Salih Muslim taler om aftalen med den syriske stat

Salih Muslim taler om aftalen med den syriske stat

Salih Muslim fra PYD talte med ANF om aftalen mellem den syriske regering og den autonome administration i Nord- og Østsyren.

Muslim påpeger, at aftalen handler primært om det militære samarbejde.

“Grænsen skal beskyttes sammen for at den syriske suverænitet kan bevares. Med henblik herpå vil syriske tropper blive stationeret i området fra Derik til Eufrat. Syriske soldater vil ikke blive indsat i byerne. Vores demokratiske autonome administration vil ikke blive grebet ind. De fortsætter med deres arbejde,” siger Muslim. 

Målet er at beskytte folket

Målet med den syriske regering er at beskytte folket i området, siger Muslim.

”Den Erdoğan-ledede tyrkiske stat har udarbejdet en plan for folkedrab mod befolkningen i Rojava. De nordøstlige syriske demokratiske styrker har tidligere forsøgt at forhindre dette folkedrab gennem amerikanerne og med den grænsebeskyttelsesaftale.

Afrin er på dagsorden

Muslim bemærker, at de har talt med de russiske og syriske embedsmænd mange gange før og forsøgt at nå til en aftale. Han siger, at denne aftale, er en første i sin art, som også inkluderer frigørelsen af Afrin.

”Rusland og regimet accepterede ikke en aftale før tilbagetrækningen af amerikanske tropper. Men nu har de accepteret det. Et af de vigtigste punkter er sikkerheden i området opretholdes og samarbejdet om frigørelsen af Afrin,” siger Muslim.

Samtaler vil bestemme indholdet

Muslim siger, at samtalerne vil blive genoptaget i Damaskus om et par dage og fortæller følgende om hovedrammen for disse samtaler:

”Anerkendelse af den demokratiske autonome administration, anerkendelse af kurdernes rettigheder i forfatningen og sikring af andre folks rettigheder i regionen.”

Rusland kan stoppe angrebene

Muslim oplyser, at kun Rusland kan stoppe disse angreb nu frem for USA.

”Rusland har kapacitet til at stoppe angrebene. Men USA vil ikke stoppe angrebene. De har en tanke om, at de kan miste nogle ting i fremtiden, hvis de konfronterer med Tyrkiet.”    

NYHEDER