Ulovligt angreb på lørdagsmødrenes demonstrationer fortsætter i Istanbul

Ulovligt angreb på lørdagsmødrenes demonstrationer fortsætter i Istanbul

Lørdagsmødrene, der i årevis har søgt retfærdighed for deres forsvundne slægtninge og deres tilhængere, bliver stadigt ulovligt angrebet og tilbageholdt af politiet i Istanbul.

Galatasaray-pladsen foran gymnasiet af samme navn i det centrale Istanbul-distrikt Beyoğlu, hvor lørdagsmødrenes sit-in siden 1995 tidligere har fundet sted, betragtes som et symbolsk sted for kampen for menneskerettigheder i Tyrkiet.

Aktion lørdag d. 26. august

Lørdag den 26. august fortsatte lørdagsmødrene deres langvarige aktion i Istanbul for deres slægtninge, der forsvandt i statens varetægt under deres fængselsstraffe. Denne uges aktion blev støttet af formanden for menneskerettighedsorganisationen IHD, Eren Keskin, flere IHD-ledere og en række menneskerettighedsforkæmpere.

På trods af en klar dom fra den tyrkiske forfatningsdomstol om demonstrationernes lovlighed, blev initiativet igen nægtet adgang til deres slægtninges forsamlingssted foran Galatasaray gymnasiet på Istiklal Avenue.

Med henvisning til et “forbud”, der blev indført af Beyoğlu distriktsguvernørens kontor, afspærrede politiet forsamlingsstedet og omringede lørdagsmødrene og deres tilhængere på vej til området.

Journalister, der ønskede at filme overgrebene, blev med magt skubbet tilbage. Politiet greb også ind over for forbipasserende, der tog billeder med deres mobiltelefoner og sendte dem live på digitale netværk.

Mindst 20 personer blev tilbageholdt og ført væk i håndjern under dagens aktion.

Ny aktion lørdag d. 2. september

En uge senere, lørdag d. 2. september, angreb tyrkisk politi igen lørdagsmødrene på Galatasaray-pladsen i Istanbul. Initiativet ønskede denne gang at afgive en erklæring om “forsvindinger” i statens varetægt og kræve straf for gerningsmændene på Istiklal Avenue. Som i de foregående uger blev demonstranterne konfronteret med en politiaktion, og mindst 32 mennesker blev taget i forvaring med magt og fik hænderne bundet bag ryggen.

Ud over medlemmer af lørdagsmødrene og pårørende til de forsvundne, omfatter de tilbageholdte tilhængere af initiativet og civilsamfundsaktivister. To kvinder, Maside Ocak Kışlakçı, der er søster til Hasan Ocak, som blev tortureret til døde i fængslet i Istanbul i 1995, og Besna Tosun, datter af Fehmi Tosun, som også blev bortført af bevæbnet civilt politi i Istanbul samme år og har været savnet siden, formåede at komme forbi barriererne og kaste nelliker på Galatasaray-pladsen. “Dette sted tilhører os. Vi vil ikke opgive Galatasaray-pladsen og vil fortsætte med at kræve retfærdighed og afklaring af vores savnedes skæbne her,” råbte Tosun mod politiet.

Gentagelse under aktionen lørdag d. 9. september

Forløbet gentog sig under aktionen lørdag d. 9. september. Lørdags mødrene blev denne gang ledsaget af adskillige menneskerettighedsforsvarere, herunder det tidligere parlamentsmedlem fra HDP, Musa Piroğlu, og Ahmet Sik fra TIP. Gruppen blev omringet af politiet før de nåede Galatasaray pladsen. I aktionen var politiet særligt brutalt under anholdelsen af Ali Ocak, broderen til Hasan Ocak, der også blev ført bort af politiet I Istanbul I 1995, og efterfølgende blev tortureret til døde I fængslet.

Baggrund

I 1995 gik kvinder i Istanbul for første gang på gaden for at henlede opmærksomheden på slægtninge, der var blevet arresteret og derefter forsvundet. Siden indenrigsministeriet i sommer for fem år siden gav ordre til et storstilet angreb på lørdagsmødrene, har Galatasaray-pladsen været en no-go zone for lørdagsmødrene. Men det er i strid med forsamlings- og demonstrationsfriheden, fastslog den tyrkiske forfatningsdomstol den 22. februar 2023 og afviste ministeriets indsigelse om, at lørdagsmødrene truede “beskyttelsen af den offentlige orden”. “Enhver har ret til at deltage i ubevæbnede og fredelige forsamlinger og demonstrationer uden forudgående tilladelse,” står der i artikel 34 i den tyrkiske forfatning, som sikkerhedsmyndighederne krænkede ved at sprede lørdagsmødrenes aktioner med magt i august 2018 – og ved alle efterfølgende aktioner. Blokaden af pladsen er derfor ugyldig, hedder det i rettens afgørelse.

Maside Ocak Kışlakçı, der deltog i demonstrationen d. 2. september, fik altså medhold i hendes forfatningsmæssige klage over forbuddet. Men det tyrkiske indenrigsministerium og Istanbuls politi ignorerer afgørelsen og fortsætter med at slå hårdt ned på lørdagsmødrene.

Det skønnes, at ca. 17,000 personer, herunder journalister, politikere og menneskerettighedsaktivister ‘forsvandt’ i Tyrkiet i 1980erne og 1990erne, hovedsageligt i de kurdiske områder. Ofte blev deres lig smidt I hemmelige massegrave eller I brøndskakter. Hverken politiet eller de juridiske myndigheder har taget initiativ til at undersøge forløbet.

Kilder:

Anonymous, 2023: Saturday Mothers attacked and detained once again on the 961st week of action. ANF, 28. Aug. 2023.

Anonymous, 2023: Saturday Mothers: We will continue to demand justice and not give up Galatasaray Square. ANF, 2. Sept. 2023

Anonymous, 2023: Saturday Mothers attacked and detained again on the 963rd week of action. ANF, 9. Aug. 2023

Dansk bearbejdning: Jesper Brandt

MENNESKERETTIGHEDER Udland