Vi fordømmer angrebene på Sulaymaniyahs Internationale Lufthavn!

Vi fordømmer angrebene på Sulaymaniyahs Internationale Lufthavn!

Den tyrkiske besættelsesmagt har angrebet tilknyttede Sulaymaniyah International Airport i Kurdistan-regionen i Irak den 7. april 2023. Den tyrkiske stats konstante angreb på Sydkurdistan (det nordlige Irak) krænker princippet om suverænitet og folkeretten, og disse uprovokerede militære aggressionshandlinger er en fortsættelse af den uafbrudte forfølgelse og massakrer på det kurdiske folk og de endeløse angreb på vores folks resultater på trods af krig og ubarmhjertig undertrykkelse. Det internationale samfund og først og fremmest det kurdiske folk og de politiske partier og grupper i Kurdistan er nødt til at protestere mod disse angreb, fordømme dem uden forbehold og sikre, at de ikke fortsætter upåagtede og ustraffet.

Den tyrkiske stat og det racistiske AKP-MHP-regime ledet af den autoritære præsident Recep Tayyip Erdogan er fjendtlige over for enhver anerkendelse af kurdisk identitet og går åbent efter tilintetgøre det kurdiske folks resultater i alle dele af Kurdistan og i hele verden. Vi ved udmærket, at med det præsident- og parlamentsvalg, der nærmer sig i Tyrkiet, er Erdogan i en meget vanskelig situation, da mange i landet er blevet trætte af hans styre efter to årtier med strid og ekstrem korruption. Han ønsker nu at gennemføre angreb på det kurdiske folk, dets bevægelser og deres ledere for at samle støtte forud for valget.  Offentligheden, det internationale samfund og især den politiske opposition i Tyrkiet bør være klar over dette og tage stærk afstand fra denne aggression og brutalitet.

Vi accepterer under ingen omstændigheder nogen legitimering af den tyrkiske stats angreb. Desuden vil vi gerne henlede opmærksomheden på en erklæring fra Kurdistans regionale regerings (KRG) talsmand Jotiar Adil, der har placeret skylden for angrebet på Kurdistans Patriotiske Union (PUK). Adil kan som repræsentant for Kurdistans Demokratiske Parti (KDP) ikke gennemtvinge sit partis politik i den regionale regerings navn, og hans udtalelse er højst upassende. Det er nu nødvendigt offentligt, utvetydigt og uforbeholdent at fordømme den tyrkiske stats angreb og tage et stærkt standpunkt imod denne aggression i stedet for at holde PUK og alle kurdere ansvarlige. Brugen af navnet KRG på en sådan måde er uacceptabel, og ingen kan forholde sig tavs over for en sådan fjendtlighed, endsige legitimere den. En sådan erklæring opmuntrer den tyrkiske besættelsesstat til at begå fremtidige massakrer.

Vi anmoder endnu engang den globale koalition til fortsat at bekæmpe ISIS, og opfordrer FN, EU og alle demokratiske institutioner og kurdiske og kurdiske politiske partier og grupper til hårdt at fordømme disse angreb og tage stilling imod denne aggression.

KNK’s forretningsudvalg

Bruxelles, 8.4.2023

NYHEDER