FJERN PKK FRA EU’S LISTE OVER TERRORORGANISATIONER

FJERN PKK FRA EU’S LISTE OVER TERRORORGANISATIONER

I fredens, demokratiets og menneskerettighedernes interesse opfordrer vi Rådet for Den Europæiske Union til at fjerne PKK fra listen over forbudte terrororganisationer.

En fredelig løsning på det kurdiske spørgsmål er en forudsætning for et sundt demokrati og for stabilitet i Tyrkiet og Mellemøsten i bredere forstand. Tyrkiet og dets store kurdiske mindretal vil kunne opnå en fredelig løsning gennem forhandlinger. Sådanne forhandlinger skal involvere alle parter, herunder PKK. PKK har længe erklæret sig parat til at deltage i seriøse fredsforhandlinger, og den tyrkiske regerings deltagelse i fredsforhandlingerne mellem 2013 og 2015 danner præcedens. Opførelsen af PKK som værende en terrororganisation, er imidlertid en hindring på vejen til fred.

Der er overvældende praktiske grunde til at fjerne PKK fra listen. Desuden er placeringen på terrorlisten i strid med internationale retsprincipper. Da gyldigheden af terror angivelsen blev prøvet ved de belgiske domstole – helt op til højesteret, blev det fastslået, at PKK juridisk set ikke bør betragtes som en terrororganisation, fordi den er part i en ikke-international væbnet konflikt, hvilket er underlagt kriselovgivning og ikke strafferetten. I lyset af denne klare afgørelse og af hensyn til fred, demokrati og menneskerettigheder opfordrer vi til, at PKK straks slettes af listen.

Den internationale kriselovgivning reguleres gennem Genevekonventionen. PKK tilsluttede sig allerede i 1990erne Geneve Aftalen, og har siden holdt sig til dennes bestemmelser i konflikten med den tyrkiske stat. Det gælder derimod ikke det tyrkiske militær og den tyrkiske stats omfattende brug af lejesoldater i konflikten med PKK og kurderne. 

Opførelsen af PKK på listen er blevet brugt til at retfærdiggøre angreb på kurdere overalt – fra diskriminerende praksis til militære konfrontationer. Det har gjort det muligt at indskrænke ytringsfriheden og fjerne civile frihedsrettigheder; det har ført til undertrykkelse af oppositionelle politiske partier, aviser osv. Politiske ledere, parlaments repræsentanter, valgte borgmestre og kritiske journalister er blevet fængslet under påskud af at være forbundet med terrorisme; det har medeført at stedbunde uligheder er blevet overset og har hindret, at sociale problemer er blevet behandlet; og det er blevet brugt som begrundelse for krig. EU er på denne måde blevet brugt til at hvidvaske et autoritært regimes undertrykkelse af stadigt større dele af sin befolkning

Underskrevet af:

 • Elfriede Jelinek – Forfatter/Nobelpris i litteratur for 2004, Østrig
 • Slavoj Žižek – Filosof, Slovenien
 • Janet Biehl – forfatter, kopiredaktør og grafiker, USA
 • Selay Ghaffar – Kvindehøjreaktivist og talsmand for Solidaritetspartiet i Afghanistan
 • Miguel Urbán Crespo – Medlem af Europa-Parlamentet, Spanien
 • Srećko Horvat – Filosof/Kroatien
 • David RK Adler – Generel koordinator for Progressive International
 • Roberto Rampi – Senator, medlem af Europarådets parlamentariske forsamling (PACE), Italien
 • Paolo Ferrero – Tidligere minister, vicepræsident for det europæiske venstreparti, Italien
 • Gorka Elejabarrieta Díaz , senator i Spanien og direktør for internationale relationer og politik for EH Bildu
 • Prof. Norman Paech – Ekspert i international ret, Tyskland
 • Prof. Kariane Westrheim – formand for EU Tyrkiet Civic Commission (EUTCC), Norge
 • Nils Andersson – Forfatter og udgiver, Frankrig
 • Joel Dutto – Medlem af Kurdistan Solidarity Coordination, Frankrig
 • Nora Cortinas – Medstifter af Mothers of the Plaza de Mayo, Argentina
 • Prof. Achin Vanaik – Fredsaktivist, pensioneret professor i “Internationale Relationer og Global Politik”, University of Delhi, Indien
 • Prof. Michael M. Gunter – Generalsekretær for EU Turkey Civic Commission (EUTCC), USA
 • Berthold Fresenius – Advokat, Tyskland
 • Prof. Raúl Prada Alcoreza – Underviser ved San Andres Universitet/Bolivia
 • Roland Denis – Tidligere minister for planlægning, Venezuela
 • Villo Sigurdsson – Tidligere borgmester i København Danmark
 • Pernille Frahm – Tidligere Europa-Parlamentet og Folketingsmedlem, Danmark
 • Benny Gustavsson – Formand for Kurdistan Support Komiteen, Sverige
 • Erling Folkvord – Forfatter og tidligere parlamentsmedlem, Norge
 • Håkan Svenneling – Folketingsmedlem, Sverige
 • Dr. Jonas Staal – Kunstner og propaganda forsker, New World Summit/Holland
 • Dr. Rolf Gössner – Udgiver og advokat, Tyskland
 • Ludo de Brabander – talsmand for den belgiske fredsorganisation Vrede
NYHEDER Udland