EUs borgerkommission for Tyrkiet (EUTCC) afholdt sin 18. konference og udsendte en skarpt resolution

EUs borgerkommission for Tyrkiet (EUTCC) afholdt sin 18. konference og udsendte en skarpt resolution

Den internationale EUTCC-konference “Den Europæiske Union, Tyrkiet, Mellemøsten og kurderne” blev afholdt i Europa-Parlamentet for 18. gang den 6.-7. december.

EU Turkey Civic Comission blev dannet i 2004 som en non-profit organisation af en række europæiske organisationer med henblik på at bidrage til at sprede information om Tyrkiet for at skabe fremgang for tyrkisk medlemskab af EU, men også for at påpege mangler, hvor især betingelserne for ”stabilitet i de institutioner, der skal garantere demokratiet, retssamfundet, menneskerettigheder og beskyttelse af minoriteter” især fremhæves, som det kræves af EU’s Københavner Kriterier for medlemsskab.

EUTCCs 18. internationale konference “Den Europæiske Union, Tyrkiet, Mellemøsten og kurderne”, fandt sted i Europa-Parlamentet i Bruxelles d. 6. og 7. december. Den blev afholdt i samarbejde med Venstre-Gruppen, Gruppen De Grønne-Den Europæiske Fri Alliance (VERTS/ALE), Gruppen for Det Frie Forbund af Socialdemokrater (S&D) og Det Kurdiske Institut i Bruxelles.

Det todages arrangement begyndte onsdag eftermiddag med indledende bemærkninger og velkomstbemærkninger fra KarianeWestrheim, formand for EUTCC (Universitetet i Bergen, Norge), Dimitrios Papadimoulis, næstformand for Europa-Parlamentet (Grækenland), og Andreas Schieder, MEP (Det Progressive Forbund af Socialdemokrater, Østrig).

Westrheim: Abdullah Öcalan skal løslades

I sin velkomsttale påpegede Kariane Westrheim, at konferencen har en historisk karakter, da den er blevet organiseret kontinuerligt i 18 år. EUTCC’s formand omtalte også den tyrkiske stats angreb på Rojavaog det sydlige Kurdistan og mindede om, at der er 20 000 politiske fanger i Tyrkiet. “Vi er nødt til at forene kræfterne,” sagde Westrheimog tilføjede, at det kurdiske folk har brug for bred international støtte.

“Abdullah Öcalan skal løslades,” krævede hun, og tilføjede, at Abdullah Öcalan har haft fred i tankerne siden grundlæggelsen af PKK og gentagne gange har forsøgt at opnå det. “Hvis en stærk tredjepart går ind i forhandlingerne og forsøger at overtale Tyrkiet til at slutte fred, kan fred være mulig. Det er måske en utopi, men dette håb skal holdes i live. Jeg opfordrer Europa-Parlamentet til at støtte denne vision og arbejde hen imod den.”

Papadimoulis: Start dialogproces, fjern PKK fra terrorlisten

Dimitrios Papadimoulis fra Grækenland, næstformand for Europa-Parlamentet fra Gruppen Europæisk Grønne Venstre, sagde, at kritik af den tyrkiske regering er et konstant emne i Europa-Parlamentet. “Men det har ikke stor prioritet i Europa-Kommissionen og Europarådet. Dér er menneskerettigheder og lov og ret undertiden underordnet de politiske interesser.”

Papadimoulis erklærede endvidere, at der skulle indledes en ny dialog med Tyrkiet, og at fred skulle drøftes. “Af denne grund må vi fjerne PKK fra listen over terrororganisationer,” sagde Papadimoulis og nævnte Irland som et eksempel. Der skal findes en politisk løsning.

Schieder: Så længe Abdullah Öcalan sidder i fængsel, er der ingen lov

Den østrigske MEP Andreas Schieder fra Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet sagde, at Tyrkiet befinder sig i en meget dårlig økonomisk situation, og at de fattigste er hårdest ramt. “Vi håbede, at noget ville ændre sig efter valget. Men desværre skete det ikke. Der er opstået en meget vanskelig situation,” sagde Schiederog tilføjede: “Situationen i Tyrkiet er meget dårlig i øjeblikket. Så længe Abdullah Öcalan sidder fængslet, vil der fortsat være ulovligheder. Frihed for Öcalan er af symbolsk betydning, det er folkets frihed.”

Konferencen udsendte følgende resolution:

Den Tyrkiske Republik, der fejrer sit 100-års jubilæum for grundlæggelsen i 2023, har bekræftet og endda intensiveret sin militaristiske og antidemokratiske kurs med parlaments- og præsidentvalget. Som tidligere er kurderne og de kurdiske regioner særlig berørt af dette. Bølger af arrestationer mod kurdiske politikere aftager ikke. Til lokalvalgene næste år kan man frygte, at Ankara igen vil udpege tvungne administratorer i de kurdiske regioner.

Den kurdiske leder Abdullah Öcalans isolationsfængsling fortsætter med uformindsket styrke. I tre år er hans advokater og familie blevet nægtet ethvert besøg på fængselsøen i strid med alle lovkrav, både tyrkiske og internationale (FN- og ECHR-resolutioner).

Stigningen i kønsbaseret vold, siden AKP/Erdoğan kom til magten, har nået et højdepunkt med landets udtræden af Istanbulkonventionen.

Den tyrkiske stats ekspansionistiske udenrigspolitik vokser dag for dag, hvilket forårsager forbrydelser mod menneskeheden og krænker folkeretten. Siden begyndelsen af oktober har der været en stigning i luftangreb på det nordlige Syrien, der ødelægger en betydelig del af infrastrukturen. Droneangreb, både i det nordlige Syrien og i Kurdistan-regionen i Irak, dræber civile næsten dagligt. Disse angreb, og navnlig den fortsatte aktive støtte til fundamentalistiske, islamistiske grupper, truer freden og forværrer ustabiliteten i Mellemøsten og ændrer demografien.

På baggrund af denne udvikling er der ikke udsigt til en politisk løsning på det kurdiske spørgsmål, som er et centralt spørgsmål i Tyrkiet og Mellemøsten.

EUTCC-konferencen kræver derfor:

• at Den Europæiske Union handler i overensstemmelse med kravene i Europa-Parlamentets betænkning om Tyrkiet, også på baggrund af det ansvar, der følger af Lausanne-traktaten.

• at CPT straks offentliggør rapporten om det sidste besøg på fængselsøen Imrali i september 2022. CPT anmodes indtrængende om at lægge pres på Tyrkiet for at få det til at handle og sikre, at isolationen af Abdullah Öcalan ophæves, hvilket skrider imod landetsforpligtelser.

• at Europarådet træffer alle foranstaltninger som følge af tilsidesættelse af domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, som Tyrkiet nægter at gennemføre.

• øjeblikkelig ophævelse af isolationsfængslingen af Abdullah Öcalan, hans løsladelse i overensstemmelse med lovgivningen om håbets ret. Her henviser vi til den verdensomspændende kampagne, der blev indledt i oktober for hans frihed og en politisk løsning på det kurdiske spørgsmål, som fortjener international genklang, så demokrati og fred i Tyrkiet og Mellemøsten har en chance.

EUTCC-konferencen

• glæder sig over Europa-Parlamentets beslutning om at tildele Sakharovfredsprisen til den kurdiske kvinde Jina Amini som et symbol på mottoet “Jin, Jiyan, Azadi” (kvinde, liv, frihed) efter nynnen og erklærer sin solidaritet med de kurdiske kvinders modstand;

Kilder

Anonymous, 2023: International EUTCC-conference addresses post-election situation in Turkey. ANF News, Dec. 7, 2023

EUTCC, 2023: Final resolution of the 18th EUTCC Conference. ANF News, Dec. 9, 2023

EUTCC EU Turkey Civic Commission: About us. HTTP://EUTCC.NET/?PAGE_ID=30

Dansk bearbejdning: Jesper Brandt

MENNESKERETTIGHEDER NYHEDER