Human Right Watch: Titusindvis af internt fordrevne lever under barske forhold i det nordøstlige Syrien

Human Right Watch: Titusindvis af internt fordrevne lever under barske forhold i det nordøstlige Syrien

“I betragtning af den igangværende fordrivelse er de barske og oversete forhold i det nordøstlige Syriens lejre og krisecentre en skarp påmindelse om det presserende behov for en samordnet humanitær indsats for at sikre velvære og værdighed for alle fordrevne mennesker,” udtaler Human Right Watch-direktør. 

Titusindvis af internt fordrevne mennesker i overfyldte lejre og krisecentre i det nordøstlige Syrien modtager ikke vedvarende eller tilstrækkelig hjælp, hvilket påvirker deres grundlæggende rettigheder negativt, udtalte Human Rights Watch (HRW) d. 24. august. Der er et presserende behov for ly, der er passende for vejret, tilstrækkelig sanitet og tilstrækkelig adgang til mad, rent drikkevand, sundhedspleje og uddannelse.

HRW påpeger, at den bistand, som FN-organisationer yder til lejre og krisecentre i territorier, der styres af den kurdisk-ledede autonome administration i Nord- og Østsyrien, er inkonsekvent, hvilket efterlader nogle lejre og krisecentre, især de “uformelle”, uden tilstrækkelig eller vedvarende. hjælp. Selvom internationale ikke-statslige organisationer yder begrænset bistand, har flere huller ført til sundheds- og hygiejnesammenbrud og mangel på væsentlige materialer under ekstremt varmt og koldt vejr, hvilket giver anledning til bekymring for, om det nuværende niveau af bistand sikrer de fordrevnes økonomiske og sociale rettigheder og opfylder de universelle minimumsstandarder for humanitær bistand.

“Der er gået næsten fire år, siden hundredtusindvis af mennesker ankom til det kurdisk-kontrollerede nordøstlige Syrien for at søge ly og støtte efter Tyrkiets invasion af deres hjembyer,” siger Adam Google, vicedirektør i Mellemøsten hos Human Rights Watch. “Men manglen på tilstrækkelig hjælp har skabt en prekær situation.”

FN, andre hjælpeorganisationer og den autonome administration bør omgående rette deres opmærksomhed mod den prekære humanitære situation, der udspiller sig i de uformelle lejre og kollektive krisecentre ved at prioritere en rettighedsbaseret tilgang, sagde Human Rights Watch.

De resourcesvage lejre er fyldt til bristebunktet og tvunget til at afvise nye fordrevne syrere. Tre af de uformelle lejre blev etableret efter Tyrkiets militære indtrængen i regionen i 2019, der drev hundredtusindvis af mennesker fra deres hjem, og fordrivelsen fortsætter, især fra landsbyer i frontlinjen mellem territorier kontrolleret af den autonome administration og territorier besat af Tyrkiet pga. igangværende fjendtligheder. Brugen af ​​skoler som krisecentre har forstyrret uddannelsen for både værts- og fordrevne befolkninger.

“Den syriske regering har brugt bistanden som våben i årevis. Den har forsøgt at diktere, hvor bistanden flyder hen, og har fordrejet den og forhindret den i at krydse frontlinjerne fra regeringskontrollerede dele af landet. Også selvom FN-ledede hjælpeoperationer er en livline til millioner af civile i det nordlige Syrien, tvang Rusland i januar 2020 Sikkerhedsrådet til at lukke tre ud af fire tidligere godkendte grænseovergange. Det betød, at FN-ledet grænseoverskridende bistand til det nordøstlige Syrien blev fuldstændigt afskåret og efterlod FN-agenturer prisgivet til vilkårlige og uberettigede regeringspålagte betingelser,” siger HRW.

Nødhjælpsarbejdere fortæller, at regionen har 12 lejre, hvoraf 5, herunder Washokani og Serekaniye, stort set ikke modtager vedvarende serviceydelser fra FN-organer, men er afhængige af den autonome administration og internationale grupper hvad angår en række tjenester. Lejradministratorer beretter, at indtil januar klassificerede FN disse lejre som “uformelle” – det vil sige ikke etableret af humanitære organisationer. To andre lejre i Manbij, også beskrevet som “uformelle”, har ingen tilstedeværelse af lokale embedsmænd, modtager ingen FN-støtte og meget lidt støtte fra internationale grupper, siger hjælpearbejdere. Nogle “uformelle” lejre modtager med mellemrum madkurve fra World Food Programme. Fem andre lejre – al-Hol, Roj, Areesha, Nowruz og Mahmoudli – bliver betragtet som “formelle” og modtoger vedvarende tjenester, selvom også de er påvirket af forstyrrelser.

Humanitære arbejdere siger, at FN siden januar ikke længere kategoriserer lejrene i det nordøstlige Syrien som formelle og uformelle. Men det er uklart, hvad det har betydet på stedet, da “uformelle” lejre stadig er uden vedvarende FN-hjælp.

Yderligere 95 krisecentre huser fordrevne mennesker i det nordøstlige Syrien, de fleste i skolebygninger. De modtager heller ikke vedvarende FN-støtte og får kun sparsom hjælp fra ikke-statslige grupper og velgørende organisationer.

Både lejradministratorer og hjælpearbejdere siger, at FN-agenturer har brug for den syriske regerings godkendelse for at få adgang til og yde hjælp til disse lejre og krisecentre.

Parter i konflikten, der bruger skoler i det nordøstlige Syrien som militærbaser eller som fængsler, bør forlade skolerne og tilbyde alternative muligheder for uddannelse i mellemtiden, sagde Human Rights Watch.

Den syriske regering og andre konfliktparter bør omgående fjerne enhver hindring for levering af bistand til områder, der ikke er under deres kontrol i det nordøstlige Syrien, og den autonome administration bør opskalere støtten, hvor det er muligt, til samfund, der ikke modtager vedvarende støtte fra FN.

HRW understregede, at: “FN-organer bør udtale sig om behovet for beskyttelse af økonomiske og sociale rettigheder, herunder retten til sundhed, mad og vand for alle i de “uformelle” lejre og krisecentre, foretage en vurdering for at sikre, at universelle minimumsstandarder for humanitær indsats på disse steder bliver opfyldt og udvide serviceydelsen til at omfatte de mennesker, der bor der. Hvis en mangel på godkendelse fra de syriske myndigheder forhindrer konsekvent adgang til disse “tidligere uformelle” lejre, kollektive centre og uformelle bosættelser, bør FN’s bosiddende koordinator prioritere at forhandle adgang med syriske myndigheder og koordinere deres reaktion mere effektivt med lokale humanitære aktører.”

HRW opfordrer også internationale donorer til at øge finansieringen for at reagere på den langvarige natur af fordrivelsen i det nordøstlige Syrien.

“I betragtning af den igangværende fordrivelse er de barske og oversete forhold i det nordøstlige Syriens lejre og krisecentre en skarp påmindelse om det presserende behov for en samordnet humanitær indsats for at sikre velvære og værdighed for alle fordrevne mennesker,” sagde Coogle.

Kilde: HRW, 2023: Tens of thousands of IDPs live in dire conditions in North-East Syria. ANF News,  23. Aug. 2023.

Se også HRW, 22. August 2023: Northeast Syria: Thousands Displaced in Dire Conditions. Rights to Life, Health, Food, Water at Risk. https://www.hrw.org/news/2023/08/22/northeast-syria-thousands-displaced-dire-conditions

Oversættelse: Jesper Brandt

MENNESKERETTIGHEDER NYHEDER