Mehdi Yousefi: Vi vil skabe en demokratisk model i Iran

Lederne fra Partiet for et Frit Liv i Kurdistan, PJAK, har etableret et nyt system ved navn Organisationen for et ​​Frit og Demokratisk Samfund i Østkurdistan, KODAR. Partiet afholdt et pressemøde i forhold til etablering af det nye system i det bjergrige område i Qandil i Sydkurdistan/Nordirak. Nûdem har interviewet Mehdi Yousefi fra PJAK komiteen i Danmark for at få et bedre overblik over det nye system ved navn KODAR.

Nûdem: PJAK har etableret et nyt system ved navn KODAR. Hvorfor er dette system blevet etableret?

Mehdi Yousefi: Kampen mellem de moderne kapitalistiske magter i Mellemøsten er nået frem til sit yderste niveau. På den anden side er der folk, der kæmper for demokratiet i regionen. Det har skabt en række regionale krige i området.

Denne krig er længevarende og en stor krig, hvor den kapitalistiske verden forsøger at genopbygge sig selv. Det er dette billede, vi erfarer i regionen. Disse magter udgør i dag drivkræften for den traditionelle nationalstatstænkning. Men denne tænkning kan ikke blive ved med at være der. Den nationalstatsmodel og de andre nationalistiske strategier og kampagner har hverken gavnet det kurdiske folk eller de andre folk i regionen. Dette har tværtimod medvirket til en udbredt krise.

Nûdem: Hvilke resultater vil man bringe med KODAR i Østkurdistan?

Mehdi Yousefi: For at bevare sin eksistens og frihed har den kurdiske frihedsbevægelse i årtier kæmpet. Denne bevægelse vælger nu at gå væk fra statstænkning på baggrund af sin mange års erfaring. Den kurdiske frihedsbevægelse byder til gengæld på et demokratisk alternativ, der tager udgangspunkt i folkets eget selvstyre. Modellen er den såkaldte demokratiske konføderation. Det er en demokratisk og rummelig model, hvor der gøres plads til alle farver og folkeslag. Det er den kurdiske folk, der står i spidsen for denne model.

For at kunne implementere den demokratiske konføderationsmodel har det kurdiske folk i Østkurdistan (det iranske Kurdistan) valgt at organisere sig under KODAR.

Nûdem: Er KODAR åben for alle?

Mehdi Yousefi: KODAR opfordrer samtlige organisationer, politiske partier og intellektuelle i Østkurdistan til at udvise solidaritet med den nye organisering. Vi vil her udvise vores taknemmelighed endnu en gang til alle kurdiske martyrer og deres familier.

PORTRÆT