Tyrkiet og HAMAS vil bosætte 250.000 palæstinensere i kurdiske byområder i Tyrkiet – og senere på Nordcypern

Tyrkiet og HAMAS vil bosætte 250.000 palæstinensere i kurdiske byområder i Tyrkiet – og senere på Nordcypern

Af Gregory R. Copley, editor, GIS/Defense & Foreign Affairs

TYRKIET PLANLÆGGER AT PLACERE OP MOD  en kvart million palæstinensere fra Gazastriben i kurdiske områder i det sydøstlige Tyrkiet og i dettyrkisk-besatte område på Nordcypern.

Dette vil få dybtgående og varige strategiske konsekvenser for det østlige Middelhavsområde.

Meget højtstående og historisk pålidelige kilder i Tyrkiet og Grækenland har afsløret en nøgleplanlægning, der gennemføresi et samarbejde mellem regeringerne i Tyrkiet og Qatar og den militante gruppe HAMAS, der hovedsageligt opererer fra Gaza. Efterretningerne omfatter følgende:

1. Der har siden slutningen af november 2023 fundet omfattende og vidtrækkende konsultationer sted mellem den tyrkiske (MIT) og qatarske efterretningstjeneste Qatar State Security) med deltagelse af ledende Hamas-embedsmænd, der drejer sig om de langvarige begivenheder i Gaza og de mulige udsigter til at kunne gennemføre en pakke af politiske aktioner af international karakter og på internationalt initiativ.

Blandt mange andre spørgsmål har man rejst muligheden af en overførsel til tredjelande af et omfattede og tilstrækkeligt antal palæstinensiske flygtninge fra Gazastriben, navnlig fra de ødelagte områder, men også fra hele Gazastribens område generelt, for at afhjælpe den humanitære krise, der er opstået, ved hjælp af et gennemtænkt og resolut initiativ med ubønhørlige konsekvenser.

Det er et perspektiv, som Israel fuldt ud accepterer, da Hamas’ embedsmænd og medlemmer samt et betydeligt antal af dets palæstinensiske støtter så ifølge planen skulle fjernes fra Gaza.

2. Tyrkiets intentioner, som er planlagt af den tyrkiske efterretningstjeneste (MIT), er at gennemføre en “humanitær overførsel og flytning” af 200.000 til 250.000 palæstinensere fra Gazastriben til områder i det sydøstlige Tyrkiet, nær større bycentre, hvor størstedelen af den kurdiske befolkning bor.

3. En betydelig del af de palæstinensiske flygtninge skal i henhold til aftalen genbosættes i områder i det besatte Nordcypern. Det område, der er udvalgt til genbosættelse, er det bredere Famagusta-område fra Marathovouno til Famagusta by med udsigt til genbosættelse i Famagustaby.

4. Det bemærkes, at et uspecificeret antal jordskælvsramte tyrkere fra jordskælvene i februar 2023 allerede er blevet permanent bosat i områder i den besatte del af Cypern.

5. Ved at planlægge genbosættelse af palæstinensiske flygtninge i områder på det besatte Cypern forsøger Tyrkiet at promovere sig selv over for den islamiske verden og i forlængelse heraf at hjælpe dem økonomisk gennem en “særlig fond” for palæstinensere. Samtidigt erdet planlagt, at spørgsmålet om palæstinensisk genbosættelse vil indebære indirekte eller direkte anerkendelse af pseudostaten Nordcypern, som den tyrkiske stat kalder “Den Tyrkiske Republik Nordcypern” (TRNC). TRNC anerkendes i øjeblikket kun af Tyrkiet.

6. Tyrkiet tror også, at det inden for sin mangesidede planlægning omkring Gaza/Hamas-spørgsmålet, kan opnå en normalisering af sine forbindelser med Israel, da overførslen af et stort antal palæstinensiske flygtninge til Tyrkiet ville lette det intense pres, som Israel har været under gennem årene fra den hurtige vækst i den palæstinensiske befolkning i Gazastriben. Den tyrkiske plan falder også sammen med Israels intentioner om at flytte palæstinensere fra sit territorium.

7. Tyrkiets intentioner omfatter oprettelsen af et internationalt organ gennem De Forenede Nationer. Dette ville Under Tyrkiets ledelse og udøvende tilsyn tænkes FN at etablere en organisation, der hovedsageligt består af islamiske lande, men også med deltagelse af Den Europæiske Union (EU), som vil kunne tage “fredsinitiativer” på flere niveauer med henblik på etablering af en “køreplan” for løsningen af det palæstinensiske problem.

Inden for disse rammer vil Gazastriben blandt andre initiativer blive inkluderet i et internationalt sikkerheds- og regeringsregime under Tyrkiets ledelse og med deltagelse af andre islamiske lande indenfor sikkerheds- og politiopgaver. Denne proces vil i bund og grund “afpresse” det bredere internationale samfund, og især EU, til at finansiere programmet for genbosættelse af palæstinensiske flygtninge i Tyrkiet og derefter den gradvise bosættelse af et stort antal af dem i de besatte områder i Republikken Cypern. Denne begivenhed har alvorlige politiske, internationale implikationer og ændrer alle kendsgerningerne i Cypern-problemet.

8. Tyrkiet har konsolideret sin opfattelse af, at Israel gennem sine tætte forbindelser med Cypern ønsker at opnå tilstrækkelig strategisk dybde, hvilket det mangler af indlysende grunde.

Genbosættelsen af et tilstrækkeligt antal palæstinensiske flygtninge i det besatte Nordcypern er i dag en tophemmelig plan for Tyrkiet. Der tales om en gradvis overførsel med en tidshorisont på fem år, afhængigt af deres tilpasning, af mere end 100.000 palæstinensere til de besatte områder på Cypern med status som politiskeflygtninge og asylanter på vegne af den tyrkisk-cypriotiske pseudostat inden for de institutionelle rammer af “statsløshed”, hvilket ville få alvorlige konsekvenser for Republikken Cypern og EU.

Samtidig giver det Tyrkiet en ledende rolle og position blandt de islamiske lande med alt, hvad dette indebærer internationalt, men også for pseudostatens, TRNC’s, status i det besatte Nordcypern.

9. Det besatte nordlige Cypern huser allerede forskellige islamiske celler, der er venlige over for Hamas, Hizbollahog andre ekstremistiske islamiske organisationer. Disse bruger hovedsageligt pseudostatens ulovlige finansielle institutioner og midler til deres ulovlige formål, deres økonomiske støtte og forvaltning.

10. Tyrkiets hensigter omfatter også et forslag om at skabe en “humanitær korridor” fra havnene i de besatte områder på Nordcypern til Gazastriben i modsætning til – og i konkurrence med – forslaget fra den cypriotiske regerings repræsentant til det internationale samfund. Tyrkiets forslag vedrører hovedsageligt islamiske stater, hvis deltagelse Tyrkiet vil benytte til en implicit anerkendelse af pseudostatens status i det besatte Nordcypern.

Det tyrkisk-besatte Nordcypern modtager i øjeblikket ingen formel støtte fra nogen international organisation, selv om banker fra Iran og andre lande opererer der diskret eller under dække, herunder banker fra stater som Nordkorea og andre lande, der er fjendtlige over for Vesten. Der er også banker i den ukendte stat Nordcypern. Disse institutioner, plus mange kasinoer i den besatte zone, hvidvasker islamistiske midler, der er opnået gennem ulovlige aktiviteter, eller for at skjule hjælp til dem fra islamiske lande.

Den islamistiske mafia og terrornetværk har deres finansielle grundlag og træningssteder i det besatte Nordcypern.

Der er også flere islamiske universiteter fra Iran og andre islamiske lande, der har oprettet baser i det besatte nordlige Cypern. Antallet af iranske “studerende” i det besatte Nordcypern tæller mere end 10.000. Alt dette er kendt af Vestens efterretningstjenester, men ingen taler åbent om emnet. Inden for disse rammer, og på trods af det historiske tyrkisk-iranske fjendskab, når smugling mellem Tyrkiet og Iran ifølge medierapporter ofte op på 80 milliarder dollars om året.

Den amerikanske vicefinansminister for terrorbekæmpelse og finansiel efterretning, Chief Brian Nelson, har i en tale i Istanbul i slutningen af november 2023 sagt, at USA var bekymret over Hamas’ evne til at modtage økonomisk støtte fra Tyrkiet. Nelson sagde, at Hamas’ fundraising i Tyrkiet muligvis er i strid med tyrkisk lov.

NYHEDER Udland