Europarådet: Forringelsen af ytringsfriheden i Tyrkiet har nået nye, dybt bekymrende højder

Europarådet: Forringelsen af ytringsfriheden i Tyrkiet har nået nye, dybt bekymrende højder

Europarådet har offentliggjort et memorandum om ytrings- og mediefrihed, menneskerettighedsforkæmpere og civilsamfundet i Tyrkiet.

“Ytringsfriheden er i fare i Tyrkiet, hvor journalister, menneskerettighedsforkæmpere og civilsamfundet opererer i et kritisk fjendtligt miljø, præget af systematisk pres og retssager mod dem”, sagde Europarådets menneskerettighedskommissær, Dunja Mijatović, der i dag offentliggjorde et memorandum om ytrings- og mediefrihed og situationen for menneskerettighedsforkæmpere og civilsamfundet i Tyrkiet.

Dunja Mijatović påpegede, at forværringen af ytringsfriheden i Tyrkiet har nået nye, dybt bekymrende niveauer, der er kendetegnet ved talrige åbenlyse krænkelser af menneskerettighedsstandarderne. Som tiden går, og myndighederne ikke gør noget ved disse krænkelser, efterlader skaden på mediefriheden og ytringsfriheden i Tyrkiet et stadig dybere spor, hvilket fører til selvcensur fra journalisters og uafhængige mediers side. Det samme kan siges om offentligheden generelt, herunder den yngre generation. Alt i alt har situationen skabt en forarmet og ensidig offentlig debat.

“De retslige foranstaltninger rettet mod journalister, civilsamfundet, menneskerettighedsforkæmpere og advokater er fortsat det mest bekymrende udtryk for et vedvarende og samordnet pres, der udøves i et bevidst forsøg på at bringe kritiske røster til tavshed og forhindre dem i at rapportere om igangværende menneskerettighedskrænkelser i Tyrkiet”, sagde kommissæren. “Myndighederne bør rette op på denne yderst skadelige situation og skabe et gunstigt miljø for udøvelse af ytrings- og mediefrihed og foreningsfrihed.”

Retten til frit at deltage i fredelige forsamlinger er også blevet alvorligt undermineret af systematiske forbud, hårdhændet politiarbejde, herunder overdreven magtanvendelse, massearrestationer og hyppig brug af strafferetlige anklager mod demonstranter. Forbuddene har især været rettet mod arrangementer arrangeret af eller til støtte for LGBTI-personer, kvinder og miljømenneskerettighedsforkæmpere. “Myndighederne bør undersøge alle sager, hvor overdreven magtanvendelse er blevet brugt mod deltagere i fredelige forsamlinger, der er organiseret i de seneste år på trods af forbuddene. Det er især beklageligt, at marchen på kvindernes internationale kampdag i Istanbul har været forbudt i de sidste otte år.”

Kommissæren pegede også på den eksistentielle risiko for retsstatsprincippet og respekten for alle menneskerettigheder, der er garanteret i henhold til den europæiske menneskerettighedskonvention, som langvarige problemer med det tyrkiske retsvæsens uafhængighed og upartiskhed udgør.

“For at skabe meningsfulde forandringer er det afgørende, at de tyrkiske myndigheder engagerer sig konstruktivt med civilsamfundet, gennemgår og reviderer de restriktive love, løslader menneskerettighedsforkæmpere, journalister, aktivister og andre, der er fængslet for at udøve deres ytringsfrihed, respekterer og gennemfører forfatningsdomstolens og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols domme og sikrer retsvæsenets upartiskhed og uafhængighed”,  konkluderede kommissæren.

Kilde:

Anonymous, 2024: Deterioration of freedom of expression in Turkey has reached new, deeply worrying levels. ANF News, 5. March 2024.

Oversættelse: Jesper Brandt

KVINDER NYHEDER