Demirtaş til domstolens bestyrelse: “Lad være med at ofre jer selv for regeringen”

Demirtaş til domstolens bestyrelse: “Lad være med at ofre jer selv for regeringen”

Hovedsagen mod den fængslede politiker Selahattin Demirtaş føres fortsat ved Ankaras 19nde straffedomstol for alvorlige forbrydelser. Den Europæiske menneskerettighedsdomstol har afsagt sin dom i denne sag og afsagde tidligere en dom om retskrænkelse og krav om øjeblikkelig løsladelse.

Den tidligere medformand for Folkets Demokratiske Parti (HDP), Selahattin Demirtaş, der har siddet bag tremmer i Edirne-fængslet siden november blev stillet for dommeren ved Ankaras 19nde straffedomstol for alvorlige forbrydelsen d. 16. marts 2021.

Mens Selahattin Demirtaş deltog i sagen indenfor Sincan fængselskomplekset via det audio-visuelle Information System (SEGBİS), blev høringen også fulgt af HDP-parlamentsmedlemmerne Serpil Kemalbay, Saruhan Oluç, Kemal Pekgöz, Hüseyin Kaçmaz, Züleyha Gülüm og Mahmut Toğrul, HDP’s rådsmedlem Doğan Erbaş samt en række partiledere.

Retsudvalget udsatte i øvrigt det videre retsmøde til d. 14. april.

‘I handler som om dommen fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol ikke eksisterede’

Høringen af ​​sagen, hvor Demirtaş ikke er blevet arresteret for at skulle afvente retssagen, startede efter en identitetskontrol. Demirtaş’ advokat Mahsuni Karaman tog ordet under retsmødet og mindede domstolens bestyrelse om dommen om “øjeblikkelig løsladelse” afsagt af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols (EMD) store afdeling den 22. december 2020.

Karaman sagde: “Dommeren har brugt lang tid på at læse op af arkiverne om Van og Ankara. Han opfører sig som om Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols afgørelse ikke eksisterede. Det er underforstået, at I vil fortsætte høringen uden at tage hensyn til EMD’s dom. Dog ville jeg forvente, at I føjede det til protokollen. Men I læser sammenfatningerne af sagen op, som om der ikke er sket noget … “

Som rapporteret af Mezopotamya Agency (MA), svarede den præsiderende dommer: “Du kan rejse dine anmodninger senere” og tilføjede ikke den relaterede EMD-dom om Selahattin Demirtaş til retsprotokollen.

Forsvar for Selahattin Demirtaş

Demirtaş deltog i høringen via en videokonference og afgav sin erklæring. Idet han henviste til Den Europæiske menneskerettighedsdomstols dom om “øjeblikkelig løsladelse”, hudflettede han højlydt domstolens bestyrelse for at nægte at tilføje den til protokollen:

“Jeg vil gerne lykønske retten for dens mod. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har også vurderet jeres indsats. Vi var fra HDP. Vi var medformænd for et parti. Vi beskæftigede os med politik med en åben identitet. Vi skjulte os ikke … I engagerede jer også i politik, men I følte behov for at skjule det”, sagde Selahattin Demirtaş henvendt til domstolens bestyrelse.

Idet han bemærkede, at han ikke havde været stillet for en dommer i denne retssag gennem et helt år, mindede Demirtaş retten og publikum om, at forfatningsdomstolen i mellemtiden havde afsagt en kendelse om en overtrædelse af loven i juni 2020.

Idet Selahattin Demirtaş pegede på, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol også gav udtrykt for, at der var tale om den mest belastende form for retskrænkelse, kritiserede han domstolens bestyrelse for at “forsøge at fortsætte høringen, som om der intet var sket i denne periode”.

“Men det er ikke tilfældet for os. Der er afsagt alvorlige afgørelser af nationale og internationale domstole. Af denne grund er det vores ret at kræve, at de tilhørende afgørelser vedlægges protokollen”, sagde Demirtaş.

‘Chefrådgiver Uçum gav jer instruktionerne’

Med henvisning til Mehmet Uçum, der er chefrådgiver for præsident og regerende formand for retfærdigheds- og udviklingspartiet (AKP), Recep Tayyip Erdoğan, henvendte Demirtaş sig endnu en gang til domstolens bestyrelse og sagde: “Mehmet Uçum, som er chefrådgiver ved paladset, har instrueret jer”.

Demirtaş bemærkede, at “selv det yngste medlem af domstolens bestyrelse har bedre kendskab til loven end Uçum,”  og sagde derefter:

“Manden giver jer instruktioner fra paladset, og I udfører dem. I kunne ikke sige, ‘Hvem er du, Mehmet Uçum? Bare en rådgiver … Og du giver os instruktioner!’ Hvorfor kunne I ikke sige det? Fordi Mehmet er ved paladset nu. Jeg kender Mehmet, hans kendskab til loven er elendigt. I har ikke engang føjet Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols kendelse til sagen”.

‘I bringer alvorlige lovovertrædelser til Tyrkiet’

I det han talte om den manglende gennemførelse af Den Europæiske Menneskerettihedsdomstols afgørelse, sagde Demirtaş:

“Hvis der er sket en rets-krænkelse, forventes det, at domstolen vil fjerne den relaterede krænkelse. Men det kan I ikke gøre.

“Fordi jeres leder Erdoğan har sagt: ‘Det er uden for min kompetence at blande mig i retsvæsenets anliggender, men vi vil under ingen omstændigheder beskytte den såkaldte ret for en terrorist som Selahattin Demirtaş’.”

“Erdoğan erklærer, at mine rettigheder ikke ville blive beskyttet. Og I startede også med at erklære det. Derfor lykønsker jeg jer. Jeg lykønsker jer med jeres åbenlyse holdning til krænkelse af retten. I skal ønskes tillykke, fordi I har bragt ekstremt alvorlige krænkelser af rettigheder til Tyrkiet”.

Selahattin Demirtaş oplyste, at “det er domstolene, der skal beskytte borgernes rettigheder”, og tilføjede, at “men nu er det blevet et diskussionspunkt, om domstolene har været uafhængige eller ej.”

Demirtaş ridsede atter en gang den proces op, der førte op til den seneste afgørelse om retskrænkelser, der blev truffet af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, samt den kendelse om retskrænkelser, der blev truffet af Tyrkiets forfatningsdomstol, og gentog, at domstolens bestyrelse agerer, som om disse kendelser ikke eksisterer.

‘I deltog i politiske aktiviteter’

Demirtaş kritiserede yderligere bestyrelsen og sagde i den forbindelse:

“Lad os i denne retssag ikke håndhæve forfatningen eller strafferetsplejeloven, men håndhæve valgloven. I deltager åbent i politiske aktiviteter, så de partier, som I støtter, kan komme til magten. I hjalp med at ændre systemet. I hjalp med til at etablere étmands-diktaturet. Lad os håndhæve valgloven, så I kan fortælle Tyrkiet om den sejr ved valget, som I giver AKP og Erdoğan ved at anholde mig.

“I blandede jer i Tyrkiets vilje. Jeres politiske talspersoner Erdoğan, Bahçeli og Soylu siger, og I gør, hvad der kræves.”

‘Forholdet mellem retsvæsen og politik vil blive dybere’

Henvendt til domstolens bestyrelse sagde han: ” Håndhæv venligst loven og vær retfærdig. Det handler ikke om mig” og afsluttede kort sine bemærkninger på denne måde:

“Enhver afgørelse, I afsiger, vil uddybe forholdet mellem retsvæsen og politik i Tyrkiet. Det vil øge sammenrotningen af staten. Det vil gøre det umuligt, at stille institutionerne, der smider om sig med fornærmelser i regeringens den udøvende magts navn, til regnskab.

“Jeg har fred med alle mine identiteter. Jeg er kurder, men er ikke nationalist. Men jeg er sikker på, at I er nationalister. Men drejer det sig om, hvordan man elsker den enes eller den andens nation? Det er, hvad I har bidraget til med jeres retslige aktiviteter.

“Der eksisterer ingen stat for øjeblikket, institutionerne fungerer ikke. Underguvernøren kan ikke træffe afgørelse på egen hånd. Kassationsretten eller forfatningsdomstolen kan ikke afsige en dom. Fordi den udøvende myndighed har tiltaget sig al magt. I det mindste skal I være retfærdige.

“Lad være med at ofre jer selv for regeringens skyld. Denne regering vil med 99 procents sandsynlighed ændre sig. I vil blive indkaldt til det juridiske råd, der skal dannes i parlamentet. Det næste parlament vil spørge jer om de sagsakter, der er brugt imod os. Jeg sværger på, at jeg vil stille jer til regnskab overfor loven for alt, hvad I har gjort mod mig”.

Anmodninger fra Selahattin Demirtaş

Efter at have præsenteret sin erklæring opremsede Selahattin Demirtaş sine anmodninger. Han krævede, at høringen blev udsat til juli 2023 efter parlamentsvalget i Tyrkiet. Han anmodede også om, at den  sag, der blev ført imod ham af Ankaras 22. straffedomstol for alvorlige straffesager, blev slået sammen med sagen om hovedforhandlingen i dag. Hvis ikke, ville rejste Demirtaş sende en anmodning om genoptagelse.

Retsudvalget udsatte derefter høringen.

Demirtaşs advokat Mahsuni Karaman talte til domstolens bestyrelse og sagde: “Afslut denne høring nu,” og tilføjede, at de ikke vil deltage i retssagen, hvis deres anmodninger ikke blev imødekommet.

Karaman opregnede følgende krav:

“I har endnu ikke læst EMD-dommen op. Vi anmoder om, at I tager stilling til vores anmodninger. Bed justitsministeriet om EMD-dommen, og når dommen tilføjes til sagsmappen, skal I træffe en afgørelse, der vil sikre, at retsovertrædelsen identificeres. og elimineres af retten. “

Næste høring den 14. april

Efter at have haft en anden frist, har domstolens bestyrelse afsagt sin foreløbige dom og besluttet, at der skal sendes et brev til Ankaras 22.nde straffedomstol for alvorlige strafferetssager, således at anklagen i sagen, der er indgivet mod Demirtaş ved denne domstol, kan føjes til sagen. Retten har også afsagt, at justitsministeriet skal anmodes om en tyrkisk oversættelse af EMD-dommen, og anmodningen om tilbagekaldelse skal undersøges.

Kilde: Anonymous, 2021: Demirtas to court board: “Don´t sacrifice yourselv es for government”. ANF, 16. Marts 2021.

Oversættelse: Jesper Brandt

NYHEDER