Infrastrukturtab i NØ, Syrien som følge af tyrkiske angreb oversteg en milliard dollars

Infrastrukturtab i NØ, Syrien som følge af tyrkiske angreb oversteg en milliard dollars

Af Renas Remo og Siban Silo, ANHA, Qamishlo:

De tyrkiske angreb på NØ-Syrien tidligt i oktober fortsatte længe uden at stoppe, rettet mod boligområder og landsbyer på daglig basis.

Fra den 4. oktober eskalerede den tyrkiske besættelse sine angreb. De var direkte rettet mod infrastruktur, herunder energi- og vandfaciliteter og elværker.

Droner og krigsfly angreb samtidigt og målrettet en række lokaliteter i kantonerne al-Hasakah, Qamishlo og Eufrat-regionen og bombede også de interne sikkerhedsstyrker Anti-Narkotika Akademi i Derik-distriktet.

Ud over at der skete store skader på infrastrukturen og at borgere fik frataget elektricitet og vand, forårsagede disse angreb fra 4. til 11. oktober 47 borgeres død mens mere end 59 andre blev såret, herunder krigere fra de syriske demokratiske styrker og de interne sikkerhedsstyrker.

Ifølge direktøren for oliefelterne i Rmelan, Ahmed Ibrahim, var skaderne forårsaget af de tyrkiske besættelsesangreb meget omfattende og påvirkede i høj grad de tjenester, der leveres til borgerne. Det samlede tab oversteg mere end en milliard amerikanske dollars.

I denne rapport udarbejdet af ANHA’s agentur gennemgår vi i tal og detaljer skaderne på olie-, gas- og elektricitetsværker i en af NØ-Syriens 7 regioner, nemlig Jazira-regionen, se kortet nedenfor.

Ved optællingen af skaderne på de lokaliteter, der var bombet, udarbejdede direktoratet detaljerede rapporter om dem og opdelte lokaliteterne i 10 grupper omkring den type af infrastruktur, som tabene kunne knyttes til.

Første gruppe: Det drejer sig om skaderne på Odeh-gasfeltet på den nordlige side af Tirbespiyê-distriktet. Det tyrkiske besættelsesfly bombede 9 steder og forårsagede materielle tab og lækkede olie og gas. Værdien af de påførte tab blev anslået til 35 millioner amerikanske dollars.

Anden gruppe: værkerne tilknyttet Suwaydiya 2-anlægget, som er de vigtigste værker til indsamling og råbearbejdning af olie. Alt udstyr i værkerne brændte op.

– Babasi værket, der ligger i den nordøstlige del af Tirbespiyê-distriktet, blev ramt af krigsfly og fuldstændig ødelagt.

– Zorava værket (Zarba) i den nordlige del af Tirbespiyê-distriktet, fik beskadiget sit udstyr og ødelægge en tilknyttet boremekanismeblev ødelagt.

– Alyan værket (Sikirka) ligger i det nordlige landskab i Cel Agah distriktet og blev bombet af et krigsfly, hvilket forårsagede store skader på den.

– Saeeda Olie Terminalen: Nord for Tirbespiyê blev hovedmonteringstankene beskadiget, og forlængerrør blev også brændt.

Værdien af den olie, der lækkede og brændte i stationerne som følge af den tyrkiske bombning, blev anslået til 45 millioner amerikanske dollars, mens værdien af det generelle tab på værkerne med hensyn til udstyr og olie udgjorde 96½ millioner dollars.

Tredje gruppe: Skaden på det civile udstyr på værkerne, herunder jern- og cementstøtter, og værdien af tabene blev anslået til 7½ millioner dollars. Skaderne på civile konstruktioner af jern og cemen blev anslået til næsten det samme, 7½ millioner dollars.

Fjerde gruppe: Tabene af sikkerhedsudstyr, der blev brugt til at håndtere og slukke de brande, der brød ud på stederne, blev talt op, herunder telefoner, brandbiler og andet sikkerhedsudstyr. Deres værdi blev opgjort til 4½ millioner dollars.

Femte gruppe: en statistik over skader på de mængder olie, der stoppede med at arbejde eller ikke kunne udvindes, blev anslået til 9½ millioner tønder, svarende til et tab på 939 millioner  dollars.

Sjette gruppe: Den associerede og frie gasgruppe. Mængden af gas, der stoppede produktionen og lækkede, anslås til 120 millioner kubikmeter med en værdi på 66½ millioner dollars.

Syvende gruppe: turbiner og vindmøller til elværker, opdelt i to dele:

  • Første del: elproduktionsturbiner i Suwaydiya, hvor besættelseshærens fly fuldstændig ødelagde turbine 2. De resulterende tab blev anslået til 27 millioner dollars. Det førte til vanskeligheder med at generere elektrisk strøm. Værdien af de samlede tab for de resterende turbiner i anlægget blev anslået til 24 millioner dollars.
  • Anden del: Skader på Rmelan-feltets elværkerne, hvor forbindelseskablerne, transformatorerne og koblingerne blev fuldstændig ødelagt af brand, der opstod i det. Værdien af tabene nåede 3 millioner dollars.

Den generelle statistik over værdien af tab i forbindelse med mistet produktionselektricitet fra de vigtigste olie- og tankstationer blev opgjort til 54 millioner dollars.

Ottende gruppe: som er relateret til Suwaydiya-gasoperationen, hvor udstyret blev fuldstændig beskadiget og var ude af drift i flere dage, hvilket førte til ophør af produktionen. Værdien af den manglende drift, blev anslået til to millioner dollars.

Mængden af husholdningsgas, der produceres i anlægget dagligt, anslås til 160 tons, mens stationen, der var ude af drift, forårsagede et spild på 4.800 tons til en værdi af ialt 58 millioner dollars.

Mens mængden af ren gas produceret dagligt anslås til 500 tusind kubikmeter, udgjorde værdien af tab i denne facilitet 8 millioner dollars.

Hvad angår opløsningsmidler, hvis daglige produktion anslås til 40 tons, forårsagede den tyrkiske bombning tab på 1.200 tons, med et tab anslået til to millioner dollars.

Niende gruppe: Ud over tabene i gas og opløsningsmidler blev de vigtigste eltransformatorer og fødekabler beskadiget, da transformator nr. 1, 2, 3 og 4 og de vigtigste omrøringsrum blev beskadiget. Værdien af de økonomiske tab nåede næsten 38 millioner dollars.

Den tiende og sidste gruppe vedrører overførselsstationerne i områderne Amuda, Tirbespiyê, byen Qamishlo og Western Dam-stationen i Hasakah.

De tyrkiske besættelsesfly gik direkte efter elektricitetsværkerne, hvilket fik dem til at være helt ude af drift og fratog befolkningen elektricitet.

Ifølge vores statistik udgjorde værdien af tab i transformatorerne på grund af de målrettede angreb på Qamishlo-stationen to millioner dollars, og i Amuda-stationen udgjorde den lidt over  1½ million dollars. Ved Tirbespiyê-transformerstationen nåede tabene næsten 2 millioner dollars, mens værdien af tabene som følge af bombningen af denne station påførte den vestlige dæmning i byen Hasakah et værditab på lidt under 1 million dollars.

De samlede tab og skader forårsaget af de tyrkiske angreb blot  på infrastrukturen i Jazira-regionen i Nord Øst Syrien blev opgjort til over 1¼ milliard amerikanske dollars.

Ifølge direktøren for oliefelterne i Rmelan var de i stand til inden for en kort periode at reparere og genoptage driften på mange af de lokaliteter for civil infrastruktur og offentlig service, der var blevet bombet ved hjælp af det udstyr, der var til stede i deres lagre til nødsituationer, at vedligeholde og returnere mange af de steder, der var målrettet mod arbejde og service. Men mange steder vil arbejdet med restaureringen komme til at tage længere tid. Det kan tage flere måneder.

Han understregede, at de tyrkiske angreb fratog borgerne elektricitet og nævnte, at Oliefelterne i Rmelan forsynede 101 landsbyer i Qamishlo-kantonen med kontinuerlig elektricitet, men angrebene umuliggjorde forsyningen, så der måtte organiseres rationering i  landsbyernes forsyningssystem.

Han opfordrede borgerne til at erkende realiteterne i kølvandet på de seneste tyrkiske angreb og til at samarbejde om at reducere angrebenes virkninger i videst muligt omfang.

Ahmed Ibrahim påpegede også dobbeltheden blandt internationale styrker og organisationer, der beskæftiger sig med menneskerettigheder, når de beskæftiger sig med spørgsmålet om befolkningen i NØ-Syrien, ødelæggelse af infrastruktur og angreb på borgere, hvilket udgør krigsforbrydelser.

Det er ikke første gang, at den Tyrkiet angriber infrastrukturen i det nordlige og østlige Syrien. I perioden mellem den 20. og 23. november 2022 blev olie-, gas- og elektricitetsstationer udsat for systematiske bombninger. Ganske som i de seneste angreb på Nord Øst Syrien blev disse bomb-ninger fra tyrkisk side officielt begrundet i et bombeangreb i Istanbul, som både PKK og YPG omgående blev beskyldt for, hvilket de dog har pure afvist. Dusinvis døde under de tyrkiske angreb, herunder 11 civile. En af dem var ANHAs korrespondent Essam Abdullah, som dækkede det tyrkiske bombeangreb på Taql Baqal elektricitetsværket uden for byen Derek i det nordøst-ligste Syrien. På landet i Derik blev han d. 20 november 22 dræbt som følge af et andet angreb fra tyrkiske krigsfly på borgere, der ilede til for at behandle de sårede fra elektricitetsværket.

Kilde:

Renas Remo and Siban Silo, 2023: Infrastructure losses in NE, Syria as a result of Turkish attacks exceeded one billion dollars. ANHA, Hawar News Agency, 22. October 2023.Dansk bearbejdning: Jesper Brandt

NYHEDER Udland