1.330 advokater fra 35 advokatsamfund anmoder justitsministeriet om at mødes med Öcalan

1.330 advokater fra 35 advokatsamfund anmoder justitsministeriet om at mødes med Öcalan

1.330 advokater fra 35 advokatsamfund har anmodet justitsministeriet om at mødes med PKK-lederen Abdullah Öcalan og krævede en ende på den uafbrudte isolation, som den kurdiske leder er blevet pålagt i 34 måneder. Sammenslutningen af Frihedsadvokater (ÖHD), Sammenslutningen af Moderne Advokater (ÇHD), og medlemmer af mange advokatsamfund og rettigheds- og juridiske organisationer fremlagde en pressemeddelelse om ansøgningen foran provinshovedstaden Diyarbakırs domhus. Folkets Ligeheds- og Demokratiparti (DEM-partiet) og parlamentsmedlemmerne George Aslan, Saliha Aydeniz, Serhat Eren, Newroz Uysal Aslan, Dilan Kunt Ayan og Cengiz Çiçek deltog også i pressemødet til støtte for initiativet.

ÖHD-medformand Ekin Yeter, der fremsatte den fælles erklæring på deltagernes vegne, henledte opmærksomheden på isolationen af Abdullah Öcalan i İmralı-øfængslet og udtalte følgende:

“Som det er kendt, er Abdullah Öcalan, Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım og Veysi Aktaş, der tilbageholdes i İmralı F-type højsikkerhedsfængsel, i strid med loven blevet forhindret i at mødes med deres advokater.

Öcalan nægtet besøg af advokater siden 7. august 2019

Som vi gentagne gange har drøftet og informeret jer om, har Abdullah Öcalan ikke fået lov til at se sine advokater siden den 7. august 2019, og de øvrige fanger Veysi Aktaş, Hamili Yıldırım og Ömer Hayri Konar har ikke fået lov til at se deres advokater siden 2015, hvor de blev overført til İmralı-øen.

Forbuddet mod advokatbesøg fortsatte uafbrudt gennem 8 år fra den 27. juli 2011 til den 2. maj 2019. Der blev foretaget 5 advokatbesøg i 2019, og forbuddet blev så genoptaget efter sidste advokatbesøg den 7. august 2019.

Forbud mod advokatbesøg er i strid med fuldbyrdelsesloven, internationale regler og menneskerettighedskonventioner

I processen erklærede Den Europæiske Komité til Forebyggelse af Tortur i sin rapport fra d. 5. august 2020 om sit besøg i İmralı-fængslet i 2019, at Öcalan og de tre andre fanger var under en tilstand af fuldstændigt forbud i deres kontakt med omverdenen, en slags absolut isolation. I sin vurdering sagde CPT, at en sådan situation var uacceptabel og i strid med relevante internationale menneskerettighedshandlinger og -standarder.

Forbuddet mod advokatbesøg i İmralı-fængslet overtræder ikke kun klart fuldbyrdelseslov nr. 5275, men er også i strid med internationale regler og menneskerettighedskonventioner. Vi vil gerne endnu en gang minde om, at stater er forpligtet til at sikre, at tilbageholdte og dømte kan udøve deres rettigheder uanset deres identitet og arten af deres straf. Tyrkiet er ikke fritaget for denne forpligtelse.

Ansøgninger i 2022 forbliver ubesvarede

I henhold til national og international ret og etiske regler bør advokater kunne udøve deres erhverv og mødes med deres klienter uden pres, obstruktion, chikane eller unødig indblanding.

775 advokater, der er registreret hos 29 forskellige advokatsamfund i hele Tyrkiet, ansøgte Bursa Chief Public Prosecutor’s Office og İmralı Prison Administration i 2022 om at kræve, at disse regler overholdes, og at advokatbesøg udføres så hurtigt som muligt mod den isolationstilstand, der er skabt af de ulovlige og illegitime forbuds- og begrænsningsbeslutninger. Der blev ikke givet svar på ansøgningen fra hundredvis af advokater, herunder advokatforeningsformænd, i 2022.

Ansøgninger fra andre lande forblev også ubesvarede

Efterfølgende henvendte 350 advokater fra 22 forskellige lande, navnlig europæiske lande, sig til justitsministeriet den 14. september 2022, og 756 advokater fra Mellemøsten henvendte sig den 19. september 2022 til justitsministeriet med  anmodning om at mødes med fangerne i İmralı Island-fængslet og krævede, at de igangværende krænkelser blev bragt til ophør. Disse anmodninger blev imidlertid heller ikke besvaret.

Vi vil gerne endnu en gang understrege, at advokaternes indsats mod isolation og krænkelse af retten til forsvar i bund og grund er en kamp for gennemførelsen af de rettigheder, der er sikret ved internationale konventioner og regler, som Tyrkiet har underskrevet, navnlig den europæiske menneskerettighedskonvention.

I dag spreder vi hermed nyheden med alle om, at vi har sendt vores ansøgning til justitsministeriet om et møde med Abdullah Öcalan, Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım og Veysi Aktaş, der tilbageholdes i İmralı. Som 1.330 advokater fra 35 advokatsamfund gentager vi vores krav om et øjeblikkeligt stop for denne fortsatte ulovlighed.”

Kilde:

Anonymous, 2024: 1,330 lawyers from 35 bar associations apply to the Ministry of Justice to meet with Öcalan. ANF news, 22. Jan. 2024.

Oversættelse: Jesper Brandt

Abdullah Öcalan NYHEDER