Indkaldelse til demonstration For demokrati i Tyrkiet -Solidaritet med HDP og andre demokratiske kræfter

Indkaldelse til demonstration For demokrati i Tyrkiet -Solidaritet med HDP og andre demokratiske kræfter

Støtteforeningen, HDP’s Venner, med støtte fra en række danske organisationer, oplistet nedenfor (opdateres løbende), indkalder hermed til støttedemonstration for HDP og de demokratiske kræfter i Tyrkiet. Demonstrationen finder sted LØRDAG den 24. april 2021, Kl. 13:00-15:00. Vi
går fra Nørreport Station via Gothersgade 115 (Repræsentationen for Europa-Kommissionens adresse) til Kultorvet. Der vil ved Kultorvet være taler, musik og andre oplæg.

Baggrund for demonstration

AKP-regimet har i løbet af de sidste 19 år gjort alt for at få centreret magten ved at eliminere alt, hvad der kommer i nærheden af at ligne en demokratiske opposition i Tyrkiet. Mange af landets borgmestre, akademikere og rektorer er blevet erstattet med et embedsværk håndplukket inden
for regimets egne rækker; alt imens kritikere og demokratiforkæmpere blandt journalister, akademikere og andre fagfolk, der udtrykker den mindste kritik af AKP-regimet, dagligt bliver fængslet og retsforfulgt med lemfældige anklager om at forbryde sig mod Tyrkiets “integritet”.
Et af de seneste eksempler på AKP-regimets antidemokratiske handlinger, er, at Erdogan har trukket Tyrkiet ud af Istanbulkonventionen. Istanbulkonventionen er en EU-aftale, som har til formål at modarbejde vold mod kvinder og vold i hjemmet. Tyrkiet har massive problemer med
vold og drab begået mod kvinder (særligt under Covid-19), hvorfor Erdogans valg om at træde ud af Istanbulkonventionen har mødt store internationale protester.

Oppositionspartiet, HDP, har siden 2016 været en nål i øjet og et specifikt mål for regimet i Tyrkiet. Den tyrkiske forfatningsdomstole har for nyligt indledt en retssag for at få forbudt HDP og for at få over 600 personer frataget retten til at udøve politisk arbejde fremadrettet.

Aktuelt er tusindvis af menige HDP-medlemmer fængslet, heriblandt byrødder, folkevalgte borgmestre og bestyrelsesmedlemmer. Partiets parlamentsmedlemmer er ligeledes blevet fængslet efter, at de de facto har fået frataget deres parlamentariske immunitet. Blandt de fængslede er partiets tidligere medformand, Selahattin Demirtas, som har stor opbakning og popularitet blandt både kurdiske og tyrkiske vælgere i Tyrkiet. Selahattin Demirtas’ næste retsmøde er berammet til den 26. april 2021 i Ankara. Inden retsmødet, den 26. april, ønsker vi i HDP’s Venner Danmark at udtrykke vores opbakning til de demokratiske kræfter i Tyrkiet. De demokratiske kræfter i Tyrkiet befinder sig under massivt pres og i et jerngreb under Erdogans autoritære regime, hvor enhver kritisk stemme bliver elimineret.

NYHEDER