Protester blandt druzerne i SV-Syrien breder sig

Protester blandt druzerne i SV-Syrien breder sig

Af Jesper Brandt

Siden d. 20. august har der været daglige protester i de syriske druzeres provins As-Suwayda, der ligger syd for Damaskus, ikke langt fra grænsen til Jordan. Hovedbyen Suwayda har siden borgerkrigens start fået fordoblet sit indbyggertal til ca. 800 000 på grund af intern indvandring af sunnimuslimske og kristne flygtninge fra krigen, som det hidtil er lykkedes det stadigt dominerende flertal af druzere i provinsen at holde i nogen lunde sikker afstand fra borgerkrigen. As-Suwayda har under Assad af historiske grunde har haft en vis autonomi i Syrien. Men i perioder har Islamisk Stat hærget i området, hvilket har skabt store problemer for druzerne og har belastet deres forhold til regeringen, som de ikke mener har gjort tilstrækkeligt i bekæmpelsen af de lokale ISIS-grupper.

Oppositionsmediet As-Suwayda 24 registrerede allerede tildligt under de nye protester 42 lokationer, hvor folk samlede sig indenfor provinsen. I mange landsbyer blev regeringens institutioner lukket og veje blev blokeret. Protesterne startede på grund af en 150% prisstigning på benzin, men udviklede sig hurtigt til en politisk protest med krav om nedlæggelse af det syriske regime. Under demonstrationerne har demonstranterne råbt: ”Syrien er vores, og det er ikke Assads hus”. De har krævet implementering af FNs resolution 2254 og en politisk overgangsordning, samt forbedring af levevilkårene. Støtten til udviklingen i NØ-Syrien har været tydelig på de bannere, der blev båret frem, som f.eks.: ”Hilsener til Sol-nationen i den østlige del af Eufrat”, og ”For et frit, demokratisk Syrien og opbygning af en ny social kontrakt for alle syriske mænd og kvinder”. Protesterne har haft et bemærkelsesværdigt omfang af kvindelige deltagere.

Druzernes åndelige leder Sheikh Hikmat Salman al-Hijri udsendte en gribende meddelelse til Syriens borgere og ungdom, hvor han udtrykte dyb bekymring over de herskende tilstande og manede til hurtig handling for forandringer og retfærdighed. Sheikh Al-Hijri lagde vægt på, at stilhed ikke skulle tolkes som samtykke: ”Handlinger og beslutninger har påvirket vores levestandard negativt, og nu er det tid til at gøre noget ved de grundlæggende årsager til disse konflikter og trængsler. Vi må rydde vores land for alle indtrængende grupperinger og destruktive elementer før de stjæler vores ressourcer. Der har været enkeltpersoner på autoritative poster, der har handlet irettesættende, og har samlet og gennemført beslutninger, som bryder med grundlæggende principper og forfatningen. Disse beslutninger blev taget hemmeligt for at chokere befolkningen, undergrave deres ressourcer og ødelægge deres forhåbninger til en bedre og mere velstående fremtid.”

Assads strategi overfor de druziske protester

Selv om protesterne nu har stået på i over 1½ måned, er det syriske regime endnu ikke gået i aktion mod den druzisk dominerede provins, da druzerne af historiske grunde under Assad har haft en vis autonomi, og derfor generelt har haft et tåleligt forhold til Assads styre. Det står i grel modsætning til den brutale og voldelige behandling af aktivister, som styret gennemførte allerede fra starten af den syriske revolution i de første konfrontationer i naboprovinsen Deraa, ganske tæt på As-Suweida. Og netop i Deraa, som de seneste protester har bredt sig til, er mindst 57 personer blevet anholdt, ifølge Syrian Network for  Human Rights. I modsætning til 2011, har regeringsstyrkerne dog ikke brugt vold i forbindelse med anholdelserne.

Men i den druziske provins As-Suwaida har styret valgt en anden strategi mod protesterne, idet man forsøger at skabe intern splittelse indenfor protestbevægelsen. Efter en måneds protester fik man en klan-notabilitet fra As Suweida, Hassan Abdullah al Atrash, der støttet Assads styre, til at indkalde til et møde for provinsens ledende familier og religiøse personligheder lørdag d. 23. september, for at kræve en afslutning på protesterne. Redaktøren for nyhedssitet Suwayda 24, Rayan Maarouf, kommenterer forsøget på følgende måde: ”Det er ikke første gang, og det vil ikke være sidste gang, det forsøges. Der er hele tiden forsøg på at splittet gadeprotesterne, men hidtil er forsøgene mislykkedes. Bevægelsen bliver stadigt mere intensiv, og dens ledelse er stærk. De folk, regimet vælger har ingen opbakning. Hver dag præsenterer de en ny person, som giver udseende af at ville forsvare folkets krav … men i dag er Suweidas gader de, der står forrest og råber højest ”. Det skyldes bl.a., at aktivister tidligere har beskyldt regimet for at finansiere bevæbnede bander for at mindske sikkerheds betingelserne og sprede kaos i Suwaida. Tilbage i 2022 smed druziske militlser, især ”De værdige mænd” og ”Anti-terror-styrkerne”, de mest dominerende af disse bander, ud af provinsen.

Allerede i midten af september havde protesterne spredt sig til andre dele af Assads Syrien, herunder endda Latakia og Tartus, der ligger i Alawitternes – og dermed også Assads – kerneland, i Idlibs kystområder.

Den stærke kvindelige deltagelse og de roller, der påhviler dem

Allerede fra starten af protesterne var den store andel af kvinder i demonstrationerne  bemærkelsesværdig. De deltog i de forreste rækker, og råbte på kvinders frihed og værdighed., med krav til politiske løsninger på den syriske krise. Nyhedsbureauet ANHA har interviewet Silvart Salloum, en feministisk aktivist og civilingeniør fra Aleppo by, der beskriver protesterne som et resultat af det tryk, der har ligget på folk, ikke mindst kvinderne. Hun støtter protesterne, men understreger, at det ikke er vreden og følelseerne, der kan skabe resultater, men at det må være afgørende, at der ligger et projekt og en plan klar, hvis man skal undgå de fejltagelser, som tidligere protester løb ind i. ”Når jeg kræver forandringer og medindflydelse, så må jeg have et projekt med klare mål, som jeg ikke bare taler om, men som jeg arbejder hen imod. Og jeg må være meget omhyggelig med ikke at ende i fejltagelser, der knyttes til protesterne. Vores deltagelse i processen som syriske kvinder, må udføres med en tilstrækkelig og fuldstændig modenhed, hvor vi optræder diplomatisk og intelligent, og deltager aktivt i gennemførelsen af planerne.”

Målrettede krav til en fredelig udvikling og afvisning af udenlandsk indblanding

Kamiran Kanjo, der er medlem af centralkomiteen for det kurdiske venstreparti i Syrien mener, at protesterne er udtryk for, at befolkningen i As-Suwayda ikke længere kan udholde presset fra det autoritære regime og de repressive metoder, det bruger mod dem og den syriske befolkning generelt, men også fra de lejesoldatgrupper, som det autoritære regime benytter sig af. Han appellerer til, at protesterne holder sig langt væk fra at bære våben, og i stedet retter sig mod retfærdige krav, der kan sikre folkets frihed og dets fulde rettigheder. Det er det, der bekymrer alle syrere og ikke bare befolkningen i As-Suwayda.

Dr. Ahmed Al-Darzi, der er forsker og arbejder med politik påpeger, at byen As-Suwaida er vidne til extern indblanding fra Frankrig og Jordan, som forsøger at ophidse situationen i byen. Vores venner i As-Suweida by må passe på disse grupperinger, som prøver at føre den fredelige bevægelse på afveje og så kaos i byen for at tjene deres interesser og holde befolkningen væk fra dens basale krav. ”Alle de sager, der rejses kræver forskellige tilgange, så sagerne skal holdes adskilt, så bevægelsen kan finde frem til syrisk-syriske løsninger og til en syrisk-syrisk udvikling, der inddrager alle parter, så der kan skabes en enhed for hele Syrien, der sikrer landets territoriale selvstændighed, udelelighed og etablering af en ny regional orden.”

Al-Darzi tilføjer: ”Den grundlæggende meddelelse i disse tanker er at skelne mellem de retfærdige krav på det økonomiske og politiske plan, og så hvad vestlige magter ønsker at investere i As-Suwayda sagen, set i lyset af de regionale og internationale konflikter”.

Kilder:

Anonymous, 2023: Unprecedented General Strike Sweeps As-Suweida: 42 Protest locations emerge. AS-SUWAIDA 24, 21. August 2023

Anonymous, 2023: Why are Syrians protesting in Sweida? Aljazeera, 29. August 2023.

Anonymous, 2023: Protests of As-Suwayda demand new social contract. ANHA, Hawernews, 30. August 2023.

Anonymous, 2023: Syria: Further protests and strike action in As-Suwayda likely through mid-September/update 1. Crisis24, 7. September 2023

Anonymous, 2023: Syria: Further protests and strike action in As-Suwayda likely through mid-September/update 2. Crisis24, 15. September 2023.

Anas, Mohammed, 2023: Proposals and warnings from Syrian politicians to As-Suwayda protesters. ANHA/Hawernews, 2. October 2023.

Christou, William, 2023: Syrian regime attemts to ‘co-opt protests in Suweida by pressuring notables. The new Arab. 25. September 2023

Levent, Gift, 2023: Starter demonstrationer igen i Syrien? EVRENSEL, 31. August 2023

Sheikho, Nisreen, 2023: Activist stresses the development of a project to make As-Suwayda protests successful. ANHA/ Hawernews, 12. September 2023

Sinjab, Lina, 2023: Syria: Projests over growing economic hardship spread in South. BBC News, 24. August 2023

NYHEDER Udland