Den kurdiske kvindebevægelse i Europa opfordrer til øget organisering for kvinders revolution

Den kurdiske kvindebevægelse i Europa opfordrer til øget organisering for kvinders revolution

Kampagnen for en kvinderevolution bør begynde på græsrodsniveau i samfundet og gennemføres på alle områder, hvor kvindebevægelsen er organiseret, med de forbindelser, der er blevet opbygget verden over, med alle tilgængelige midler.”

Den Kurdiske Kvindebevægelse i Europa (TJK-E) har afholdt sin 7. kongres, hvor den aktuelle politiske situation og det videre arbejde blev diskuteret. Kvindeforeningerne organiseret i TJK-E var repræsenteret af omkring hundrede delegerede fra syv lande. Kongressen fandt sted fra 30. juni til 3. juli under mottoet “For kvinder, liv og frihed (‘Jin Jiyan Azadî’) gennem kvinderevolutionen” og var dedikeret til den kurdiske revolutionære Evîn Goyî, der blev myrdet i Paris den 23. december 2022.

Öcalan og den kurdiske bevægelse er under for massive angreb

En afsluttende erklæring fra kongressen fastlagde en række centrale spørgsmål for den kurdiske kvindebevægelse. Det blev fremhævet på kongressen, at kurdiske kvinder ikke vil acceptere Abdullah Öcalans isolation, der blever set som en markant indikator for folkemordspolitikken mod det kurdiske folk.

Det blev understreget, at Öcalan og den kurdiske bevægelse er i fokus for massive angreb, fordi de præsenterer et alternativ til den kapitalistiske modernitet gennem deres modstand, hvor de som frie kurdere og frie kvinder tilbyder et svar på spørgsmålet “Hvordan skal man leve?” Dette paradigme giver håb for en revolutionær forandring og frihed til hele verden. Kongressen besluttede at bevare kampen for Öcalans frihed som et prioriteret emne. Den udarbejdede en konkret plan for at bringe Abdullah Öcalans filosofi om frihed ud til hele samfundet, skabe opmærksomhed om det, og organisere kvinderne.

Modstand mod AKP/MHP-fascismen

Et andet hovedemne var modstanden mod AKP/MHP-regimet i Tyrkiet. Her hedder det i sluterklæringen: “I det forløbne år har det fascistiske AKP/MHP-system systematisk fortsat sine angreb på kurdiske kvinder og det kurdiske folk og trådt alle former for lov og menneskerettigheder under fode. De har udført de hidtil mest omfattende angreb på Medya-forsvarszonerne i det nordlige Irak. AKP/MHP-regimet anvender alle former for forbudte og kemiske våben og udfører disse angreb med henblik på et folkedrab. For at forhindre besætternes mål og folkedrab og for at sikre vores folks frihed, har frihedsguerillaen ydet den mest glorværdige modstand i historien. Den har kæmpet opofrende og forpurret AKP/MHP-fascismens mål. ”Vores kongres har gjort det til sin pligt at følge i fodsporene på alle de helte, der gav deres liv i denne modstand. Denne modstand har bragt det fascistiske AKP/MHP-regime til fald, formet den politiske udvikling, holdt liv i kvinders og folks forhåbninger om frihed og demokrati, skabt håb og lagt alle tænkelige grunde for kampens videre udvikling”, hedder det i den endelige erklæring.

AKP/MHP-regimets angreb mod kvinder fortsatte også i løbet af året. Som TJK-E erklæringen siger: “Især gennem målrettede angreb mod pionerer indenfor kvindebevægelsen blev der gjort forsøg på at stoppe den fremvoksende kvindekamp, ​​for at bryde viljen blandt kvinder og for at smadre deres organiserede strukturer. Men kvindernes beslutsomme holdning tillod det ikke.”

Kvinders revolution

Efter den kurdiske kvindebevægelses kamp gennem  et halvt århundrede er social forandring kun mulig gennem fastholdelsen af en kvinderevolution, udtalte TJK-E og pegede på nogle grundlæggende principper, som ikke bør forsømmes i processen: Kærlighed til landet, selv- bemyndigelse baseret på egen styrke, organiserethed, vedholdenhed i kamp, ​​etik og æstetik. ”Kampagnen for en kvinderevolution bør derfor begynde på samfundets græsrodsniveau og gennemføres på alle områder, hvor kvindebevægelsen er organiseret, med de forbindelser, der er opbygget verden over, med alle tilgængelige midler, vedholdende, resolut og effektivt.”

På kongressen var der en indgående diskussion om, i hvor høj grad kvindebevægelsen har levet op til sine påstande, og hvordan den har fungeret i praksis. Der var kritik og forslag vedrørende metoden og de eksisterende mentale og praktiske problemer som følge af det patriarkalske systems subtile og direkte angreb på kvinder.

“Magtens institutioner under den kapitalistiske modernitet er blevet krigsinstrumenter. De udfører meget omfattende og multidimensionale angreb på bevægelser og sociale grupper, som de opfatter som en trussel mod deres egne interesser. Kampene mellem folk og kvinder forskellige steder i denne verden har svækket civilisationen baseret på stat og klassesamfund som aldrig før. Kampene, der kæmpes og prisen, der betales for dem, bringer kvinder og folk tættere på friheden i det 21. århundrede. Kvinders modstand bliver mere synlig rundt om i verden. Senest har den kvindeledede ‘Jin Jiyan Azadî’-opstand i Rojhilat [det østlige Kurdistan] og Iran vist, at kvinder er drivkraften for forandring,” sagde TJK-E.

Fokus på uddannelse

Den kurdiske kvindebevægelse i Europa sætter fokus på uddannelsesarbejdet for den kommende periode: “Kvinderevolutionen kræver en radikal mental forandring. Uden mental oplysning kan revolutionen ikke blive en succes. For os betyder uddannelsesarbejde også at definere os selv og bestemme, hvordan vi ønsker at leve. Først da kan vi finde måder og metoder til at overvinde magtbesatte, sexistiske og hierarkiske mentale og kulturelle strukturer, der er baseret på magtudøvelse. Vores grundlæggende mål er en radikal kamp mod patriarkalsk tænkning.”

Kilde: Anonyous, 2023: TJK-E Congress calls for enhanced organisation for women’s revolution. ANF, 9. Juli 2023.

Oversættelse: Jesper Brandt

KVINDER NYHEDER