Emin Bekir: “Der er politiske ønsker om, at vi vender tilbage til Bagdad”

Det irakiske parlamentsformand Selim Ciburi har bedt partiet Goran om at vende tilbage til parlamentet, udtalte Goran-parlamentarikeren Emin Bekir. Selim Ciburi sagde under sit nylige besøg i Suleymaniye, at han ikke ønsker at arbejde i parlamentet, hvis ikke kurderne er tilstede. Goran er positive over for disse udmeldinger, men har endnu ikke taget en endelig beslutning.

Emin Bekir udtrykte bekymring for Irans og Tyrkiets indblanding i regionen og udtalte, at begge lande kørte deres egen dagsorden, og i bund og grund var de ligeglade med regionens udvikling. Det iranske regime ønsker, at shia-muslimerne bevarer deres magt i regionen og derfor præger man med alle de midler man nu en gang har. ”I Irak lever alle mulige forskellige etniciteter og kulturer. Alle ønsker at præge den politiske dagsorden i landet og det har kun gjort, at det er blevet sværere, at få skabt et forenet Irak. Den ene stridighed fører til den anden stridighed osv.”, uddybede Bekir.

På mandag vil de kurdiske partier først mødes internt i de enkelte partier og efterfølgende i fællesskab beslutte om de vender tilbage til parlamentet i Bagdad. Bekir: ”Vi vil på vores møde først og fremmest diskutere om det er nødvendigt at vende tilbage til Bagdad, da situationen pt. ikke er særlig optimal. For at vi umiddelbart kan vende tilbage til parlamentet skal det kurdiske folk opnå alle de grundlovsmæssige rettigheder, som alle irakere har. Uden opnåelse af disse basale rettigheder til vores folk vil det ikke se positivt ud. Det er endvidere relevant, at diskutere paragraf 140 i grundloven, som bl.a. handler om, de kurdiske pesmerga-styrkers rolle i de kurdiske områder. For os i partiet Goran handler det ikke om, at opnå et par ministerposter eller andre vigtige positioner i parlamentet, men derimod om at kurderne opnår rettigheder på lige fod med andre i Irak, da vi udgør hele 20 procent af befolkningen”.

Indland NYHEDER