Tyrkiet reducerer vandet fra Eufrat yderligere om sommeren. Det øger problemerne i det nordlige og østlige Syrien

Tyrkiet reducerer vandet fra Eufrat yderligere om sommeren. Det øger problemerne i det nordlige og østlige Syrien

Temperaturerne forventes at blive høje i det nordlige og østlige Syrien denne sommer. Den tyrkiske stats afbrydelse af forsyningen af ​​Eufrat-floden vil yderligere forværre situationen for befolkningen i regionen. Vandproblemet i Eufrat-floden stiger hvert år i sommermånederne og er ved at nå et katastrofalt niveau.

Siden begyndelsen af ​​den syriske krise begyndte den tyrkiske stat at bruge vandstanden i Eufrat-floden som et redskab i krigen mod Syrien ved konstant at overtræde den aftale, den havde underskrevet med Syrien i 1987. Ifølge denne aftale skal den tyrkiske stat frigive 500 kubikmeter vand i sekundet, og Syrien skal dele denne mængde med Irak.

Det politiske vakuum og de sikkerhedsproblemer, der blev skabt af krisen i Syrien gjorde det imidlertid muligt for den tyrkiske stat at kontrollere vandet i Eufrat-floden på egen hånd uden at være ansvarlig over for nogen. Derfor stjæler den tyrkiske stat den andel af vandet, som er syrernes ret.

Efter at Rojava (Tişrîn)-dæmningen og Tabqa-dæmningen blev befriet fra Islamisk Stat, begyndte den tyrkiske stat at afskære vandet i Eufrat-floden, og siden 2016 har den tyrkiske stat fra tid til anden afskåret Eufrats vand. Siden 2021 har man konstant afskåret mængden af vand, der strømmer ind i Syrien, så der kun efterlades et flow på 200 kubikmeter vand i sekundet, altså ikke mere end 40 % af den aftalte vandmængde.

Dybere krise om sommeren

Men da mængden af ​​frigivet vand i sommersæsonen er aftagende, bliver krisen dybere. Da den naturlige vandstrøm i Eufrat-floden aftager efter foråret, stjæler den tyrkiske stat en stadigt større del af syrernes andel af flodens vand. Derfor synker mængden af ​​vand, der passerer gennem Syrien og derefter kommer ind i Irak, yderligere.

I sommeren 2021 faldt vandstanden i søen foran Tişrîn-dæmningen med 4 meter. I det 80 km. lange og 8 km. brede reservoir, der ligger foran Tabqa-dæmningen og som indeholder 14 milliarder kubikmeter vand (i Syrien kaldet Assadsøen), faldt vandstanden med 6 meter.

Der forbruges mere vand om sommeren. Mens der pr. sekund bruges 25 kubikmeter vand som drikkevand, fordamper 75 kubikmeter vand uden at kunne bruges til noget. Mellem 140-160 kubikmeter vand bruges pr. sekund i landbrugsvandingsprojekter om sommeren.

Det betyder, at der forbruges 240-260 kubikmeter vand hvert sekund, blot til drikkevand og i landbrugsproduktionen, altså i alt mere end de 200 kubikmeter pr. sekund, som Tyrkiet har ladet strømme ind i Syrien fra Eufratfloden. Derfor sænkes vandstanden i de store dæmningsreservoirer i Syrien.

Så mængden af ​​vand, der skal leveres til landmændene til kunstvanding, er også faldende, og det samme er det antal timer med elektricitet, som vandkraftværkerne kan levere. Derimod er niveauet af forureningen af flodvandet stigende, og med sommertemperaturstigningen stiger algeopblomstringen også. Som følge heraf opstår der, især om sommeren, hundredvis af forgiftninger, hudsygdomme og forekomst af diarré.

Denne situation forventes at påvirke elektriciteten mest, fordi generaldirektoratet for dæmninger må prioritere drikkevand først, derefter landbrug og til sidst elektricitet. Af den grund vil elforsyningen blive indskrænket og distributionstimerne vil falde, da der ellers vil være mangel på vand til landmændene i regionen.

Problemer i landbruget

Ifølge en række landbrugsudvalg og -bestyrelser i de forskellige regioner i Nord- og Øst Syrien vil vanskeligheden ved at skaffe den nødvendige mængde vand give store problemer for 90.000 hektar hvede og andre kornarter samt frugtplantager og frugttræer, der er vandet med flodvand i Syrien. Siden sommeren 2020 har 400.000 hektar landbrugsjord stået uden vand. Administrationen af de opdæmmede områder langs Eufrat advarede for nylig om, at 600.000 hektar landbrugsjord langs bredderne af ​​Eufrat-floden i Syrien kunne blive mere eller mindre ubrugelige på grund af den tyrkiske stats fortsatte inddragelse af vandet fra floden.

Administration af Tişrîn-dæmningen meddelte den 1. marts 2023, at dæmningen var ude af drift på grund af for lav vandstand, og at større og mindre byer og landsbyer i det nordlige og østlige Syrien var uden elektricitet. Efter at der var opsamlet tilstrækkeligt med vand, begyndte dæmningen igen at producere elektricitet den 8. marts.

Kilde: Anonymous, 2023: Turkey further reduces Euphrates water in summer increasing problems in Northern and Eastern Syria, ANF, 8. June 2023

Dansk bearbejdning: Jesper Brandt

Økologi