Formand for advokatsammen-slutning: Isolation er det største problem i Tyrkiets fængsler

Formand for advokatsammen-slutning: Isolation er det største problem i Tyrkiets fængsler

Formanden for advokatsammenslutningen i provinsen Van, Sinan Özaraz, har rettet en indtrængende appel til offentligheden om isolation i Tyrkiets fængsler.

Fængslerne i Kurdistan og Tyrkiet er skueplads for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne. Der har i 29 måneder ikke været nyt fra den kurdiske folkeleder Abdullah Öcalan, der holdes totalt isoleret i fængslet på Imrali-øen. Og isolationssystemet, der er indført på fængselsøen, spreder sig til fængsler over hele landet. Syge fanger dør, løsladelsen af mennesker efter 30 års fængsel nægtes under spinkle påskud. Præsidenten for advokatsammenslutningen i provinsen Van, Sinan Özaraz har talt med Mezopotamya News Agency om situationen i tilbageholdelsescentrene.

“Universelle rettigheder krænkes”

Özaraz understreger, at universelle retsprincipper faktisk gælder for tilbageholdelsescentre og siger: “Der er mange sådanne rettigheder, såsom retten til ikke at blive tortureret og mishandlet, retten til sundhed, kommunikation og modtagelse af besøg. Og selvfølgelig er der forbuddet mod isolation. Hvis vi ser på fængslerne i Tyrkiet, kan vi se, at mange af disse rettigheder konstant krænkes. Denne situation udvikler sig hurtigt til systematiske krænkelser af rettigheder.”

Özaraz gør opmærksom på, at Van Bar Association foretager undersøgelser i fængsler efter anmodning fra fanger og deres familier og vil præsentere resultaterne i en rapport.

Retsmedicin som et torturinstrument

Özaraz bemærker, at tortur og mishandling er forbudt i henhold til nationale og internationale konventioner, og tilføjer: “Behandlingen i fængsler skal overholde disse grundlæggende principper. Men når vi gennemgår afrapporteringerne, ser vi, at disse rettigheder krænkes. Der er mange problemer med at få adgang til sundhedspleje. Det er blevet rapporteret, at de tilbageholdte ikke har modtaget svar på deres anmodninger om adgang til lægehjælp, at deres anmodninger er blevet forsinket, eller at de har været udsat for umenneskelig behandling, mens de blev overført til hospitalet. Fanger er tvunget til at acceptere undersøgelse af deres mundhule. Sådan noget er der ikke lovhjemmel for. Og så er der naturligvis krænkelsen af syge fangers rettigheder. Der er mennesker, der ikke er i stand til at overleve i fængslet. Disse mennesker burde ikke holdes i fængsel i første omgang, men det bliver de. Der er hundredvis af syge fanger i Tyrkiets fængsler. Et af de problemer, vi står over for, er de hindringer, der er skabt på grund af rapporterne fra Tyrkiets retsmedicinske institut (ATK). Mens en person på hospitalet får en attest på, at vedkommende ikke kan tåle at blive i fængslet, giver ATK den samme patient en rapport, der siger, at han/hun faktisk godt kan. Dette krænker syge fangers ret til livet.”

“Fanger overlades til at dø”

Özaraz forklarede, at fængselsreglerne forbyder diskrimination, men politiske fanger straffes dobbelt, fordi de simpelthen ikke løslades i tilfælde af alvorlig sygdom. Han tilføjedr: “Antallet af dødsfald i fængslerne er steget kraftigt. Dette skyldes også ATKs tilgang. Folk bliver ikke løsladt, når de burde. De vil først blive løsladt, når de er døende, eller når de kommer på Tyrkiets hoveddagsorden. Men der er mange mennesker, der ikke kommer på dagsordenen. Desværre efterlades disse mennesker i fængslerne, hvor de dør. Det er blevet hævdet, at der ville blive indgået et forlig, men der er ikke gennemført  nogen foranstaltninger.”

Advokatsamfundets formand påpeger dobbeltmoralen i den nuværende fængselsreform og sagde: “Den eneste forordning, den indeholder, vedrører generelle forbrydelser, men dem, der afsoner tid for politiske og ytringsmæssige lovovertrædelser, er blevet undtaget. Denne ordning har udviklet sig til en amnesti for mange, og lovovertrædere ser det nu som en licens til at begå forbrydelser.”

Breve udleveres ikke

Isolation, fortæller  Özaraz, er også en metode til at fjerne forbindelsen mellem fanger og samfund og tilføjede: “Det drejer sig om overtrædelser som censur, der pålægges hele forlag, tv-stationer og aviser. Breve skrevet eller modtaget på kurdisk bliver ikke sendt eller leveret med den begrundelse, at der ikke er nogen tolk. Vi ved imidlertid, at nogle tilbageholdte er blevet undersøgt på grund af indholdet af breve, der angiveligt ikke blev udleveret, fordi der ikke var nogen tolk. Det er klart, at der er tolke, men brevene tilbageholdes vilkårligt. Og selv hvis der ikke var nogen tolk, skulle der stilles en til rådighed.”

“Isolation er det største problem”

Özaraz understregede, at et af de største problemer i Tyrkiet netop er isolationssystemet. “Isolation er blevet systematisk i alle fængsler. Især politiske fanger holdes i isolation, selv om de ikke får nogen disciplinær straf. Isolation påvirker også sundheden, fordi sundhed ikke kun er noget fysisk, det har også en social og psykologisk dimension. I denne henseende er vi vidne til en alvorlig overtrædelse af loven, som desværre nu er udbredt i alle fængsler i Tyrkiet.”

Kilde: Sinan Özaraz, 2023: Isolation is the biggest problem in prisons. ANF, 24. Aug. 2023

Oversættelse: Jesper Brandt

MENNESKERETTIGHEDER NYHEDER