en terrororganisation er nu afsluttet med resultatet, som konkluderede, at PKK ikke er en terrororganisation.

İblandt de anklagede var de kurdiske politikere Remzi Kartal, Zübeyir Aydar og Adem Uzun, samt i alt 36 anklagede. Der er endvidere for anklageren ikke mulighed for at anke og protestere over retsbeslutningen, da sagen er fuldstændig afsluttet.

Tilbage i 2006 startede sagen mod formanden for den kurdiske paraplyorganisation KONGRA-GEL Remzi Kartal og de kurdiske politikere Zübeydir Aydar og Adem Uzun samt 36 andre kurdiske politikere. Nu efter 11 år er retssagen så endelig afsluttet med erklæringen om, at PKK ikke er en terrororganisation. Retten konkluderede, at det politiske arbejde som PKK udførte ikke havde nogen relation til terrororganisationer, og derfor er dette den endelige beslutning.

Tilbage i november 2016 ankede den tyrkiske stat og den belgiske anklager rettens beslutning den gang, men det har efter et år ikke ændret ved rettens endelige beslutning. På baggrund af denne beslutning er der nu ikke mulighed for at anse PKK som en terrororganisation og det i sig selv vækker håb for kurderne.

De kurdiske politikere udtalte til nyhedsmediet ANF, at retssagens positive beslutning styrkede deres håb for fremtiden, og at det ikke mindst vidste dem, at deres kamp for demokrati og fred ikke var forgæves.

Zübeydir Aydar udtalte følgende:

“At retssagen er endt som den nu er klart til vores fordel og ikke mindst, at det er sket i Bruxelles, som har en vigtigt betydning for Europa. PKK ses ikke som en terrororganisation. Det er vigtigt og betydningsfuldt for os at understrege. PKK bliver derimod set som en part, at den verserende borgerkrig i Tyrkiet, og det er vigtigt, at disse to ting bliver adskilt. Retsafgørelsen er et positivt resultat for os kurdere i hele verden.”

Zübeyir Aydar udtrykte ligeledes, at deres mangeårige frihedskamp er blevet anset som terror, men med den seneste udmelding fra Belgien er denne konklusion faldet til jorden. Det viser, at kampen ikke er forgæves.

Zübeyir Aydar udtalte følgende:

“Afgørelsen i Belgien vil forhåbentlig ændre den generelle tendens mod at erklære PKK for en terrororganisation. Samtidig håber vi, at afgørelsen sætter et større pres på EU’s terrorliste, samt at den fortsatte undertrykkelse mod kurderne i hele Kurdistan kommer mere frem i lyset. Denne udvikling har styrket vores forhåbninger om, at der skal arbejdes mere intensivt og målrettet i det politiske liv.”

Kilder: Nudem.dk & Firatnews.com

 

Indland NYHEDER