Biden støtter sagen mod Tyrkiet omkring forløbet af Washington slagsmålet i 2017

Biden støtter sagen mod Tyrkiet omkring forløbet af Washington slagsmålet i 2017

Af Ilhan Tanir

Den amerikanske regering støtter en lavere domstolsafgørelse mod den tyrkiske regering over et slagsmål mellem præsident Recep Tayyip Erdogans sikkerhedsvagter og demonstranter i Sheridan Circle i Washington D.C. i 2017 og udtaler, at Tyrkiet ikke har immunitet over for retssager startet af sagsøgere.

Demonstranter, der blev overfaldet af Erdoğans sikkerhedsvagter og tilhængere i maj 2017, har anlagt to civile retssager ved domstole i USA.

Den tyrkiske regerings advokater i Washington havde appelleret en foreløbig domstolsafgørelse til fordel for sagsøgerne i februar sidste år. I beslutningen blev det fastslået, at tyrkiske sikkerhedsvagters og pro-Erdoğan-tilhængeres voldelige handlinger mod demonstranter ikke var beskyttet i henhold til loven om udenlandske statsrepræsentanters immunitet  (FSIA).

En skrivelse fra det amerikanske stats- og justitsministerium (DoJ) underskrevet af den fungerende vice-justitsminister Brian M.Boynton og udenrigsministeriets fungerende juridiske rådgiver Richard C. Visek, understøtter domstolens afgørelse:

“Hvis udenlandsk sikkerhedspersonale angriber civile på amerikansk territorium, når brugen af magt ikke med rimelighed synes nødvendigt for at sikre beskyttelse mod legemsbeskadigelse, handler de uden for enhver rimelig opfattelse af den beskyttende funktion og dermed uden for deres juridisk beskyttede vurdering, og den skønsmæssige funktionsregel kan ikke anvendes af den udenlandske stat på den måde udenfor den ikke-kommercielt skadevoldende undtagelse, da den skal være i overensstemmelse med loven om udenlandske statsrepræsentanters immunitet (FSIA)”.

Skrivelsen støtter byrettens afgørelse, der er sket efter at embedsmænd har gennemgået en omfattende mængde beviser, herunder en række videoer, og har fundet ud af, at tyrkisk sikkerhedspersonale “voldeligt” angreb civile demonstranter, herunder at de slog og sparkede demonstranter, der var faldet til jorden, uden noget rimeligt grundlag for at opfatte en trussel mod præsident Erdoğan”.

Regeringen konkluderer kort sagt, at “adfærden ikke med rimelighed kan betragtes som en udøvelse af vagtmandskabets beskyttende funktion”.

Udenlandske nationer har myndighed til at beskytte deres diplomater og højtstående embedsmænd i USA. Denne myndighed omfatter skøn til at bruge magt mod civile på amerikansk territorium, når udenlandsk sikkerhedspersonale med rimelighed mener, at brugen af magt er nødvendig for at beskytte diplomater og højtstående embedsmænd fra trusler om legemsbeskadigelse, siger den amerikanske regering.

Den henviste imidlertid til distriktsdomstolens forudgående redegørelse for begivenhederne og siger, at “de faktiske omstændigheder tyder på, at tyrkisk sikkerhedspersonale anvendte magt på en måde, der ligger uden for enhver rimelig opfattelse af deres beskyttende funktion og derfor ikke er beskyttet af FSIA’s skønsmæssige funktionsregel”.

Den amerikanske regering siger, at der er to grunde til, at FSIA ikke kan finde anvendelse på den konkrete tyrkiske beskyttelsespraksis.

For det første siger de, at på tidspunktet for det vigtigste skænderi mellem sagsøgerne og det tyrkiske sikkerhedspersonale, ”stod og forblev sagsøgerne – sammen med andre demonstranter – ” på Sheridan Circle fortovet, som var blevet udpeget til at protestere på af USA’s myndigheder”.

“Både de tyrkiske agenter (sammen med tilhængere af præsident Erdoğan) og det amerikanske politi adskilte demonstranterne fra ambassadørens bopæl, hvortil præsident Erdoğan var ankommet.”

Men de tyrkiske agenter “krydsede politilinjen”, der adskilte dem fra demonstranterne for at “angribe demonstranterne”, de gjorde det “voldsomt”, og (ifølge byretten) gennemførte de denne aggressive handling uden nogen indikation  af “at et angreb fra demonstranterne var nært forestående”, hedder det i skrivelsen.

Byretten kunne ikke finde noget rimeligt grundlag for at opfatte en trussel mod præsident Erdoğan, sagde regeringen. Der var heller ikke noget grundlag i byrettens redegørelse for de faktiske omstændigheder til at betragte angrebet af tyrkiske vagtpersonale som noget, der havde en beskyttende karakter.

Mange demonstranter lå allerede på jorden eller løb væk, siger regeringen. Men de tyrkiske agenter, “fortsatte med at slå og sparke de demonstranter, der lå udsat på jorden”, og de “jagede … og angreb fysisk voldsomt “mange af de demonstranter, der løb væk fra scenen.

Regeringen konkluderer, at “ingen af disse handlinger med rimelighed kan anses for at have en beskyttende karakter”.

Et tværpolitisk brev underskrevet af formanden for Senatets udenrigsudvalg Robert Menendez og det højtstående medlem James E. Risch, samt medlemmerne af Udenrigsudvalget i Repræsentanternes Hus Gregory W.Meeks og Michael T. McCaul, har i denne uge opfordret USA’s udenrigsminister Antony Blinken til ikke at beskytte den tyrkiske regering i de to civile retssager.

En appeldomstol vil gennemgå og træffe afgørelse om den lavere domstols afgørelse. Hvor lang tid det vil tage for tredommerpanelet at nå frem til en afgørelse, vides ikke.

Denne uges erklæring, der går imod den tyrkiske regering, er juridisk betydningsfuld. Ifølge juridiske eksperter, som Ahval har talt med, giver dokumentet et stærkt signal om, at appelretten vil træffe afgørelse mod den tyrkiske regering. Tyrkiet har derefter mulighed for at indbringe sin appel for USA’s højesteret.

Dømmer tre-dommer panelet mod Tyrkiet, vil det betyde, at der vil være en dom mod den tyrkiske regering i det amerikanske retssystem. Sagsøgere kan derefter forsøge at gøre krav på aktiver i USA knyttet til Tyrkiet for at sikre kompensation, siger en juridisk ekspert.

Kilde: Ilhan Tanir, 2021: U.S. sides with court against Turkey over 2017 Washington brawl. Ahval, 10. Marts 2021. http://ahval.co/en-111593

Oversættelse: Jesper Brandt

NYHEDER